بخش آموزش - جنگ جهانی اول

واحدهای مخصوص

 

 

واحدهای مخصوص

 

این واحدها تنها در دورهای طلایی موجود میباشند. برای استفاده از این واحدها در شروع ایجاد یک دور باید گزینه واحدهای اضافه را کلیک کنید.


 


 

 •       هواپیما

 •     گشت

 •     حمله

 •     تغییر مکان

 •     بالن

 •     تحرک

 •     زیر دریایی

 •     توانایی

 •     شناسایی زیر دریایی

 

 

هواپیما 
 

 • پیش نیاز کارخانه سطح 2

 • هزینه : 20,000 پوند, 2,500 آهن, 5,000 چوب, 5,000 نفت

 •     زمان تولید 6 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 •     قدرت: 3 (هوا/ زمین/ دریا)

 •     سرعت: 21 کیلومتر در ساعت(زمین/دریا) - 215 کیلومتر در ساعت (هوا)

 •     محدوده عملیات : 225 کیلومتر

 •     توجه : نیاز به آشیانه پرواز دارندتوجه :

 

 

 •       برای کارآمد بودن و استفاده از هواپیما شما نیاز به آشیانه پرواز دارید.

 •     برای ساخت هواپیما به آشیانه پرواز نیاز ندارید.

 
 
گشت

در حین پرواز هواپیما به جمع آوری اطلاعات میپردازد. اطلاعاتی مانند ترکیب دشمن و قدرت واحدها. همچنین هواپیماهای گشتی به هواپیماهای دسمن با دستور ارسال شده حمله میکنند. هواپیماهای مورد حمله باید در محدوده گشت هواپیماهای گشتی باشند تا مورد حمله قرار بگیرند.


 

محدوده گشت با دایره آبی مشخص شده است. در تصویر زیر میتوانید آنرا ببینید. هواپیماها میتوانند در محدوده عملیاتی هواپیمای گشتی که با دایره سیاه مشخص شده است گشت بزنند. 

 

 
حمله


 

به محض ارسال دستور حمله، بمباران تا زمان نابودی دشمن ادامه خواهد داشت. هواپیما پس از بمباران برای بارگیری بمب باید به پایگاه بازگردد.


توجه!!!

 

هواپیما هایی که در محدوده بمباران و یا گشت هواپیما های شما قرار دارند میتوانند باعث ایجاد خسارت بیشتر به هواپیماهای شما گردند.

 

  تغییر مکان

شما میتوانید هواپیما ها را تغییر مکان دهید. برای این منظور بوسیله ماشن های زمینی آن‌ها را به منطقه هوایی دیگری منتقل کنید. تجه داشته باشید که تنها زمانی از تغییر مکان استفاده کنید که فاصله شما تا دشمن بسیار زیاد باشد.


  

بالن


 

 • پیش نیاز کارخانه سطح 1

 • هزینه : 20,000 پوند, 3,000 چوب, 3,000 گاز

 •     زمان تولید : 4 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 • قدرت : 0.5 (زمین/ دریا) / 0.05 (هوا)

 • سرعت : 21کیلومتر در ساعت (زمین/دریا)

 •     محدوده دید240 کیلومتر


بالن ها برای پوشش و بطور کلی برای بهبود دید واحدهای زمینی بکار میروند. قدرت حمله و دفاع در خور توجهی ندارند. با توجه به محدوده ارتفاع آنها، میتوانید نیروهای دشمن را از فاصله بیشتری شناسایی کنید.
 

 

تحرک

بالن ها بوسیله طناب به زمین متصل هستند و آزاد نیستند. بنابراین میزان تحرک بالن به واحدی که به آن بسته شده است بستگی دارد.
 


 

تصویر: یک بالن محدوده دید بسیار گسترده‌تری نسبت به یک واحد پیاده نظام دارد.


 

زیردریایی  

 •       پیش نیاز : کارخانه سطح دو بعلاوه بندر

 • هزینه 10,000 پ.ند, 3,000 آهن, 2,000 چوب, 3,000 نفت

 •     زمان تولید : 6 روز تقسیم بر سطح کارخانه

 • قدرت 4 / 4 (دریا)

 • سرعت : 21کیلومتر در سات (دریا)

 •     محدوده :ندارد

 •     توحه : توانایی استتار دارد


 
توانایی

مادامیکه حمله نکنند، از دید دشمن پنهان هستند. وقتی که ارتش دشمن از یکی از زیردریایی های شما رد میشود، حمله آغاز شده و زیردریایی نمایان میگردد. پس از پایان نبرد، زیردریایی دوباره به اعماق می‌رود و از دید دشمن پنهان میگردد. هدف اصلی زیردریایی ها میتواند ناوهای جنگی باشد. بنابراین با داشتن زیردریایی، دشمنان شما ناوهای جنگی گران قیمت و با‌ارزش خود را با خیالی آسوده به ماموریت نمیفرستند. شما میتوانید از زیردریایی ها برای حفاظت از آبهای ساحلی و همچنین راه‌های دریایی استفاده کنید.
 

 

شناسایی زیردریایی

یکی از راه‌ها استفاده از جاسوسان است. گزارش جاسوسان میتواند مکان و موقعیت زیردریایی دشمن را برای شما نمایان کند.

 
هواپیماهای گشتی نیز میتوانند در شناسایی زیردریایی ها حتی اگر در اعماق باشند موفق عمل کنند.