بخش آموزش - رانندگان حرفه‌ای 2

رانندگان حرفه‌ای 2

فصل جدید رانندگان حرفه ای آغاز شد. اتومبیل های جدید، برای ماشین خود قطعات و اضافه ها را بخرید. با شرکت در مسابقات سرعت روز پاداش دریافت کنید. شما میتوانید یک تیم تشکیل داده و با بازیکنان تیمهای دیگر مسابقه دهید.