بخش آموزش - جنگ جهانی اول

روحیه

 

روحیه

روحیه یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازی است. قدرت ایالت، ارتش و تولیدات ایالت و موارد دیگر بطور مستقیم به میزان روحیه ربط دارد. هرچقدر روحیه کمتر باشد، شما بیشتر متضرر خواهید شد. روحیه بالا بطور مستقیم در بالا رفتن شانس پیروزی شما در نبردها تأثیر دارد.

 

روحیه همچنین در امتیاز شاخص قدرت نیز تایر گذار است.


 

 

محاسبه امتیازات بازیکنان در روزنامه اروپای روزانه

 

 

 •  numProvs = تعداد ایالاتی که بازیکن در اختیاز دارد

 • numPlayers = تعداد کل بازیکنان مجود در بازی

 • numUpg = تعداد ارتقاهای ساخته شده توسط بازیکن

 • پاداش روحیه =

 • 0 اگر روحیه  < 99

 • 6 اگر روحیه بیشتر از 99 باشد

 

 

 

 

توضیحات اضافه: 

 

 

 

امتیازی که از روحیه یک ایالت بدست می آید، کمتر از %25 روحیه باعث منفی شدن این عدد میگردد.

numUpg.0.5

برای تشویق بازیکن به ساخت و ساز، هر ارتقا باعث افزایش امتیاز میگردد.

moralBonus

ایالاتی که دارای روحیه %99 به بالا هستند، پاداش اضافه دریافت میکنند.

 این معادله برای بازیکنانی است که به امتیاز موردنیاز 1000 رسیده اند  که برابر با نیمی از امتیاز مورد نیاز در این دور است.

 

 

در این قسمت شما با جزییات بیشتری از تأثیر روحیه آشنا میگردید


 


 

 •       ایالات

 • تاثیرات

 •     روحیه ایالت را در کجا ببینم؟

 •     شورش

 •     پایتخت

 •     ایالت در حال جنگ

 •     واحدها

 •     تاثیرات

 •     واحدهای مکانیکی

 •     واحدهای ترکیبی

 •     منابع

 •    جاسوسی
ایالت

 

روحیه یک ایالت بستگی به موارد بسیاری دارد. همه این موارد بطور عددی جمع و تفریق میگردند و نتیجه روحیه بعنوان روحیه ایلت تعیین میگردد. این روحیه قابل تغییر است. بنابراین اعمالی که بر افزایش روحیه تثیر میگذارند میتوانند در افزایش روحیه یک ایالت مؤثر باشند.
 

تاثیرات
 

 •          موجود بود نمنابع: مردم یک ایالت به حداقل مشخصی از منابع برای داشتن روحیه خوب نیاز دارند. همیشه منابع مورد نیاز و پایه‌ای را در ایالات خود داشته باشید.

 •     فاصله از پایتخت: هر چه فاطله بیشتر باشد، روحیه کمتر است. پایتخت خود را در مکانی مناسب قرار دهید، بدین صورت همه ایالات شما درصد قابل قبولی از پایتخت تأثیر میپذیرند.

 •     ارتقاهای ایالت: ارتقا باعث افزایش تولید در ایالت، افزایش تولید نیز باعث افزایش روحیه میگردد. بنابراین از انجام ارتقا در ایالات خود غافل نگردید. بطور مثال قلعه باعث افزایش %5 روحیه ایالت برای هر سطح آن میگردد. کارخانه %2.5 و بنادر و راه آهن باعث افزایش %10 روحیه میشوند.

 •     جنگ: جنگ باعث کاهش روحیه در یک ایالت میگردد. زمانیکه شما در نبرد با تعداد زیادی کشور هستید، باعث کاهش روحیه 5 برای هر دشمن میشود.

 •     روحیه ایالات همسایه: روحیه شورش میتواند از مرزها گذر کند و به ایالات مجاور سرایت کند. بنابراین برای داشتن روحیه خوب شما به همسایگان آرامی نیاز دارید.

 •     ارتش دشمن: اگر ارتش دشمن در یکی از ایالات شما مستقر باشد، تأثیر منفی بر روحیه ایالات شما دارد.

 

 

روحیه ایالت را در کجا ببینم؟

 

 

 •         در نقشه اقتصادی شما میتوانید مروری بر روحیه داشته باشید. همانظطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید. در شروع بازی شما همه ایالات خود را به رنگ زرد میبینید، با‌گذشت زمان آن‌ها به سبز تغییر رنگ پیدا میکنند. توجه داشته باشید که عواملی نیز میتوانند در قرمز شدن و به معنی کاهش روحیه دخالت داشته باشند.

 •     در پنجره بخش اداری ایالت نیز این رنگ میتواند مشاهده گردد. همچنین نام ایالات با رنگ‌های مشابهی به نمایش در می آیند.

 •     در اطلاعاتی که شما در نقشه اقتصادی و یا استراتژیک میبینید، درصدی که روحیه شماست نشان داده شده است.

 •     در نقشه سه بعدی، شما میتوانید اطلاعات ایالت را مشاهده کنید. سپس بروی اطلاعات بیشتر کلیک کنید و روحیه را ببینید.

 •     در نقشه سه بعدی ساختمانها، روحیه نشان داده شده است. زمانی که به %33 برسد، ساختمانها شروع به سوخت ن وتخریب میکنند. روحیه بسیار کم باعث شورش میگردد.
 

صفحه دیپلماسی به شما اجازه مرور روحیه در همه ایالات را میدهد. بعد از انتخاب کشور در سمت چپ شما میتوانید معدل روحیه و جزییات را در سمت راست مشاهده کنید.


 

 

شورش

  

  در ایالاتی که روحیه پایینی دارند اتفاق می افتد. شوشرش در ایالات را میتوانید با نشانی که در سطر اول به نمایش در آمده است در صفحه نمایش اقتصادی و پنجره بخش اداری مشاهده کنید.


 

در یک شورش، سربازان شما کشته می‌شوند و همچنین اگر سربازخانه و پادگان آن ایالت کوچک باشد، شما امکان دارد که آن ایالت را از دست بدهید. ایالتی که از شما جدا میگردد، بطور کلی به کشوری میپیوندد که روحیه بالاتری نسبت به دیگر کشورها داشته باشد.


 

شما میتوانید برای جلوگیری از جدا شدن ایالات خود، تعداد بیشتری سرباز را در ایالات خود مستقر کنید. شما میتوانید احتمال شورش را در جزییات ایالت خود مشاهده کنید.

یکی دیگر از راه کارهای جلوگیری از شورش هزینه کردن 500 اعتبار و افزایش %5 روحیه در ایالت است. شورش با رسیدن روحیه به درصدی بیش از %33 بطور خودکار متوقف میگردد. 

توجه: تأثیر هزینه کردن 500 اعتبار برای افزایش %5 روحیه بطور آنی اعمال نمیگردد، دلیل این امر بروز شدن روحیه یکبار در یک روز میباشد.


پایتخت

 

پایتخت شما مهمترین عامل بر روحیه ایالات شماست. بنابراین توجه داشته باشید که دورترین ایالات شما نیز تحت تأثیر پایتخت شما باشند. برای فرمانروایی بر سرزمین های بیشتر و پهناورتر، شما باید بنادر و راه آهن را احداث کنید. با اینجام اینکار شما میتوانید سرعت سفر را بیشتر کنید. با بستن پیمان اتحاد با بازیکنان دیگر، شما میتوانید از سرزمین های آن بازیکن با سرعت بیشتری عبور کنید. همچنین بازیکنانی که با آن‌ها پیمان حقوق راه و نقشه مشترک دارید.

عواقب تسخیر یک پایتخت:
 

 •       کشور تسخیرکننده %10 افزایش روحیه برای همه ایالات آن خواهد داشت و همچنین نیمی از پول و منابع تولیدی کشور تسخیر شده به آن ایالات داده میشود.

 •     کشور تسخیر شده، %20 روحیه را در همه ایالات از دست خواهد داد و همچنین %40 در ایالت مورد حملهروحیه کاهش پیدا میکند.


 


ایالت در حال جنگ


 

اگر شما یک ایالت را تسخیر کنید، یک روز تولیدات و درآمد مالیات را دریافت میکنید. روحیه %25 و بسیار پایین خواهد بود، دلیل این‌ امر شورش مردم و در حال نبرد بودن آن ایالت است. این شورش در برابر تسخیر کننده ادامه خواهد داشت.


 


 

شما هنوز هم شانس بدست آوردن ایالت از دست داده را دارید. اگر روحیه %80 و یا بیشتر بوده است، پس از تسخیر دوباره این روحیه به %75 میرسد. علت این امر تمایل مردم به بازگشت و رضایت از بازگشت فرمانروای گذشته‌شان است. این مورد تنها درصورتی امکان‌پذیر است که روحیه ایالت به بیش از %80 در زمان تسخیر توسط فرمانروای جدید نرسد. در آنصورت اگر شما دوباره ایالت را تسخیر کنید، مردم شورش کرده و در برابر تسخیر کننده اعتصاب میکنند.


 

 

واحدها

 
 

قدرت حمله پیاده نظام شما به حرکت آنها، نفت بعنوان منبع تغذیه بستگی دارد. روحیه یک واحد در زیر نشان آن واحد بنمایش در می آید. همچنین شما میتوانید قدرت کل واحد را نیز مشاهده کنید.


 


 

 

تأثیر

روحیه پیاده نظام به موارد زیر بستگی دارد:
 

 •         روحیه اولیه به روحیه ایالتی که آن واحد د رآن آموزش دیده است ربط دارد.

 •     غلات، 20 تن برای هر واحد در روز. اگر این مورد رعایت نگردد، روحیه واحد بطور مستمر کاهش میابد.

 •     موقعیت: روحیه واحدها به روحیه ایالتی که در آن مستقر هستند مربوط است. اگر ایالت روحیه کمی داشته باشد، روحیه واحد نیز بطور مستمر کاهش میابد. واحدها در ایالات دشمن با کاهش روحیه روبرو میگردند. دریا باعث کاهش %50 روحیه میگردد. هر چقدر برای مدت طولانی‌تری واحدها در دریا باشند، روحیه آن‌ها کمتر از %50 خواهد شد.

 •     نبرد: برای هر پیروزی، سربازان شما افزایش روحیه و برای هر شکست کاهش روحیه خواهند داشت.


 
واحدهای مکانیکی

برعکس واحدهای پیاده نظام، واحدهای مکانیکی مانند توپخانه، ناو جنگی و غیره دارای روحیه نیستند و بسته به میزان خسارتی کهبه آن‌ها وارد شده است مؤثر هستند. هر چقدر واحد قویتر باشد، سخت‌تر به آن خسارت وارد میشود. الیته توجه داشته باشید که وضعیت یک واحد مکانیکی به میزان قدرت حمله آن ربط ندارد ولی بر پایداری آن مؤثر است.

 


واحدهای ترکیبی


 

زمانیکه دو یا تعداد بیشتری واحد با هم ترکیب شوند، روحیه آن‌ها معدل روحیه همه واحدها میباشد. اگر پیاده نظام با واحدهای مکانیکی ترکیب شوند، وضعیت کلی آن‌ها معدل وضعیت و روحیه خواهد بود.


 

منابع

منابع بطور مداوم تولید و مصرف مرگدند، منابع زیر مورد نیاز هستند:

 

 

 •        از هر منبع تغذیه 800 تن. همچنین برای منابع انرژی و مواد مورنیاز برای هر ایالت. اگر این پیش نیاز بدست نیاید، روحیه کل کشور کاهش میابد. مخصوصاً در قسمت‌های دور دست. این تأثیر در مورد کمبود آزوقه شدیدتر است.

 •     برای هر واحد پیاده نظام، 20 تن غلات.

 •     برای هر سطح و هر سربازخانه، 1000 تن غلات در روز. سرعت آموزش در صورت نرسیدن به این پیش نیاز کاهش میابد.

 •     برای هر راه آهن 500 تن زغال سنگ در روز. بدون این پیش نیاز، راه آهن غیرفعال میگردد. 


 

ایالتی که تنها یک نوع منب تولید میکند و روحیه آن %90 است، منابعی برابر با 3150 تن در روز تولید میکند. ایالتی که دو منبع تولید میکند و روحیه %90 دارد، 6300 تن منبع تولید میکند. زمانیکه روحیه کاهش یابد و به %30 برسد، تولیدات نصف میشوند.

 

جاسوسی

 

 

اگر روحیه ایلت شما بدون دلیل کم شود، بدین معنی است که تحت عملیات تخریب اقتصادی جاسوسان دشمن قرار گرفته اید. از یک شو کم شدن روحیه و از سویی کاهش تولیدات از عواقب این نوع عملیات است.


 

با هزینه کردن 2000 اعتبار میتوانید از جاسوسان کاربردی و خبره استفاده کنید و جاسوسان دشمن را شناسایی کنید. شما این موارد را میتوانید در گزارش جاسوسی ببینید.