بخش آموزش - جنگ جهانی اول

نبرد

 

 

جنگ

وقتی که دیپلماسی نتواند مشکلات را حل و فصل کند، راهکار پیش رو تنها جنگ استنبردی که بین واحدهای نظامی در میگیرد و پایانی بر مناقشات موجود خواهد بودمواردی را که باید در نبرد در نظر داشته باشید در این بخش مورد بحث قرار میگیرند.


 

 •      نقشه استراتژیک

 •     فرماندهی ارتش

 •     انتخاب واحدها

 •     ویژگی‌های واحدهای انتخابی ارتش

 •     حرکت یک ارتش

 •     تقسیم کردن یک ارتش

 •     انتخاب راه

 •     حمله

 •     تأخیر دستورات

 •     سرعت واحدها


نقشه استراتژیک

 


این نقشه یک مرور کلی بر واحدهای شماست. همچنین ارتش های متحدین و اگر جاسوسی قوی داشته باشید، واحدهای دشمن شما را نیز نمایش میدهد. اگر شما در نقشه اقتصادی و یا نقشه جاسوسی هستید، میتوانید با فشردن دکمه بالای صفحه به این نقشه بیایید. 

 

فرماندهی ارتش


زمانیکه ارتش خود را به سوی اهداف مختلفی ارسال میکنید، به موارد زیر توجه داشته باشید
 

 •     اعمال جنگی: اگر سربازان شما در حال کذر از کش.ری باشند، میتوانند باعث ایجاد جنگ شوند. این اتفاق در صورتی رخ نخواهد داد که شما با رهبر آن کشور رابطه دیپلماتیک صلح، حقوق راه و یا نقشه مشترک داشته باشید.

 •     با داشتن رابطه حقوق راه و نقشه مشترک شما میتوانید بدون ایجاد هیچ درگیری و جنگی از کشور مورد نظر عبور کنید.


شما میتوانید دستورات زیر را برای سربازان خود صادر کنید:

 

انتخاب واحدها

 

با کلیک چپ میتوانید هر ارتش نمایان شده‌ای را انتخاب کنیداگر ارتش شما در نزدیکی ارتش دشمن است، شما میتوانید اطلاعاتی مانند ترکیب دشمن، سطح روحیه آن را نیز مشاهده کنید

راهنماییاگر گروه‌های مختلفی در نزدیکی همدیگر قرار دارند، شما باید در نزدیکی گروهی از ارتش کلیک راست کنید، و از پنجره ای که باز میگردد، واحدهای مناسب را انتخاب کنید.ویژگی‌های واحدهای انتخابی ارتش

 

بعد از انتخاب واحد شما میتوانید ویژگی‌های آن واحد را ببینیدقدرت یک واحد ارتش معمولاً بر اساس روحیه و تحرک آن محاسبه میگرددبرای رسیدن به حداکثر سرعت تحرک باید منبع مورد نیاز آنرا که نفت است در اختیار داشته باشیدزمانیکه سطح تحرک کم باشد، از عواقب کمبود نفت، سرعت ارتش کم میگردد.

 


راهنماییکلیک راست موس خود را نگه دارید، یک دایره بروی قسمتی از نقشه ترسیم کنیدتمامی واحدهای آن قسمتی که ترسیم کرده‌اید انتخاب میشونداگر میخواهید واحدهای دورتر را نیز انتخاب کنید، دکمه ctrl را نگه دارید و واحدهای بیشتری را انتخاب کنید.حرکت یک ارتش
 


برای حرکت دادن ارتش، واحد موردنظر را انتخاب کردهو با گرفتن کلیک چپ، آن‌ها را به مکان مورد نظر خود منتقل کنید. از تکنیک برداشتن و گذاشتن استفاده کنید. درصورتیکه در حین انتقال واحدها از حرکت دادن آن‌ها پشیمان شدید، همیشه میتوانید از کلیک راست برای لغو دستور استفاده کنید. شما همچنین میتوانید واحد موردنظر را انتخاب کرده و بروی دکمه حرکت کلیک کنید و سپس هدف آن واحد را مشخص کرده و راهی که واحد تا هدف مورنظر در پیش میگیرد بهمراه زمان سفر را مشاهده کنید. سپس بروی دکمه اجرای دستور کلیک کنید.


راهنماییزمانیکه شما دستور حرکت را دادید، میتوانید با دابل کلیک بروی هدف، ارتش را حرکت دهید.

 

تقسیم یک ارتش


زمانیکه شما نمیخواهید همه ارتش را حرکت دهید، میتوانید آنرا تقسیم کنید و قسمتی از آن را ارسال و قسمتی را نگه داریدبرای اینکار شما هر یک از واحدهای خود را میتوانید بوسیله گزینه ای که تعداد را تعیین میکند به ماموریت ارسال و یا در شهر نگه داریداین مورد باید بطور جداگانه برای هر یک از واحدها مانند تسلیحات پیشرفته و پیاده نظام و غیره اجرا گردد.

بعد از اجرای دستور حمله، ارتش ها بر اساس آنچه شما آن‌ها را تقسیم کرده‌اید گروهی بسوی ماموریت ارسال و گروه دیگر در شهر باقی خواهند ماند.
 


توجهارتش ها زمانیکه به یک مکان برسند به نیروهای دیگر میپیوندندبنابراین شما نمیتوانید دو ارتش در یک مکان داشته باشید.

 

انتخاب یک راهممکن است شما بخواهید ارتش خود را از راهی که طولانی‌تر از معمول است به ماموریت بفرستیددر این حالت شما میتوانید ارتش موردنظر خود را انتخاب کنید و سپس راه موردنظر را انتخاب کنید و دستور حمله را صادر کنیداگر اشتباهی مرتکب شدید، میتوانید با کلیک کراست این انتخاب را لغو کنید

راهنماییبرای انتخاب راه شما میتوانید دکمه شیفت را نگه دارید و سپس راه را انتخاب کنیدبرای انتخاب راه معمول و کوتاه پیش فرض، بروی هدف دابل کلیک کنید.


 

حمله

 

یک واحد ارتش خود را با موس گرفته، دکمه سمت چپ، سپس بروی شهری که میخواهید ارتش شما در آن عمل کند رها کنیدبرای لغو دستور پس از گرفتن واحد با دکمه چپ، میتوانید بروی کلیک راست بزنید

راه دیگر، کلیک چپ کردن بروی شهر مورد نظر برای نبرد استسپس گزینه حمله را انتخاب کنیدبرای اجرای دستور تنها بروی اجرای دستور کلیک کنیدهمچنین میتوانید بروی هدف خود دابل کلیک کنید

اگر واحدهای شما دارای تسلیحات دوربرد باشند، با در محدوده بودن دشمن، بمباران آغاز میگردد.


توجه :
 

 •     بیشتر حملات بطور خودکار آغاز میگردند. اگر ارتشی دوباره به آن هدف ارسال شود، دستور حمله مشابه خواهد بود و با رسدین واحدهای بعدی، حمله ادامه پیدا میکند. توجه داشته باشید که تسلیحات سنگین دارای خاصیت بمباران خودکار هستند. با در محدوده بودن دشمن، این تسلیحات شروع به بمباران خواهند کرد.

 •     حتی پیاده نظام نیز دارای محدوده حمله است. زمانیکه این واحدها به نزدیکی دشمن و محدوده حمله برسند، بطور خودکار در نیرد درگیر میگردند.

 •     توجه داشته باشید که در زمانیکه شما بهمراه متحدین خود به یک ایالت حمله میکنید، اگر متحدین شما زودتر به شهر برسند و در نبرد پیروز گردند، سپس شما به ایالت برسید، سربازان شما با سربازان متحدین شما درگیر میشوند. برای اجتناب از این مورد، شما باید دستور حمله به سربازان مستقر را ارسال کنید. برای اینکار شما باید ارتش موجود در ایالت را بعنوان هدف ارتش خود انتخاب کنید.


راهنمایی: شما میتوانید دستور حمله به ارتش انتخاب شده دشمن را با نگه داشتن دکمه ctrl کیبورد و کلیک چپ بروی ارتش هدف و یا مکان مورد هدف صادر کنید.


تأخیر دستورات
 


همه دستورات حمله و حرکت میتوانند برای زمانیکه شما مد نظر دارید تنظیم گردند. برای اینکار باید زمان موردنظر را در جعبه زمان ورود بنویسید. ارتش شما منتظر میماند تا زمان تنظیم شده فرا برسد و سپس حمله را آغاز خواهد کرد. 

راهنمایی:

    
از این مورد میتوانید برای اطمینان از اجرای برنامه شما برای حمله و رسیدن همه واحدها برای نبرد در زمان تنظیم شده استفاده کنید.
    
زمان رسیدن میتواند پس از استقرار واحد و انتظار آن برای ظمان تنظیم شده باز هم تغییر داده شودبرای اینکار در جعبه زمان ورود، زمان موردنظر خود را بنویسید.
 

سرعت واحدها

 

نوع واحد

 

سرزمین خودی

 

 

سرزمین بیگانه

سرزمین دشمن

 

دریا

 

 

پیاده نظام

36 km/h
(90 km/h)

25 km/h
(63 km/h)

12.5 km/h
(31 km/h)

21km/h

توپخانه

25 km/h
(62.5 km/h)

18 km/h
(43.75 km/h)

9 km/h
(21.8 km/h)

21 km/h

تانک

36 km/h
(90 km/h)

25 km/h
(62.5 km/h)

12.5 km/h
(31 km/h)

21 km/h

اسلحه اتوماتیک

--
(12.5 km/h)

--
(9 km/h)

--
(4.4 km/h)

21 km/h

ناو جنگی

--

--

--

30 km/h


 


توجه :
 

 •           سرعت یک ارتش که شامل واحدهای مختلفی است، برابر است با سرعت کندترین واحد.

 •     تخلیه و بارگیری تانک ها زمانی برابر با 3 ساعت نیاز دارد. داشتن بندر باعث کاهش این زمان به 1.5 ساعت میگردد. در سواحل دشمن این زمان ها 4.5 ساعت و با داشتن بندر 2.25 ساعت است.

 •     هزینه نگهداری: هر واحد 20 تن غلات و 5 تن نفت در روز.

 •     کمبود نفت باعث کاهش سرعت واحدها میگردد. کمبود نفت برای حرکت ارتش بر قدرت ارتش تأثیر مستقیم میگذارد.

 •     کمبود غلات باعث کاهش روحیه سربازان و در نتیجه قدرت آن‌ها میگردد.

 •     نمایش ارتش دشمن: ارتش دشمن در شعاع 150 کیلومتری قابل مشاهده و در شعاع 90 کیلومتری تعداد و همچنین روحیه ارتش دشمن قابل مشاهده است.

 •     برای سوالا متداول و پرسیدن سؤالات خود لطفاً به بخش سؤالات متداول در انجمن مراجعه کنید.