بخش آموزش - جنگ جهانی اول

خرید اعتبار با کارتهای شتاب

خرید اعتبار در بازی جنگ جهانی اول

 

برای خرید اعتبار در بازی جنگ جهانی اول شما به یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب نیاز دارید. برای خرید اعتبار بروی گزینه "اعتبار بخرید" در بالای صفحه بازی خود کلیک کرده و پس از انتخاب کشور و انتخاب گزینه شتاب، بسته مورد نظر خود را انتخاب و مراحل را همانگونه که از شما درخواست شده است تکمیل میکنید.

 

به انتخاب کشور دقت کنید، کشور محل اقامت خود را انتخاب کنید تا متدهای خرید مربوطه را مشاهده کنید.

 

 

 

تایید بسته خریداری شده بهمراه مشخصات محصولی که قصد خرید آنرا دارید.

 

 

 

 

وارد کردن مشخصات شخصی برای تکمیل خریداری