بخش آموزش - جنگ جهانی اول

توصیف بازی

راهنما

 

 

شروع بازی جنگ جهانی اول - راهنمای بازی

 

 

 

شما هم‌ اکنون رهبر یک کشور در زمان جنگ جهانی اول هستید.

 

 

 

 

کشور شما از ایالات متعددی تشکیل شده است.

 

 

 

 

 

 

 

ایالات شما منابع مختلفی را تولید میکنند.

 

شما میتوانید با این منابع تجارت کنید و یا اینکه با استفاده از آن‌ها ایالات خود را پیشرفته‌تر کنید و ارتقا دهید.

 

 

 

 

 

 

 

در هر ایالت شما میتوانید ارتقاهایی را انجام دهید که موارد استفاده متفاوتی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

با استفاده از موس شما میتوانید ارتش خود را در ایالات حرکت دهید. برای اینکار باید نشانگر موس خود را بروی ارتش برده، دکمه سمت چپ موس را نگه داشته و بعد از آن در همان حالت ارتش را به ایالتی که میخواهید به آنجا برود حرکت دهید و بروی ایالت مربوطه که رسیدید، دکمه را رها کنید.

سیستم انتقال ارتش و حمله ها بدین صورت است. شما از همین نوع حرکت ارتش برای حمله به دشمنان خود نیز استفاده میکنید.

 

 

شاخص ها

 

1. روزنامه اروپای روزانه و روابط عمومی

2. دیپلماسی

3. اقتصاد و منابع

4. بخش اداری ایالت

5. ارتقا ایالت

6. تولیدات کارخانه

7. واحدهای مخصوص

8. جنگ

9. جاسوسی

10. روحیه

11. پول

12. دور طلا

13. ویژگی‌های بازی