بخش آموزش - جنگ جهانی اول

ارتقا ایالت

 

 

 

ارتقا ایالت
 
 
ارتقاهای موجود در یک ایالت در زیر قید شده اند، با ارتقا دادن هر مورد شما میتوانید مواردی مانند تولیدات و روحیه یک ایالت را افزایش دهید.
 
 
 
 
دفتر آموزش
 
 
 
 
 
· هزینه: 1000 پوند، 250 آهن، 250 چوب
· زمان ساخت: 15 دقیقه
· فعال کردن آموزش پیاده نطام
· هزینه کارکرد: 250 پوند در روز
· میتواند غیر فعال گردد
· با انجام این ارتقا، واحدهای جدید پیاده نظام بطور خودکار در ایالت شما شروع به کار میکنند.
     
 
 
پادگان
 
 
 
 
 
· پیش نیاز آن دفتر آموزش در ایالت مربوطه است
· هزینه: 4000 پوند، 1500 غلات، 1500 چوب
· زمان ساخت: 1 روز
· ضریب آموزش پیاده نظام: سطح یک %50+، سطح دو %100+
· هزینه کارکرد سطح یک: 500 چوند و 1000 غلات روزانه
· هزینه کارکرد سطح دو: 1000 پوند و 2000 غلات روزانه
· میتواند غیرفعال گردد
     
  
 
قلعه
 
 
 
 
 
· هزینه: 4000 پوند، 2000 آهن برای هر سطح
· تا سطح 5 میتواند ساخته شود
· زمان ساخت: هر سطح یک روز
· تا %90 خسارت وارده به ارتش شهر را تحمل میکند.کاهش خسارت 100 - (50*(1/level)))
· با هر سطح افزایش، روحیه ایالت %5 افزایش میابد
· سربازان مستقر در ضورتیکه حداقل سطح دو باشد، از دید دشمن در قلعه پنهان هستند.
     
 
 
بندر
 
 
 
 
 
· شما حداقل به یک قلعه تکمیل شده برای دسترسی به بندر نیاز دارید
· هزینه: 10000 پوند، 10000 چوب
· زمان ساخت: سه روز
· افزایش روحیه تا %10
· افزایش %25 تولیدات
· زمان بارگیری و تخلیه سربازان را تا %50 کاهش میدهد
     
 
 
راه آهن
 
 
 
 
 
· به حداقل یک بندر در بازی برای در دسترس قرار گرفتن نیاز دارد
· هزینه: 10000 پوند، 5000 چوب، 3000 آهن، 1000 زغال سنگ
· زمان ساخت: سه روز
· هزینه کارایی: 500 زغال سنگ برای هر روز
· افزایش روحیه تا %10 
· افزایش %33 تولیدات
· افزایش سرعت حرکت ارتش
· میتواند غیرفعال گردد
     
  
 
کارخانه
 
 
 
 
 
· برای دسترسی به کارخانه شما باید حداقل یک راه آهن در بازی داشته باشید.
· تا سطح 4 میتواند ساخته شود
· هزینه: 10000 پوند، 2500 اهن، 2500 چوب، 2500 نفت
· زمان ساخت: برای هر سطح دو روز
· افزایش روحیه تا %2.5 برای هر سطح
· افزایش %8 تولیدات برای هر سطح
· به شما اجازه تولید تسلیحات مکانیزه را میدهد
     
 
 
پایتخت
 
 
 
 
 
· هزینه: 2000 پوند برای هر ایالت، 5000 آهن، 5000 چوب
· زمان ساخت: یک روز
· با تکمیل آن، پایتخت به این ایالت منتقل میگردد.
· تنها یک پایتخت در هر کشور وجود دارد
· یکی از ارتقاهای بسیار مهم و حیاتی است که نباید فراموش گردد 
     
 
 
فرودگاه
 
 
 
 
 
· برای دسترسی به آن شما نیاز به یک کارخانه تکمیل شده دارید
· هزینه: 5000 پوند، 2000 چوب، 2000 گاز
· زمان ساخت: یک روز
· اجازه تولید و استفاده از هواپیما را به شما میدهد
· تنها در دوره طلایی موجود است
 
 
 
 
توجه:
 
 
· افزایش تولیدات به مقادیر تولیدات پایه ایالت اضافه میگردد. درصدی که تولیدات افزایش میابند در هر مرحله اضافه نمیگردد، و با افزایش و ارتقا بطور مثال از %10 به %20، تولیدات %30 اضافه نمیگردند و بعد از ارتقا دوم، تولیدات %20 نیسبت به تولید پایه پایتخت اضافه میگردند.
 
 
· همه ارتقاها در شروع بازی و برای تازه کاران قابل دسترسی نیستند.  شما باید به پیش نیازهای مورد نظر برای انجام هر ارتقا برسید. 
 
 
· هر ارتقا تنها یکبار در هر ایالت میتواند انجام شود. بحز ارتقاهایی که دارای سطوح مختلف هستند، شما میتوانید این ارتقاها را تا رسیدن به بالاترین سطح در آن ایالت ادامه دهید. در بعضی از ایالت، بطور مثال بندر میتواند در مکان های مختلفی ساخته شود ولی شما تنها میتوانید یک بندر بسازید و با انتخاب مکان مورد نظر خود، دیگر شما نمیتوانید بندر دیگری را در آن ایالت بسازید. مکان ساخت و ساز شما بستگی به موقعیت لوجستیک و نیاز نظامی شما دارد.