بخش آموزش - جنگ جهانی اول

تورنمنت

 

تورنمنت

 

 

 

 

 

 

شرکت کنندگان حداقل باید 50 امتیاز در تاریخچه خود داشته باشند.

همه بازی‌ها در نقشه ده بازیکنی انجام خواهند شد.

تورنمنت شامل ده دور است.

همه بازی‌ها شامل دور طلایی، بازیکنان زبده، بازیکنان سیستم و واحدهای دیگر هستند.

تکنولوژی درختی از شروع بازی وجود خواهد داشت، بدین معنی که همه ساختمانها و واحدها

از نو شروع به ساخت خواهند کرد
. شرکت کنندگان منابع اضافی دریافت خواهند کرد.

 

دورها دارای سه روز دوره صلح میباشند.

بازیکنان بطور ناشناس خواهند بود و درصورت تمایل میتوانند نام خود را اعلام کنند.

 

 

 
 

 

توجه: این یک تورنمنت بین‌المللی است، بنابراین همه شرکت کنندگان به زبان انگلیسی

تسلط نخواهند داشت
.

 

 
 

 

تورنمنت دارای 4 دور است:

 

 

دور اول: دور مقدماتی

 

 

همه بازیکنان بطور تصادفی در سه دسته 10 بازیکنی تقسیم قرار میگیرند. بازیکنان برتر بر

اساس سیدبندی، بر اساس رتبه جهانی اعلام میگردند
. بنابراین این 10 بازیکن در دور اول با

همدیگر رقابت نمیکنند
.

 

 
 

 

بازی 30 روز بطول می انجامد.

 

امتیاز بازیکن برابر است با جمع امتیازها روزانه بازیکن در همه سه بازی.

 

 

تنها 1000 بازیکن برتر تورنمنت به مرحله بعدی ارتقا پیدا میکنند.

 

 

 

 

مرحله دوم: دور متوسط

 

 

 

1000 بازیکن برتر مرحله مقدماتی به 100 گروه 10 بازیکنی تقسیم میگردند. در این دور نیز

بازیکنان برتر سیدبندی میگردند، بر اساس امتیاز جهانی، بنابراین در برابر همدیگر بازی نخواهند

کرد
.

 

 

 

بازی 30 روز بطول می انجامد.
 

 

بعد از یک ماه رقابت، بازیکنان برتر و دارای امتیاز بیشتر به دور نیمه نهایی ارتقا پیدا میکنند.

 

 
 

 

دور سوم: نیمه نهایی

 

100 بازیکن پیروز در این مرحله در 10 دسته 10 نفری قرار خواهند گرفت. از این پس بازیکنان

سیدبندی نخواهند شد و در برابر یکدیگر نبرد خواهند کرد
.

 

بازی 30 روز بطول می انجامد.

 

 

 

بعد از یک ماه رقابت، بازیکنان برتر و دارای امتیاز بیشتر به دور نهایی ارتقا پیدا میکنند.

 

 
 
 

 

دور چهارم: نهایی

 

یک بازی با 10 بازیکن برتر دور نیمه نهایی در نقشه 10 نفره.

 

دور نهایی به مدت 40 روز ادامه خواهد داشت.

 

برنده این بازی که با کسب بیشترین امتیاز انتخاب میگردد بعنوان قهرمان بازی جنگ جهانی

انتخاب میگردد و جایزه را دریافت میکند
.