بخش آموزش - جنگ جهانی اول

پرمیوم

مزایای پرمیوم

پرمیوم در بازی جنگ جهانی اول برای استفاده از منوی پرمیوم بکار میروند. با استفاده از آن‌ها میتوانید به منوهای پیرفته تر و بیشتری دسترسی داشته باشید.

ویزگی های پرمیوم:

قدرت ارتش
ساخت و ساز سریع
تولیدات سریع
جاسوسی
دورهای طلا
چگونه اعتبار بدست بیاورم؟

افزایش قدرت ارتش

 

زمانیکه سربازان شما از نبرد بازمیگردند و از سرزمین های دشمن گذر میکنند، بسیار ضعیف شده اند. شما سپس میتوانید با افزایش قدرت ارتش ، رویحه آن‌ها را زیاد کنید. هزینه اینکار بستگی به قدرت ارتش شما دارد. %10 افزایش 25 اعتبار. مادامیکه قدرت تسلیحات موتوری قوی‌تر از پیاده نظام هستند، افزایش روحیه آن‌ها و افزایش قدرت هزینه بیشتری خواهد داشت.

افزایش روحیه ارتش را میتوانید در منوی اطلاعات ارتش پیدا کنید. در کنار روحیه. زمانیکه نشانگر موس را بروی ارتش مخصوص میبریدف هزینه افزایش قدرت محاسبه و نشان داده میشود.

توجهقدرت واقعی ارتش محاسبه نمیگردد، بلکه قدرت تئوری ارتش که همان %100 است قابل محاسبه میباشد.

ساخت و ساز سریع
وقتی دارید یک ارتقا را در یک ایالت انجام میدهید، میتوانید زمان را بمدت 12 ساعت کاهش دهید. میتوانید برای اینکار به منوی ساختمان رفته و با استفاده از دکمه پایین صفحه ایالت در پنجره اطلاعات ایالت این کار را انجام دهید. و یا با استفاده از کلیک کردن بروی ارتقا در نقشه سه بعدی. توجه:  شما میتوانید ساختمان‌ها را بدین تریتب تکمیل کنید ولی توجه داشته باشید که استفاده از یک ساختمان در بازی باید در زمان خاصی انجام پذیرد. بطور مثال نمیتوانید کارخانه و یا آشیانه پرواز را در شروع بازی بسازید، پیش نیاز های آن را باید داشته باشید

تولیدات سریع

زمانیکه شما در یک ایالت کارخانه دارید، میتوانید زمان تولیدات را 12 ساعت کاهش دهید. هزینه اینکار 1000 اعتبار میباشد. برای اینکار بروی دکمه واحد مربوطه کلیک کرده و این گزینه را مشاهده کنید. همچنین میتوانید در نقشه سه بعدی از این گزینه استفاده کنید.

سه گزینه پیش روی شما به شرح زیر است:1. ماموریت جاسوسی: هزینه 1000 اعتبار. میتوانید با پرداخت این اعتبار اطلاعاتی را از دشمن خود مانند نشان دادن ارتش در نزدیکی ایالت انتخاب شده، نشان دادن جاسوسان دشمن در ایالت شما، از مکاتبات دشمنان خود مطلع شوید و همچنین اطلاعات کارخانه های دشمن. 1.  

   
  2. تخریب اقتصادی: هزینه 2000 اعتبار. شما میتوانید یا %10 روحیه دشمن را بکاهید و یا اینکه قسمتی از تولیدات آن‌ها را تخریب کنید.   

  3.
  تخریب نظامی: هزینه 2000 اعتبار. برای تخریب ساختمان‌های ایالت دشمن. 4000 اعتبار برای نشان دادن ارتش های دشمن. این گزینه بروی همه ایالات تأثیر میگذارد.
   

  دورهای طلا

  اگر شما هزینه 5000 اعتبار را پرداخت کنید، میتوانید یا یک دور طلایی ایجاد کرده و یا اینکه به یکی از دورهای طلایی که در حال برگزاری میباشد بپیوندید. دروهای طلایی دارای ویژگی‌های بشتر و همچنین واحدهای انتخابی بیشتری برای بازی کردن هستند. میتوانید جزییات این دورها را در زیر مشاهده کنید:

 2.