• بسوی روم
    بسوی روم
  • امپراطوری های جاوید
    امپراطوری های جاوید
  • جنگ جهانی اول
    جنگ جهانی اول

همه بازی ها

بسوی روم

شما فرمانروای شهری در سرزمین رومیان خواهید بود، آینده درخشان امپراتوری شما از لحظه ورود به بازی آغاز میگردد. در کنار مشاوران ...

امپراطوری های جاوید

امپراطوری های جاوید شما را به دنیای قبل از پیدایش باروت میبرد. غارت مردم و روستاییان و کشته شدن هزاران سرباز در میدان نبرد. د...

جنگ جهانی اول

تجربه هیجان جنگ جهانی اول! دیپلماسی خود را تعیین کنید، شما فرمانروای یک کشور در جنگ جهانی اول هستید، امپراطوری خود را پیروز ک...

اخبار

مدیریت پرتال بازی های آنلاین Gamgos
درود؛  لطفا به پیام ارسالی مدیریت در بخش پیام ها مراجعه کرده و جزئیات بیشتر را در مورد گزارشهای ارسالی خود بخوانید....
درود؛  از سوی مدیریت بازی و برنامه نویسان پس از توقف سرور تغییراتی در میزان اعتبارات اعمال شده است، الماس های موجو....

بازیکن منتخب روز