• بسوی روم
    بسوی روم
  • امپراطوری های جاوید
    امپراطوری های جاوید
  • جنگ جهانی اول
    جنگ جهانی اول

همه بازی ها

بسوی روم

شما فرمانروای شهری در سرزمین رومیان خواهید بود، آینده درخشان امپراتوری شما از لحظه ورود به بازی آغاز میگردد. در کنار مشاوران ...

امپراطوری های جاوید

امپراطوری های جاوید شما را به دنیای قبل از پیدایش باروت میبرد. غارت مردم و روستاییان و کشته شدن هزاران سرباز در میدان نبرد. د...

جنگ جهانی اول

تجربه هیجان جنگ جهانی اول! دیپلماسی خود را تعیین کنید، شما فرمانروای یک کشور در جنگ جهانی اول هستید، امپراطوری خود را پیروز ک...

اخبار

درود؛  خدمت همه بازیکنان عزیز فعال در بازی جنگهای دره ای با عرض پوزش فراوان اعلام میکنیم که از روز چهارشنبه هفته آ....
با خرید بسته سوم اعتباری و بسته های بزرگتر، در قرعه کشی پرتال برای دریافت کد تخفیف و %100 پاداش اعتبار خریداری شده در با....

بازیکن منتخب روز