جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

خلاصه

    

خلاصه بازی و توضیحات کلی آن

 

مدت زمان سرورها

سرور 1 ایکس: یک سال

سرور 2 ایکس: 8 ماه

سرور 4 ایکس: 4 ماه

 

نکته مهم؛

در صورت پیروزی یک اتحاد قبل از پایان سرور، آن سرور ریست میشود. برای دستیابی به اطلاعات مربوط به پیروزی در رقابت ارباب قلمرو به بخش اتحاد اموزش مراجعه کرده و نکات مفید را بخوانید.

 

 

امپراطوری های متروکه

 

یک امپراطوری متعلق به یک بازیکن غیرفعال است. بازیکنی که در 168 ساعت گذشته به حساب کاربری خود سرکشی نکرده است. دو نوع امپراطوری متروکه وجود دارد، امپراطوری متروکه ای که هنوز طلا تولید میکند و امپراطوری متروکه ای که تولیداتی ندارد. امپراطوری های متروکه ای که تولیداتی دارند بعد از 168 ساعت عدم فعالیت بهترین راه برای بدست اوردن منابع توسط بازیکنان دیگر هستند. 

هیچ محدودیت امتیازی برای حمله به امپراوری های متروکه وجود ندارد و البته هیچ امتیاز افتخار و یا نظامی نیز به بازیکن حمله کننده تعلق نمیگیرد. 

 

تبدیل شدن به ایالت متروکه به معنی بی دلیل بودن بازگشت امپراطور آن نیست!

بازیکنی که پس از 168 ساعت عدم فعالیت به امپراطوری خودبازگردد، میتواند با استفاده از هدایای سخاوتمندانه براحتی دوباره به شرایط قبل از ترک امپراطوری خود بازگردد. مواردی که در زیر به آنها اشاره میشود توسط این بازیکنان دریافت میگردد:

همه دژهای تخریب شده بطور خودکار ترمیم میگردند

رضایتمندی به حداکثر خود خواهید رسید

برای مدت 48 ساعت این امپراطوری تحت مصونیت بازگشت دوباره قرار دارد، هیچ حمله ای به ان امکان پذیر نیست و نیز نمیتواند به بازیکنی حمله کند

بازیکن میتواند 48 ساعت از تولیدات خود را بطور رایگان دریافت کند

 

 

ارتش همراه

ارتش مورد نیاز برای همراهی موتورهای محاصره و قطار ذخیره در یک ماموریت. این ارتش به تعداد پادگانهای خالی یک موتور محاصره و یا قطار ذخیره زمانیکه در دژ هستند میباشد. تعداد روستاییانی که برای ساخت موتورهای محاصره و قطار ذخیره مورد نیاز هستند 5 برابر این عدد میباشد

 

 

حساب کاربری

پروفایل و نام نویسی امپراطور. حقوق حساب های کاربری در اختیار بازیکنان همگی به شرکت ارائه کننده بازیها تعلق دارد و برای مدت محدودی در اختیار افراد قرار گرفته است. تمامی اطلاعات شخصی بازیکنان بطور جدی تحت کنترل مدیریت هستند و به هیچ وجه در اختیار هیچ کس قرار داده نخواهد شد. 

 

 

جنگهای فعال

نبردهایی که در بازی بین بازیکنان اتحادهای مختلف در جریان هستند. نشان نبردهای فعال در کنار نشان پیام های حساب کاربری شما، پاکت نامه در قسمت بالا همست راست به شکل سپر قرار دارد.

 

 

مهاجم

اتحادی که مسئول اعلام جنگ است

 

 

اتحاد

 

گروهی از بازیکنان که دارای استراتژی یکسانی هستند. اعضای اتحاد به جمع اوری منابع و انجام تحقیقات اتحاد میپردازند که این تحقیقات در عملکرد تمامی اعضای اتحاد تاثیر میگذارد. ساخت ساختمانهای اتحاد، تاثیرات زراعی و نظامی نیز بر عملکرد همه بازیکنان اتحاد تاثیرگذار است. متحدین میتوانند از نظر اقتصادی و نظامی به یکدیگر کمک کنند. ارسال طلا برای اعضای اتحاد. اتحادها در رده بندی محزایی قرار دارند که براساس امتیازات کل بازیکنان اتحاد است

 

توجه: یک بازیکن تنها میتواند دوبار به یک اتحاد مشابه بپیوندد

 

 

بخش اداری اتحاد

 

تحقیق اتحاد که میتواند باعث افزایش پذیرش بازیکنان بیشتر در اتحاد بشود. هر سطح افزایش باعث باز شدن 5 جای خالی برای بازیکنان جدید میگردد.

 

 

ارتش اتحاد

 

سربازانی که در اردوگاه و یا دژ اتحاد جمع اوری شده اند. سربازانی که به اتحاد اهدا شده اند غیرقابل بازگشت  به اهدا کننده هستند. هر بازیکن براساس نژادی که دارد میتواند به دژ و یا اردوگاه همان نژاد سرباز اهدا کند.

 

 

 

ساختمانهای اتحاد

 

خزانه چهار منبع اتحاد است. ساختمانهای اتحاد در اردوگاه و یا دژ اتحاد قرار دارند. با افزایش و ارتقا انها میتوانید محدوده تاثیر اتحاد را افزایش دهید. قیمت و زمان ساخت براساس سطح افسر ساخت اتحاد کاهش میابد

 

 

دژ اتحاد

 

 

 

دژی با ساختمانهایی که درون ان قرار دارند. این دژ میتواند مستقل و یا اینکه متعلق به اتحاد دیگری باشد. دژ اتحاد تنها میتواند بوسیله ارتشی که از اردوگاه و یا دژ اتحاد دیگری ارسال شده است تسخیر شود. 

 

 

 

کمک مالی به اتحاد

کمکی که از طرف بازیکنان به صورت منابع بازی به اتحاد میشود. با سطح یک بخش اداری اتحاد بازیکنان میتوانند تا %20 امتیاز خالص خود را به طلا، به اتحاد اهدا کنند. با سطح دو بخش اداری این مقدار به %10 و سطح سه بخش اداری %5 است

 

 

ساختمانهای اتحاد

همه مناطق و ساختمانهایی که تحت کنترل یک اتحاد هستند. دژ و اردوگاه.

 

 

تاثیر اتحاد

یکی از موارد منحصر بفرد دژ اتحاد است که باعث توسعه زارعی و نظامی اتحاد میگردد. معبد بزرگ برای این منظور بنا میشود و با ارتقا سطح معبد، این تاثیر افزایش میابد. محدوده تاثیر دژ و معبد بزرگ باعث تحت تاثیر قرار گرفتن همه امپراطوری هایی که در محدوده تاثیر آن هستند میشود. این تاثیر بصورت مثبت برای اعضای اتحادی که دژ به انها تعلق دارد است و برای دشمنان ان اتحاد این تاثیر منفی میباشد.

 

 

پیام های اتحاد

 

این پیامها میتوانند در رابطه با تمامی فعالیت های اتحاد باشند. پیامهایی مانند گرفتن، از دست دادن دژهای اتحاد و اردوگاه هاف پیام هایی که از سوی رهبر و افسران اتحاد برای همه اعضا فرستاده میشود و انها را در جریان اخبار اتحاد قرار میدهد. این پیام ها توسط پاکت نامه ابی رنگ مشخص میشود.

 

 

 

امتیاز اتحاد

امتیاز یک اتحاد برابر است با جمع کل امتیازات بازیکنان عضو آن اتحاد.

 

 

رتبه اتحاد

رتبه اتحاد براساس چهار مبحث مورد بررسی قرار میگیرد.

یک: براساس امتیاز اتحاد، جمع کل امتیازات بازیکنان اتحاد

دو: امتیاز نظامی، امتیازاتی که در نبرد ها بدست می آید

سه: ارزش اتحاد، طلای سرمایه گذاری شده در اتحاد، ارتش اهدایی و ساختمانها تقسیم بر 1000

چهار: محدوده تحت کنترل آن اتحاد در نقشه جهانی.

 

 

تحقیقات اتحاد

بوسیله منابع خزانه داری اتحاد و موجودی آن تحقیقات اتحاد قابل انجام هستند. تحقیقات اتحاد باعث افزایش سطح تحقیقات همه بازیکنان اتحاد میگردد. بطور مثال بازیکنی که سطح جاسوسی 15 را داراست و اتحاد او سطح جاسوسی 4 است، سطح جاسوسی بازیکن مورد بحث 19 میباشد. قیمت و زمان تحقیقات اتحاد بوسیله انتخاب افسر دانش کاهش میابد. 

 

 

وضعیت اتحاد

موقعیت دیپلماتیک اتحاد در برابر اتحاد های دیگر بازی. این موضع نیاز به تایید دو طرفه دارد بدین معنی که هر دو اتحاد باید وضعیت کنونی خود را قبول داشته باشند و تایید کنند. توجه داشته باشید که تنها اعلام وضعیت خصومت و جنگ نیازی به تایید دو طرفه ندارد و یک اتحاد میتواند یک سوی این وضعیت را فعال کند. 

 

 

در بازی امپراطوری های جاوید پنج وضعیت بین اتحادها برقرار میباشد:

 

صلح

عدم تجاوز

خنثی

خصومت

جنگ

 

مالیات اتحاد

 

 

بوسیله رهبر، افسر اول و یا افسر مالی تنظیم میگردد. این مالیات درصدی از منابعی است که بازیکنان باید بطور متناوب به اتحاد کمک کنند و بطور خودکار از حساب بازیکنان یک اتحاد برداشته میشود و در خزانه داری اتحاد ذخیره میگردد. حداکثر مالیات دریافتی از بازیکنان اتحاد %30 است.

 

 

خزانه داری اتحاد
 

 

خرانه داری اتحاد محل جمع اوری منابعی است که بعنوان مالیات از اعضا گرفته میشود و یا منابعی که اعضا به اتحاد اهدا میکنند. 

 

 

ارزش اتحاد

 طلای سرمایه گذاری شده در اتحاد، ارتش اهدایی و ساختمانها تقسیم بر 1000.

 

 

متحدین

یک: اعضای یک اتحاد

دو: اعضای اتحادی که با آن در حالت عدم تجاوز یا فدراسیون هستید

 

 

انیمیشن

 

تصاویر کوچکی که در بازی و ایالت شما فعال هستند و میتوانید انها را مشاهده کنید. این تصاویر مردم ایالت شما ستند که در حال کار، قدم زدن و یا برگزاری جشنواره هستند. انیمیشن بوسیله دکمه قرار گرفته در سمت راست پایین بازی میتواند فعال و غیر فعال گردد. 

 

 

 

ایالات ضمیمه
 

 

 

هر بازیکن نقشه امپراطوری خود را ترتیب میدهد، شامل 19 ایالت مستقل که بعد از محاصره موفق و تغییر آنها به ایالت تابع و ضمیمه میتوانند غارت شوند. ایالات ضمیمه تا حد معینی میتوانند گسترش بیابند و پاداش های متفاوتی دارند. .

تحقیق تمرکزگرایی باعث افزایش تعداد ایالات ضمیمه و تابعی که هر بازیکن میتواند داشته باشد میشود. هر مرحله باعث افزایش تعداد ایالات ضممیه به تعداد1 و ایالات تابع به تعداد 2 میشود. 

 

 

 

کمانداران
 

 

بهترین واحد پادگانی هستند.  زمانیکه در دژ هستند با قدرت حمبه ضربدر 4 مبارزه میکنند. همه کمانداران در برابر سربازان قوی هستند و با قدرت ضربدر 3 نبرد میکنند. در برابر دژکوب ها با قدرت 1/4 و در برابر شمشیر زنان با قدرت 1/3 مبارزه میکنند. کمانداران دارای سه دسته هستند که برای صحرانشینان و امپراطوری ها قابل دسترسی هستند. کمانداران سبک، کمانداران سنگین و کمانداران زبده.

 

معماری

تحقیقی که بروی قیمت و زمان ساخت ساختمانها تاثیر میگذارد. کاهش زمان تا 0.30 زمان پایه و قیمت تا 0.02 زمان پایه.

 

 

زره

 

تحقیقی که باعث ارتقا نقاط ضربه زنی  همه واحدها، بجز موتورهای محاصره، میگردد. +%5 افزایش برای هر مرحله و حداکثر سطح 20 برای اتحاد و شخصی.

 

 

 

اهدای ارتش

 

ارتشی که توسط اعضای یک اتحاد به اردوکگاه و یا دژ اتحاد اهدا میگردد. زمانیکه بازیکن ارتش را ارسال میکند، ارتش متعلق به اتحاد خواهد بود و اجازه بازپسگیری آنرا ندارد. نبابر ارزش امتیازی سربازان اهدایی، همان مقدار امتیاز از بازیکن کم شده و به امتیازات ارزش اتحاد اضافه میگردد. 

 

 

صف ارتش

اضافه کردن سربازان اموزشی به صف در زمانیکه بازیکن پادگان خالی برای حای دادن آن سربازان ندارد. هر مرحله افزایش آکادمی نظامی باعث افزایش یک صف آموزش میشود. 

توجه داشته باشید که با قرار دادن واحدهای یک شکل و آموزش دادن انها بطور همزمان، زمان آموزش سربازان افزایش میابد. بطور مثال زمانیکه شما به 6 ساعت زمان برای آموزش 100 سرباز نیاز دارید، وقتی گروه دوم از سربازان را برای آموزش در صف آموزش قرار دهید، برای گروه دوم به 12 ساعت زمان نیاز دارید. 6 ساعت زمان برای آموزش گروه اول و 12 ساعت برای گروه دوم و به همین ترتیب برای گروه سوم صف اموزش به 18 ساعت زمان نیاز دارید. بنابراین با ارتقا سطح ساختمانهای ارتشی، تعداد سربازنی را که میتوانید در آن واحد اموزش دهید را بالا ببرید.

 

 

تغییر مکان ارتش

 

ارسال ارتش از یک ایالت یا کلونی به دیگری

توجه داشته باشید مدافع در نبرد نمیتواند ارتش خود را اگر کمتر از 5 ثانیه به شروع نبرد باقی مانده باشد حرکت دهد

 

 

امنیت ارتش

 

فرستادن ارتش به ایالت متروکه، بازیکنی که با شما فاصله زیادی دارد و یا یک مستعمره در زمانیکه شما در زمان آفلاین اجباری هستید.  با اینکار شما ارتش خود را از دست دشمنان محفوظ میدارید. 

 

 

جمع آوری

حرکت دادن تمامی واحدهای ایالات به یک ایالت.

 

 

حمله

 

1. نبرد نظامی بین بدو بازیکن، دو اتحاد و یا بازیکن و ایالت مستقل او. اجاری حمله از سوی بازیکن بسوی هدف مورد نظر به سه صورت میباشد، محاصره دژ، نبرد میدانی و غارت که برای فرد مورد حمله قرار گرفته، نوع حمله مشخص است. اگر زمان رسیدن ارتش کمتر از 60 دقیقه باشد، بازیکن مورد حمله قرار گرفته به محض ارسال حمله از سوی مهاجم، در جریان جزئیات حمله قرار میگیرد و اگر حمله بیش از یک ساعت بطول بیانجامد، اطلاعات حمله 60 دقیقه قبل از رسیدن ارتش مهاجم برای مدافع به نمایش در می آید. برای ارتش اتحاد زمانیکه حمله ارسال شود، بدون در نظر گرفتن زمان باقی مانده، به محض ارسال حمله برای مدافع به نمایش در خواهد امد. حمله یک بازیکن به ایالات مستقل خود به سه دسته تقسیم میگردد. یک: حمله برای ضمیمه کردن، دو: حمله برای رعیت کردن و سه: حمله برای غارت.

 

توجه داشته باشید شما نمیتوانید ارتش را اگر کمتر از 5 ثانیه به شروع نبرد باقی مانده باشد فرا بخوانید.

2. حزئیات واحدهای نبرد مشخص کننده نتیجه نبرد میباشد. قدرت حمله سربازان بسته به سطح انها و دسته ای که از آن هستند متفاوت است. برای مثال قدرت حمله سربازان دسته سبک کمتر از سنگین و این گروه کمتر از زبده ها هستند. همچنین برای حملات محاصره دژ شما به موتورهای محاصره برای غلبه کردن بر دشمن و عبور از دیوار دژ نیاز دارید.

 

حمله برای ضمیمه کردن ایالت

 

با رفتن به نقشه امپراطوری و با کلیک کردن بروی ایالات شما با داشتن یک سطح تمرکرگرایی میتوانید ایالات را ضمیمه کنید. ایالات ضمیمه شده مانند ایالت پایتخت شما خواهند شد و شما میتوانید با ارتقا ساختمان ها، استخدام جمعیت روستایی و تنظیم مالیات از آنها درآمد داشته باشید. تولیدات ایالات ضمیم به جز درآمد طلای آن، در آن ایالت باقی خواهد ماند و طلا در ایالت پایتخت شما دریافت میگردد. شما همچنین میتوانید که منابع با استفاده از حمل و نقل امپراطوری به ایالات دیگر انتقال دهید.

برای ضمیمه کردن موفقیت آمیز یک ایالت شما باید جاسوسی کرده، ارتش مورد نظر را انتخاب کرده و به ایالت مستقل ارسال کنید.

 

حمله برای غارت

 

زمانیکه شما سربازان خود را برای محاصره دژ به ایالت مستقل ارسال میکنید، پس از شکست دادن ایالت مستقل منابع موجود در ان را غارت میکنید. توجه داشته باشید که با هر بار غارت یک ایالت مستقل از منابع آن کاسته میشود و شما تنها 10 بار توانایی غارت آن ایالت را دارید و بعد از آن ایالت دیگر منابعی برای تولید کردن نخواهد داشت.

 

حمله برای تبدیل به رعیت

ارسال ارتش با استفاده از گزینه تبدیل به رعیت که پس از سکشت ارتش مدافع در محاصره دژ، جمعیت آن ایالت را بعنوان پرداخت کننده مالیات مورد استفاده قرار میدهید. توجه داشته باشید که ایالتی که بصورت رعیت در می آید، تنها مالیات پرداخت میکند که بصورت طلا است و منابعی برای شما تولید نمیکند.

 

جریمه حمله

جریمه ای که برای حمله بازیکن قوی تر به بازیکن ضعیفتر در نظر گرفته میشود. برای بازیکنانی که امیتزا آنها بیش از دو برابر مدافع است، برای هر 0.1 فاصله %3 جریمه امتیاز در نظر گرفته میشود

 

آواتار

 

تصویری که بازیکن برای خود در بازی انتخاب میکند. تصاویری که از نظر مدیریت نامناسب تشخیص داده شوند، از صفحه شخصی بازیکنان حذف خواهند شد. برای گزارش یک تصویر نامناسب، حداقل باید سه گزارش تصویر ارسال گردد. جریمه استفاده از تصاویر نامناسب برای بار اول 24 ساعت، بار دوم 168 ساعت و بار سوم برای مدت یک سال میباشد. تصاویر نامناسب شامل: تصاویر مستهجن، نژادپرستانه و تصاویری که به شخصیت افراد حقیقی توهین کند میباشد.

 

رضایتمندی

 

میزان رضایتمندی برای همه امپراطوری مورد محاسبه قرار میگیرد.

حمعیت ایالت اول*رضایتمندی ایالت + جمعیت ایالت دوم*رضایتمندی ایالت+ (و به همین ترتیب تا آخرین ایالت) / جمعیت گل ایالات = سطح رضایتمندی امپراطوری

 

پرستاری

 

اجازه دادن به دوست خود در بازی برای سرکشی و رسیدگی به ایالت شما بدون نیاز به نام کاربری و رمز عبور شما. با در به اشتراک گذاشتن اطلاعات ورود خود با بازیکنان دیگر، در خطر محرومیت از بازی قرار خواهید گرفت.

 

تشکیلات حمله

 

در حالت پیش فرض همه بازیکنان بدون تاکتیک از یک تاکتیک استفاده میکنند.

خط مقدم- %15 خط مقدم هر ارتش در کناره ها، %60 در مرکز و %10 ذخیره.

خط سوم- کمانداران- %20 از کمانداران در هر کاره و %60 در مرکز

 

بالستیک

در زمان دفاع در برابر موتورهای محاصره دشمن بسیار کارآمد هستند. بر روی برج مستقر هستند و مستقیما بروی متورهای محاصره دشمن در خط سوم تیراندازی میکنند. اگر موتورهای محاصره ای نباشد و یا اینکه به کلی از بین رفته باشند، بالستیک ها شروع به تیراندازی با %50 قدرت خود بر روی پیاده نظام و %100 قدرت بروی دژکوب ها میکنند.

در حالی که در برج مستقر هستند حمله بالستیک بر روی واحدها متمرکز است و بین مناطق تقسیم نمیشود.

تیراندازی آنها بر دیوار دژ با قدرت %50 و بر موتورهای محاصره با قدرت %100انجام میگیرد.

قبل از نبرد در 2 دوره تیراندازی میکنند.

ضعف: در نبردهای میدانی میزان خسارت زنی آنها قسمتی از کل خسارت وارده به دشمن است نه خسارت منطقه ای که آنها به آن حمله کرده اند. و البته کند هستند.

روستاییان مورد نیاز برای آموزش بالستیک 25 نفر میباشد.

همراهی 5 سرباز برای بالستیک اجباری میباشد

 

سود بانکی

 

سودی که شما برای طلای سرمایه خود درسافت میکنید. هر چقدر که سطح بانکداری شما بالاتر باشد، سود دریافتی نیز بیشتر خواهد بود. هر مرحله از تحقیق بانکداری بعد از مرحبه سه به شما %1 سود بیشتر برای 24 ساعت میدهد. توجه داشته باشید که حداکثر سودی که میتوانید دریافت کنید برابر است با 3 میلیون طلا در روز و یا 125000 طلا در ساعت.

 

بانکداری

 

با انجام این تحقیق شما میتوانید از منافع بانک استفاده کنید. برای سه مرحله اول تحقیق شما سه وام بانگی را باز میکنید از مرحله سوم به بعد هر مرحله %1 سود طلا به شما تعلق میگیرد.


 

بازیکنان مسدود شده

بازیکنی که بطور موقت یا دائمی بعلت زیر پا گذاشتن قوانین حساب او مسدود شده است. مسدودیت بازیکنان بنابر تخلفی که انجام داده اند بین 24، 48، 72 ساعت و یا برای یکسال خواهد بود. بازیکنان مسدود شده توسط علامتی به شکل میله در کنار نامشان در رده بندی بازیکنان مشخص میگردند.

 

سربازخانه

 

مکانی که سربازان در آن اموزش داده میشوند.

با استفاده از دستور افسران، سربازخانه امپراطوری ها %20 افزایش ظرفیت خواهد داشت.

 

دژکوب

واحد اختصاصی تخریب دژ. با قدرت %100 به دژ حمله میکنند. تعداد مورد قبول دژکوب ها برابر است با تعداد پیاده نظام تقسیم بر تعداد مورد نیاز برای بکارگیری دژکوب.

ضعف: در نبرد میدانی، دژکوب ها در ردیف چهارم قرار دارند و بسوی ارتش دشمن بطور متناوب شلیک میکنند. خسارت به آنها به میزان جمع خسارت به پیاده نظام و دژکوب ها تقسیم بر است.

ارتش همراه اجباری: 7 سرباز برای هر دژکوب. درصورتیکه در پادگان باشند، هر دژکوب جای خالی 7 سرباز را داراست.

 

نبرد

درگیری دو گروه از سربازان پس از ارسال دستور حمله. سه نوع حمله و نبرد در بازی امپراطوری های جاوید وجود دارد. محاصره دژ، نبرد میدان و غارت.

 

گزارش نبرد

حاوی اطلاعات و جزئیات نبرد میباشد. تصویر انیمیشن نبرد را به نمایش میگذارد. در این قسمت شما میتوانید حرکت سربازان، نبرد واحدها و خسارات را ببینید. در پایان شما میتوانید لیست سربازان خود و دشمن را در شروع و پایان نبرد بهمراه منابع بدست آمده در صورت برد و یا منابع از دست داده در صورت شکست مشاهده کنید.

 

شبیه ساز نبرد

وسیله ای که بازیکن با آن میتواند با استفاده از موارد ویژه ای که مشخص میکند، به نتیجه دلخواه خود در نبرد دست پیدا کند و از نتیجه نبرد بطور کلی اطلاعاتی بدست بیاورد. شبیه ساز نبرد بازی امپراطوری های جاوید حاوی همه موراد موجود در بازی و شرکت کننده در نبرد میباشد، سربازان، روحیه، تحقیقات نظامی، مشخصات دژ، استحکامات میدانی، نژاد، تشکیلات نبرد و غیره. بازیکنان باید به دو موضوع دقت کنند.

یک: جاسوسی اطلاعاتی درباره تحقیقات نظامی، تاکتیک، روحیه و استحکامات میدانی بازیکن مقابل نمیدهد.

دو: زمانیکه روحیه به زیر %50 برسد، برای هر درصد کاهش روحیه، %2 شانس فرار سربازان از میدان نبرد افزایش میابد. بنابراین اگر در شبیه ساز شما با روحیه 49 برنده شدید، احتمال شکست شما بالاست و باید ارتش خود را ارتقا دهید.

 

نبرد سربازان پادگان

زمانیکه ارتش مهاجم موفق به تخریب دیوار دژ شد، به ارتش موجودی در پادگان دژ درگیر میشود. این نبرد همانند نبرد میدانی میباشد. سربازان با روحیه ای که در پایان دور قبل نبرد داشته اند به نبرد در دژ ادامه میدهند. نبرد محاصره دژ تنها پس از انجام و پایان نبرد با پادگان دژ به نتیجه میرسد.

 

نبرد روز

 

لیستی که شامل خونین ترین نبردهای روز است. دو نبرد برای مدالهای نبرد. در دفاع و در حمله. برای مدت معینی در زمان های خاصی در پایین صفحه قرار میگیرد.

 

مصونیت تازه کاران

فعال سازی مصونیت تازه کاران برای تمامی بازیکنانی که کمتر از 1000 امتیاز دارند مقدرو میباشد. حساب های کاربری که مصونیت تازه کاران را فعال کرده اند، نه میتوانند جمله کنند و نه اینکه مورد حمله قرار بگیرند. گزینه مصونیت بطور خودکار بعد از رسیدن بازیکن به امتیاز 1000 و یا 168 ساعت بعد از فعال سازی مصونیت لغو خواهد شد.

 

جشنواره بزرگ

برگزاری جشنواره در میدان شهر به افزایش یکباره میزان رضایتمندی کمک میکند.

هزینه های جشنواره کوچک بوسیله طلا پرداخت میشود و باعث افزایش +1 میزان رضایتمندی میشودو شامل %20 از جمعیت ایالت است.

جشنواره بزرگ با افزایش +2 رضایتمندی هزینه ای برابر با 5 الماس برای جشنواره اول، 4 الماس برای جشنواره دوم، 3 الماس برای چشنواره سوم، دو الماس برای جشنواره چهارم و برای چشنواره های 5 و بعد از آن هزینه برگزاری یک الماس میباشد. از سوی دیگر اگر شما در تمامی ایالات جشنواره برگزار کنید، هزینه ای برابر با نصف آنرا پرداخت میکنید.

برگزاری جشنواره ها دارای محدودیت یک جشنواره در 24 ساعت است. برای استفاده بیشتر از اثر جشنواره، شما میتوانید مرحله میدان شهر خود را افزایش دهید. هر مرحله افزایش میدان شهر باعث افزایش 1 رضایتمندی برای جشنواره کوچک و 2 رضایتمندی برای جشنواره بزرگ میشود.

 

لیست بلاک

لیستی از بازیکنان که توسط بازیکن دیگری بلاک شده اند

 

بازیکن بلاک شده

بازیکنی که برای مدتی تحت نظر مدیریت است. این موارد میتواند نقض قوانین توسط کاربر باشد. بازیکنان بلاک شده توسط نشان توپ مشتی و زنجیر مشخص میشود و در مدتی که بلاک است نمیتواند مورد حمله قرار بگیرد.

 

علاقه مندی ها

در اینجا لیست تمامی علاقمندی های خود را در نقشه جهانی مشاهده میکنید. بازیکنانی که حساب پرمیوم دارند میتوانند تا 20 مورد را در لیست علاقمندی های خود ذخیره کنند و بازیکنان دیگر میتوانند تا 3 مورد را ذخیره نمایند. اگر حساب پرمیوم شما مادامیکه بیش از 3 علامندی را ذخیره کردید به پایان برسد، تنها 3 علامندی اول شما تا زمان تمدید حساب پرمیوم تان به نمایش در خواهد آمد.

 

ایالت محصور

زمانی که صفحه جاسوسی نشان داده میشود، تمامی بازیکنان ایالت نشان داده خواهند شد. آنهایی که به رنگ قرمز هستند، ایالاتی هستند که تمامی مرزهای آنها توسط ایالات دیگر بسته شده است، بابراین جنگیدن با چنین ایالاتی باعث کاهش 20 روحیه ارتش مهاجم میشود.

 

وزیر

رتبه نظامی برای امتیاز نظامی 30001 تا 45000

 

ساختمان

کلمه کلی برای همه ساختارهای موجود در بازی امپراطوری های جاوید. ساختمان های بازی قابل ارتقا میباشند. هر سطح ارتقا ظرفیت ها و جوانب آن ساختمان را ارتقا میدهد. تنها استثنا مربوط به ساختمان مرکز تحقیقات است که تنها در پایتخت وجود دارد و غیر قابل ارتقا میباشد. هرچقدر که سطح ساختمان بالاتر باشد، توسعه یافته تر است. ساختمانها همگی در صفحا ایلت شما قابل مشاهده هستند. با کلیک کرن بروی ساختمانها شما میتوانید به جزئیات و موارد مربوط به ان ساختمان درست پیدا کنید. برای ارتقا ساختمانها باید به تلار شهر مراجعه کنید.

 

صف ساخت

کاربران با حساب پرمیوم میتوانند تا 4 ساختمان را در آن واحد بسازند. (نظامی و اقتصادی در یک صف) که یکی پس از دیگری ساخته میشوند و بطور خودکار مورد بهره برداری قرار میگیرند. زمان ساخت ساختمانها در یک صف ساخت با همدیگر جمع میشوند. همانند صف آموزش سربازان در سربازخانه. ساختمانهایی که کمتر از 48 ساعت به پایان ساخت انها باقی مانده است را شما میتوانید با هزینه الماس آنها را سریعا بسازید. ساخت سریع یک ساختمان باعث کاهش زمان ساخت دیگر ساختمانهای در صف ساخت نمیشود.

 

تاسیسات اداری

هر ایالت ضمیمه شده به میزان %10 کمتر منابع نسبت به ایالت قبلی تولید میکند، به این دلیل بدون داشتن اثر تاسیسات اداری، یازدهمین ایالت ضمیمه شده منابعی معادل %0 دارد. هر مرحله از تاسیسات اداری باعث افزایش تولیدات هر ایالت به میزان %5 میشود.

میزان کارآمدی ایالت را %5 در هر مرحله افزایش میدهد. کارآمدی نمیتواند بیشتر از %100 شود. بدون داشتن تاسیسات اداری، ار ایالت ضمیمه شده دارای %10 کارآمدی کمتر نسبت به ایالت قبلی میباشد. ایالت یازهم دارای کارآمدی %0 میباشد و از ایالت یازدهم به بعد، کارآمدی منفی میشود.

 

 

تغییرات بهره وری ایالات

یکی از ویژگی های دایره های ایالات. بهره وری یک ایالت در دایره دوم %20 کمتر است. این کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد.

بهره وری ایالت از دایره دوم %40 کمتر است. ین کاهش با کمبود مرحله تاسیسات اداری تفاوت دارد

برای افزایش بهره وری ایالات شما باید تحقیقات تاسیسات اداری را انجام دهید.

 

 

پایتخت

ایالت اصلی شماست. در حالت پیش فرض پایتخت ایالت شماره یک شماست. در پایتخت شما پاداش مزرعه دارید که باعث افزایش بیشتر جمعیت در ان میشود. همچنین %10 افزایش تولیدات منابع. پایتخت دارای 120 امتیاز رضایتمندی میباشد. دارای %10 کاهش نقاط ضربه پذیری در دفاع و همچنین 10 امتیاز روحیه در نبرد دفاعی میباشد. تحقیقات تنها در پایتخت انجام میپدیرند و طلای امپراطوری در پایتخت ذخیره میگردد.

 

 

تسلیم

اگر شما در برابر بازیکنی تسلیم شوید، %10 از امتیازات ارتشی خود را از دست میدهید.

تسلیم شدن برای مدت 168 ساعت ادامه خواهد داشت، بعد از این مدت میتوانید آنرا دوباره فعال کنید.

مادامیکه در این حالت هستید، نمیتوانید به همدیگر حمله کنید، مگر اینکه در جنگ اتحاد باشد.

شما نمیتوانید در برابر بازیکنی که در 48 ساعت گذشته به او حمله کرده اید و یا او به شما حمله نکرده است تسلیم شوید.

 

سروان

رتبه نظامی برای امتیاز نظامی 7001 تا 10000

 

ظرفیت حمل

میزان منابعی که توسط ارتش مهاجم میتواند غارت شود به ظرفیت واحدهای ارسالی ارتش مهاجم و واگن های ذخیره آن بستگی دارد. میزان مساوی از هر یک از منابع ایالت مورد حمله قرار گرفته در واگن ها ذخیره میشود. بطور مثال اگر ایالتی که مورد حمله قرار گفرته باشد دارای 100 چوب، 100 آهن، 100 سنگ و 100 طلا باشد، و واگن های حمل و نقل ظرفیت 200 را دارا باشند، از هر یک از منابع بمقدار 50 در واگن ها بارگیری میشود

 

 

نقشه کشی

نقشه کشی میتواند زمان ماموریت را کاهش دهد ولی هیچ ماموریتی در زمانی کمتر از 40 دقیقه انجام نمی پذیرد.

 

 

سواره نظام مسلح

در ازای هر 1000 سواره نظام مسلح در ارتش تهاجمی، شما پاداش حمله ای معادل نیم درصد را دریافت میکنید.

پاداش ضربدر 3

در کناره ها، سواره نظام مسلح قدرت ضربه زنی 1.1 دارد و در مرکز آنها قدرت معمول خود را دارند.

ضعف - توانایی حمله به دژ را ندارند. در محاصره دژ توانایی حمله و ضربه زنی آنها به %50 کاهش میابد.

 

 

کماندار سواره

در دو مرحله اول بعنوان کماندار معمولی میجنگند و پاداش ضربدر 2 در برابر افراد ذخیره و نیزه اندازان دارند و برابر شمشیرزنان پاداش یک دوم دارند.

از مرحله دوم به بعد بعنوان سواره نظام در نبردها شرکت میکنند و پاداش آنها بدین شرح است، ضربدر 2 برابر شمشیرزنان، ضربدر 4 برابر کمانداران و یک چهارم برابر افراد ذخیره.

همانند همه سواره نظامان، قدرت حمله به دژ را ندارند. در محاضره دژ قدرت ضربه زنی آنها نصف است ولی برعکس سواره نظامان حمله آنها کاهش نمیابد.

پاداش ضربدر 2

در مرکز با قدرت و ضربه زنی 0.9 و در کناره ها 1.2 را دارا هستند.

 

 

منجنیق های قلعه کوش

پاداش ها: واحد اختصاصی تخریب دژ. حمله با %100 قدرت.

قدرت حمله آنها به موتورهای محاصره و دیگر واحدهای ارتش %30 است.

ضعف: خسارتی که به ارتش دشمن وارد میکنند برابر است با قسمتی از خسارت کلی که به ارتش دشمن وارد شده است، نه خسارت قسمتی که بر روی آن آتش گشوده بودند. بسیار آرام حرکت میکنند.

همراهی اجباری ارتش: 10 سرباز برای هر منجنیق قلعه کوش

 

 

سواره نظام سبک

در برابر کمانداران با پاداش امتیاز ضربدر 4 و در برابر شمشیرزنان با پاداش امتیاز ضربدر 2 میجنگند. برابر مردان ذخیره و سواره نظام سبک یک چهارم کارآیی را دارند.

پاداش کلی ضربدر 1.2

در مرکز، سواره نظام سبک با قدرت ضربه زنی 0.8 و در کناره ها با قدرت ضربه زنی 1.3 میجنگند.

ضعف - به دژ حمله نمیکنند، در محاصره دژ قدرت حمله آنها و همچنین میزان ضربه زنی آنها %50 است.

 

 

کماندار سواره نظام

در دو مرحله ابتدایی بعنوان کماندار معمولی استفاده میشوند و برابر مردان ذخیره پاداش حمله ضربدر 2 و برابر نیزه داران پاداش %50 دارند.

بعد از مرحله دوم، بعنوان جنگنده مبارزه میکنند و پاداش حمله ضربدر 2 برابر افراد ذخیره و نیزه داران دارند. در برابر کمانداران سواره هیچ پاداشی ندارند.

در مرکز نبرد، با قدرت حمله و ضربه زنی نیم و در کناره ها با قدرت یک و نیم نبرد میکنند.

مانند دیگر سواره نظامان، قدرت حمله به دژ را ندارند و در محاصره دژ همانند دیگر سواره نظامان قدرت حمله و ضربه زنی نیم دارند.

 

 

 

پادگان سواره نظام

همه سربازان و ارتش سواره نظام بعلاوه جاسوسان در این قسمت اموزش داده خواهند شد.

 

 

مرکز

منطقه میانی بین خط اول و سوم در میدان نبرد

 

 

تمرکزگرایی

تحقیقی که به شما اجازه ضمیمه کردن ایالات مستقل در نقشه امپراطوری تان را میدهد. برای هر سطح ارتقا شما اجازه ضمیمه کردن دو ابالت مستقل را پیدا میکنید

 

 

تغییر پایتخت

شما میتوانید پایتخت خود را هر 168 ساعت یکبار تغییر دهید. وقتی تغییری را اعمال کردید، زمان سنج براه می افتد و زمان باقی مانده برای ایجاد تغییر بعدی را به شما نشان میدهد. پایتخت پیش فرض شما در ایالت شماره 1 است. اگر وامی از بانک دریافت کنید، پایتخت فعلی شما طلا را دریافت خواهد کرد. اگر همچنان در حال بازپرداخت وام باشید و تغییری در پایتخت خود ایجاد کنید، وام شما از پایتخت جدید پرداخت خواهد شد. زمانی که شما پایتخت خود را تغییر میدهید، 20 امتیاز پاداش رضایتمندی و 100000 پاداش ظرفیت مزرعه روستاییان نیز تغییر خواهد کرد.

 

 

چت

سیستم پیام داخل بازی امپراطوری های جاوید میباشد که نیازی به نصب نرم افزار ندارد. بطور خودکار در سیستم چت همه اعضای یک اتحاد وجود دارند و میتوانند با همدیگر گفتگو کنند، علاوه بر اعضای اتحاد، شما میتوانید دوستان خود را نیز به چت اضافه کنید. سیستم چت را میتوانید بعنوان اتاق چت اعضای اتحاد نیز مورد استفاده قرار دهید.

 

 

جمعیت امپراطوری

شامل کارگران و جمعیت بیکار امپراطوری میباشد. همه افراد موجود در امپراطوری بغیر از سربازان و ارتش

 

 

ضریب اختلاف

هر 0.1 اختلاف امتیاز بیش از محدوده قانونی ضربدر 2 را میگویند. برای مثال اگر مهاجم 250000 امتیاز دارد و مدافع 96000، بنابراین ضریب فاصله امتیاز این دو بازیکن 2.6 میباشد، 250000/96000، و ضریب اختلاف آنها 0.6 میباشد. 0.6=2-2.6

 

 

قائم مقام

رتبه نظامی برای امتیاز نظامی 20001 تا 30000

 

 

مستعمره سازی

ایجاد و پایه گذاری مستعمره در نقشه جهانی.

 

 

تحقیق مستعمره سازی

تحقیقی که به شما اجازه پایه گذاری مستعمره را میدهد. هر سطح تحقیق باعث باز شدن یک مستعمره جدید و ایجاد مستعمره اضافه برای بازیکن میشود.

 

 

مستعمره کنندگان

روستاییانی که از یک ایالت ضمیمه به یک مستعمره ارسال میگردند. این روستاییان منابع مورد نیاز برای پایه گذاری مستعمره را بهمراه خود میبرند و ساختمان اولیه مستعمره را بنا میکنند و بعنوان جمعیت اولیه مستعمره در آنجا مستقر میگردند.

 

 

مستعمره

توسعه سرزمینها و محدوده امپراطوری در نقشه جهانی

هر مستعمره دارای ساختمان های خاصی میباشد که تنها در آن مستعمره وجود دارند. پایگاه محاسبات- مرحله پایگاه محاسبات تعیین کننده میزان قابل قبول ارتش اتحاد در حالت کمکی است. هر مرحله افزایش باعث افزایش جای خالی به میزان یک میشود.

هرچثدر فاصله یک مستعمره از ایالت مبدا بیشتر باشد، رضایتمندی ان نیز کمتر است.

سود مهم یک مستعمره تولیدات منابع بالا و پاداش های آن مستعمره میباشد

 

 

مالیات مستعمره

مالیات دریافتی از جمعیت مستعمره بصورت یکی از چهار نوع منبع.

 

 

زمین مستعمره

طبیعت سرزمینی که مستعمره در ان واقع شده است. نوع مستعمره به سرزمینی که در آن قرار دارد بستگی ندارد و بیشتر به نوع کمبود های آن منطقه از نقشه جهانی مربوط میشود. معمول ترین سرزمین مستعمره، مستعمرات منابع مخصوص هستند.

 

 

حمل و نقل منابع مستعمرات

انتقال منایع بین مستعمره و امپراطوری و یا مستعمره و مستعمره. بوسیله واگن های ذخیره انجام میگیرد و زمان سفر آن همانند زمان سفر معمولی واگن ها بر روی نقشه جهانی میباشد.

 

 

افسر فرمانده

رتبه ای در اتحاد که وظیفه سرکشی به اعضای عادی اتحاد را دارد. وظیفه آموزش ارتش و کمک به بازیکنان اتحاد را دارد. همچنین مسئول جابجایی سربازان ارتش اتحاد هستند. پاداش خاص- 10 امتیاز روحیه ولی این مقدار به سطح وفاداری او در اتحاد مربوط میشود.

 

 

نظر شخصی

پیام کوتاهی که در پروفایل بازیکن نوشته میشود و توسط همه بازیکنان قابل مشاهده میباشد. پیام های توهین آمیز را میتوانید گزارش کنید و نویسنده آن مجازات خواهد شد

 

 

تسخیرات

در بازی امپراطوری های جاوید شما میتوانید ایالات مستقل و دژهای اتحاد را تسخیر کنید. با تسخیر یکی از این موارد، شما مسئولیت کنترل و تنظیم درآمدها و انجان تحقیقات آنرا بر عهده خواهید داشت.

 

 

افسر ساخت

یکی از رتبه های اتحاد که بازیکن مورد نظر مسئول انجام ساخت و ساز ساختمانهای اتحاد میباشد. پاداش مخصوص- %20 سرعت ساخت بیشتر ولی این مقدار به سطح وفاداری بازیکن در اتحاد بستگی دارد

 

 

دوره عدم توانایی حمله

زمانیکه بین دو حمله متوالی برای غارت یک ایالت مستقل در نظر گرفته میشود. در این زمان منابع در ایالت مستقل دوباره تولید میگردند. هرچقدر زمان بیشتری سپری شود، منابع بیشتری در آن ایالت اندوخته خواهد شد. هرچقدر جمعیت آن ایالت بیشتر باشد، این دوره کوتاه تر خواهد بود. با افزایش تعداد حملات و غارت ایالات مستقل، این دوره زمانی کوتاه تر و همچنین منابع کاهش میابند.

 

 

 

سلحشور

رتبه نظامی با امتیاز نظامی 51 تا 100

 

 

ضد جاسوسی

اگر تعداد جاسوسان دو بازیکن و همچنین مرحله جاسوسی دو طرف برابر باشند، شانس نفوذ موفقیت آمیز %90 میباشد. اگر مرحله ضدجاسوسی مدافع یک مرحله بیشتر از مرحله جاسوسی مهاجم باشد، در آنصورت شانس نقوذ %80 و در شرایط برعکس شانس نفوذ %95 خواهد بود. هر مرحله افزایش ضدجاسوسی باعث کاهش %10 نفوذ جاسوسان مهاجم و از سوی دیگر هر مرحله افزایش جاسوسی باعث افزایش %5 شانس نفوذ و جاسوسی میشود.

با استفاده از تحقیق ضدجاسوسی شما میتوانید جاسوسان بیشتری از دسمنان خود را دستگیر کنید. زمانیکه از شما جاسوسی میشود، برای عملیات ضد جاسوسی +3 سطح کاذب به تحقیق ضدجاسوسی شما اضافه میگردد.

برای بالا بردن شانس دستگیری جاسوسان دشمن میتوانید بروی ضدجاسوسی کلیک کنید.

 

 

صنف صنعتگران

پرداخت توسط الماس باعث افزایش %10 میشود و باعث افزایش رضایتمندی میگردد.

 

 

خسارت

خسارتی که ارتش دشمن به نقاط ضربه پذیر ارتش دیگر وارد میکند.

 

 

شکست

شکست در یک نبرد

 

شکست دفاعی

شکست خوردن در یک نبرد که شما مدافع هستید

 

پیروزی دفاعی

پیروزی در یک نبرد که شما مدافع هستید

 

 

استقرار

جایگیری سربازان در میدان نبرد و یا استقرار انها در حالت دفاعی که میتواند در نبرد و یا پادگان دژ باشد

 

 

ایستگاه انبار

ساختمانی که تمامی حمل و نقل های ایالات شما در آن صورت میگیرد. انتقال طلا به بازیکن هم اتحادی و انتقال منابع بین ایالات در نقشه امپراطوری و همچنین انتقال منابع از مستعمرات که انتقال منابع از مستعمرات به ایالات توسط واگن های ذخیره انجام میپذیرد. شما میتوانید با فعال کردن صنف حمل و نقل، ظرفیت حمل را تا دو برابر افزایش دهید

 

 

الماس

یکی از اعتبارات بازی است که باید خریداری شود و برای بدست آوردن منابع در بازی مورد استفاده قرار میگیرد

 

 

 

افسر دیپلماسی

یکی از رتبه های اتحاد که مسئول وضعیت های دیپلماتیک اتحاد میباشد. پاداش ویژه +1 امتیاز افتخار روزانه که تنها درصورتی به بازیکن تعلق میگیرد که در رده وفاداری سه و یا بیشتر باشد.

 

 

منحل کردن

ترخیص سربازان که باعث بازگشت همه افراد استخدامی و %50 منابع مصرف شده میشود

 

 

تمرین نظامی

تحقیقی که باعث افزایش یک امتیاز روحیه ارتش برای هر مرحله افزایش میگردد.


 

ساختمانهای اقتصادی

توصیف کلی برای همه ساختمانهایی که بر فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار هستند

 

 

گزارش اقتصادی

امار اقتصادی متحدین در یک اتحاد که توسط افسران و رهبر اتحاد قابل مشاهده هستند. منوی اتحاد، زبانه اعضا.

 

 

بهره وری

هر ایالت ضمیمه شده به میزان %10 کمتر منابع نسبت به ایالت قبلی تولید میکند، به این دلیل بدون داشتن اثر تاسیسات اداری، یازدهمین ایالت ضمیمه شده منابعی معادل %0 دارد. هر مرحله از تاسیسات اداری باعث افزایش تولیدات هر ایالت به میزان %5 میشود. .

بدون داشتن تحقیقات تاسیسات اداری، با اضافه کردن هر ایالت ضمیمه، %5 از بهره وری ایالت کاهش میابد. همه اسالات دایره دوم دارای %20 بهره وری کمتر و دایره سوم دارای %40 بهره وری کمتر هستند.

 

 

انتخابات

انتخاب رهبر برای اتحاد. بازیکنان اتحاد پس از تعیین کاندیداها مدت 24 ساعت زمان خواهند داشت که به بازیکن مورد نظر خود رای دهند. هر بازیکن تنها میتواند چهار بار درخواست رهبری کند.

 

 

کمانداران زبده

دسته زبده کمانداران هستند.

پیش نیازها: سطح 16 تحقیقات محدوده جمله و سطح 10 تمرکز گرایی

 

 

واحدهای زبده

دسته زبده نیروهای ارتش. دارای قدرت حمله و دفاع بالایی هستند و به دژ 7، 8 و 9 نیاز دارند.

گروه های زبده در بازی امپراطوری های جاوید بدین شرح میباشد: کمانداران زبده، پهلوانان، زره پوشان، گاردها، کماندار سواره نظام، کمانداران مسلح، منچنیق و روئین تنان. در حالت کلی، یگان های زبده و نخبه به رنگ نارنجی نمایش داده میشوند.

 

 

مهاجرت روستائیان

از دست دادن تعدادی از جمعیت روستایی شما که براساس میزان رضایتمندی امپراطوری شما محاسبه و بطور روزانه اعمال میگردد.

 

 

امپراطوری

همه اجزای موجود در نقشه امپراطوری که برای بازیکن قابل دسترسی و ارتقا میباشند.

 

 

دوره سرور

زمان شروع تا پایان بازی را به اصطلاح سرور میگویند. دوره ای که تمامی امپراطوری ها و بازیکنان بطور جداگانه میتوانند ساختمان ها، تحقیقات و آمار اقتصادی و نظامی خود را بهبود بخشیده و گسترش دهند. بازیکنان در طول این دوره توانایی تشکیل اتحاد، نبرد با بازیکنان و اتحادهای دیگر و همچنین تسخیر ایالات مستقل و موجود در نقشه امپراطوری خود را دارند. در خلال بازی نیز مدیریت بازیکنان را در جریان نحوه خاتمه بازی و پیش نیاز های آن قرار خواهد داد.

 

 

جاسوسی

اطلاعاتی که جاسوسان پس از نفوذ به ایالت دشمن از آن بدست می آورند. یک گزارش جاسوسی موفق مواردی مانند، منابع موجود در ایالت، ارتش فعلی ایالت، سطح ساختمانهای نظامی و استحکامات دفاعی را نشان میدهند. هر چقدر سطح تحقیقات جاسوسی شما و تعداد جاسوسان بیشتر باشد، شما شانس جاسوسی موفقیت امیز بالاتری خواهید داشت.

 

 

گزارش جاسوسی

یک گزارش جاسوسی موفق مواردی مانند، منابع موجود در ایالت، ارتش فعلی ایالت، سطح ساختمانهای نظامی و استحکامات دفاعی را نشان میدهند.

 

 

هزینه ها

مجموع کل هزینهای یک امپراطوری که هزینه های جاری آن میباشد. نگهداری ارتش، مالیات اتحاد، بازپرداخت وام بانکی، ساخت و سازها، تحقیقات، آموزش ارتش، جشنواره، پیدا کردن مستعمره، کمک های بازیکن به اتحاد و ترمیم قلعه.

 

 

ظرفیت مزرعه

تعداد روستائیانی که یک ایالت میتواند بدون از دست دادن جمعیت آن از آنها نگهداری کند. مزرعه برای فراهم آوری غذای جمعیت روستایی مورد استفاده قرار میگیرد. هر مزرعه دارای ظرفیت مشخصی است. هرچقدر سطح مزرعه و ظرفیت آن پایین تر باشد، میزان از دست دادن جمعیت بیشتر است. دلیل این موضوع این است که مزرعه غذای کافی برای کل جمعیت روستایی تولید نمیکند.

 

 

تغییرات مزرعه

یکی از ویژگی های ایالات است که براساس موقعیت آنها که در کدام دایره قرار دارند مشخص میشود. این تغییرات میتوانند مثبت و یا منفی باشند. تغییرات مثبت باعث افزایش تولیدات مزرعه و منفی باعث کاهش ان میشود.

 

 

صنف کشاورزان

صنفی که تنها برای صحرانشینان موجود است. باعث %10 افزایش و رشد جمعیت صحرانشینان میشود و %10 بالا رفتن حداکثر مرز جمعیت میگردد.

 

 

 

مزرعه

ساختمانی که آذوقه مورد نیاز جمعیت ایالت را تامین میکند. شما با ارتقا مزرعه با توجه به افزایش جمعیت آذوقه بیشتری را تولید میکنید. در صورتیکه شما مزرعه خود را ارتقا ندهید، با افزایش جمعیت، روستاییان بیشتری را از دست میدهید. معمولا هر مرحله افزایش مزرعه باعث افزایش تولید آذوقه برای 10000 روستایی بیشتر نسبت به مرحله قبل میگردد. توجه داشته باشید که هرچقدر جمعیت افزایش یابد، شما روستاییان بیشتری را از دست میدهید. برای صحرانشینان، با فعال کردن صنف کشاورزان شما میتوانید %10 اثر مزرعه را بیشتر کنید

 

 

فدراسیون

اتحاد بین دو اتحاد. پیمان صلح بین این دو اتحاد برقرار است.

 

 

جشنواره

برای ترتیب دادن جشنواره، سطح 1 ميدان شهر مورد نیاز میباشد

برگزاری جشنواره در میدان شهر باعث افزایش میزان رضایتمندی جمعیت میشود. بسته مرحله میدان شهر شما، در هر 24 ساعت حق برگزاری یک جشنواره بزرگ را دارید که باعث افزایش +2 رضایتمندی جمعیت شما میشود.

 

 

ارتش میدانی

ارتشی که در خارج از دژ و در میدان نبرد مستقر است.


 

نبرد میدانی

در نبرد میدانی، ارتش نه دست به غارت میزند و نه اینکه روستاییان را میکشد. تنها سود این نوع نبرد امتیازات نظامی و درصورت از دست دادن %10 از ارتش، امتیاز افتخار میباشد.

توجه داشته باشید که در نبرد میدانی شما منابعی بدست نمی اورید و تنها با ارتش میدانی دشمن درگیر میشوید.

 

 

استحکامات میدانی

ساختمان دژ اتحاد. هر سطح باعث %5 افزایش قدرت دفاعی و نقاط ضربه زنی میگردد.

 

 

افسر مالی

مسئول رسیدگی به موارد مالی اتحاد. پاداش ویژه- %50 کمیسیون کمتر. بستگی به سطح وفاداری او دارد

 

 

افسر اول

جانشین رهبر اتحاد میباشد و همه اختیارات رهبر را بجز اجازه اخراج رهبر برای او قابل دسترسی میباشد.

 

 

ایالات دایره اول

شامل ایالات شماره 2، 3، 4 و 5 میباشد. این ایالات با ایالت پایتخت پیش فرض شما، ایالات یک مرز مشترک دارند. همه ایالات دایره اول توسط ضمیمه کردن 5 ایالت پیرامون آنها میتوانند ایالت محصور شده شوند. ویژگی های ایالات دایره اول: جریمه ظرفیت مزرعه، بدون جریمه تاسیسات اداری، پاداش رضایتمندی که رضایتمندی آنها را به عددی فراتر از 100 میرساند، پاداش رضایتمندی روزانه و بدون پاداش تولیدات.

 

 

کمیسیون ثابت

در زمان فرستادن پیشنهاد بازار، %10 مبلغ پیشنهادی شما برای کل منابع فروخته شده در زمان ارسال پیشنهاد بعنوان کمیسیون برداشته خواهد شد. این کمیسیون میتواند برای افسر مالی و همچنین تسخیر و بدست اوردن مستعمره ادویه کاهش بیابد.

 

 

کناره ها

منطقه کناری خطور یک و سه در میدان نبرد. یک خط فرضی دو منطقه کناری به کناره سمت چپ و راست تقسیم میکند.

 

 

 

فرار از میدان نبرد

فرار از میدان نبرد بعلت روحیه پایین. شانس فرار سربازان از میدان نبرد بطور تصعدی %2 پس از رسیدن روحیه به 50 صورت میپذیرد. بدین صورت که بعد از رسیدن روحیه سرابازان به 50، برای هر یک واحد کاهشف %2 شانس فرار سربازان از میدان نبرد و در نتیجه شکست افزایش میابد. با فرار سربازان از میدا ننبرد، جنگ به پایان میرسد. برای امپراطوری ها %20 و برای صحرانشینان %25 از سربازان از دست خواهند رفت.

 

 

آرایش ارتش

نشان دهنده ساختار و آرایش ارتش در میدان نبرد است. بطور مثال تقسیم واحد ها در میدان نبرد بسته به منطقه ای که در آن قرار دارند. مرکز، کناره راست، کناره چپ و افراد ذخیره.

 

 

تقویت

باعث افزایش تحقیق تقویت اعضای اتحاد میشود. برای هر مرحله افزایش %10 همه دژهای اتحاد. این پاداش نمیتواند برای انجام تحقیقات واحدهای پیشرفته تر استفاده شود.

هر مرحله ارتقا سنگربندی اتحاد، باعث افزایش سنگربندی تمامی اعضا به میزان 1 میشود.

 

 

دژ

مهمترین ساختمان در یک ایالت

أز ظرفیت انبار ایالت را تعیین میکند. با ارتقا دژ شما میتوانید منابع بیشتری را در ایالت خود ذخیهر کنید

با هر مرحله ارتقا، %10 افزایش تولیدات

در صورت تخریب با 1/3 هزینه اولیه میتواند ترمیم شود

با انجام تحقیق تقویت میتوانید استحکام دژ را بالاتر ببرید

 

 

تجهیزات دفاعی دژ

ساختمانهای مخصوص دژ که میتواند منابع و روستاییان را از دسترس دشمن دور نگه دارد

 

 

نبرد میدانی

بعد از موفقیت مهاجم در نبرد میدانی. اگر ارتش دفاعی در برابر دیوار دژ وجود نداشته باشد، محاصره دژ سریعا انجام خواهد شد. در این حالت، سربازان ارتش مهاجم برای تخریب دیوار دژ دست بکار میشوند

در غارت بعد از محاصره دژ، میزان منابعی که توسط ارتش مهاجم میتواند غارت شود به ظرفیت واحدهای ارسالی ارتش مهاجم و واگن های ذخیره آن بستگی دارد. میزان مساوی از هر یک از منابع ایالت مورد حمله قرار گرفته در واگن ها ذخیره میشود. بطور مثال اگر ایالتی که مورد حمله قرار گفرته باشد دارای 100 چوب، 100 آهن، 100 سنگ و 100 طلا باشد، و واگن های حمل و نقل ظرفیت 200 را دارا باشند، از هر یک از منابع بمقدار 50 در واگن ها بارگیری میشود

پیروز شدن در محاصره دژ، چه بعنوان مدافع و جه مهاجم- افزایش دو امتیاز افتخار. البته درصورتیکه ارتش برنده حداقل %10 از واحدهای خود را در نبرد از دست داده باشد.

شمشیرزنان و افراد ذخیره تنها واحدهایی هستند که بهمراه موتورهای محاصره به دیوار دژ خسارت وارد میکنند. تعداد واحدهای قابل قبول برای محاصره دژ برابر با 3 برابر ظرفیت پادگان دژ. ترتیب قرار گرفتن ، اول شمشیرزنان و بعد مردان ذخیره

 

 

انبار دژ

اینجا مکانی است که میتوانید منابع خود را بدون خطر ذخیره کنید. در زمانی که شما در زیر حمله دشمن هستید، انبار دژ شما بنابر مرحله ای که دارد بطور خودکار منابع شما را پنهان کرده و از دسترس دشمن خارج میکند. به ساخت انبار دژ خود را تا بالاترین مرحله ادامه دهید. همچنین انبار دژ یکی از تشکیلات دفاعی است. با کلیک کردن روی برج کوچک زیر دژ میتوانید به آن دسترسی پیدا کنید.

 

 

 

 

انجمن

انجمن رسمی بازی امپراطوری های جاوید. مکانی که بازیکنان در آنجا گرد هم می آیند و درباره بازی، آموزش ها و مسائل بازی بحث و گفتگو میکنند. شما میتوانید برای اتحاد خود قسمت خاصی را ترتیب دهید و با بازیکنان دیگر بحث و تبادل نظر کنید. در انجمن بازی مطالب مختلفی از سوی بازیکنان مطرح میشود و موضوعات روز و وقایع روزمره نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد. با توجه به چهارچوب قوانین انجمن، شما میتوانید در انجمن بازی ها فعالیت کنید و در کنار بازی در انجمن نیز لجظات خوبی را سپری کنید.

 

 

پایه گذاری

در بازی شما میتوانید مستعمره و اردوگاه را پایه گذاری کنید. با پیاه گذاری این موارد شما میتوانید انها را گسترش دهید

 

 

جمعیت بیکار

روستاییانی که در معادن مشغول به کار نیستند و در نتیجه تولیداتی ندارند و مالیاتی پرداخت نمیکنند.

 

 

درخواست دوستی

درخواستی که شما برای بازیکن دیگر میفرستید و میتوانید با او در بازی چت کنید. به صفحه تنظیمات بروید

 

 

مالیات

درامد طلای پایتخت. تنها از جمعیت روستاییانی که در معادن مشغول بکار هستند دریافت میشود. میزان مالیات بروی میزان رضایتمندی امپراطوری تاثیر میگذارد. هرچه مالیات بالاتر باشد، رضایتمندی کمتر میشود.

 

 

بدون مالیات

سطح اول مالیات. هیچ طلایی بدست نمی آید. +5 پاداش رضایتمندی روزانه

 

 

سطح مالیات

میزان طلایی که در هر ساعت از ایالات براساس تعداد کارگران آن ایالت دریافت میگردد. شش سطح مالیات در بازی امپراطوری های جاوید وجود دارد

 

 

تکنولوژی درختی

ابزاری که تمامی پیش نیازهای بازی رو بصورت لیست و خلاصه در اختیار بازیکنان قرار میدهد. این گزینه در پایین صفحه بازی قرار گرفته است.

 

 

معبد

هر مرحله از معبد باعث بوجود آمدن +2 رضایتمندی در هر 24 ساعت میشود. برای ارتقای مرحله معبد روی لینک کلیک کنید

موثر در میزان رضایتمندی شما و باعث تسهیل مهاجرت روستاییان بیشتر به امپراطوری شما میشود

 

 

زمین‌ها

بطور کل زمینی که امپراطوری در آن قرار دارد برای کل امپراطوری تفاوتی نمیکند. به هر حال هر امپراطوری دارای همه انواع زمین‌ها در 19 ایالت مستقلی که باید تسخیر کند خواهد بود و از همه مزایا و جریمه ها برخوردار خواهد بود.

 

 

ایالات دایره سوم

شامل ایالات 14، 15، 16، 17، 18 و 19 هستند. این ایالات پیرامون ایالات دایره دوم هستند و هیچکدام از آن‌ها نمیتواند محصور گردد. مختصات ویژه آن‌ها پاداش مزرعه، جریمه بخش اداری، منفی شدن رضایتمندی روزانه و پاداش تولیدات منابع آن ایالت است.

 

 

تالار عرش

مکانی که شما همه اطلاعات امپراطوری خود را مشاهده میکنید. همچنین شما میتوانید پایتخت خود را در این منو تغییر داده و یا در برابر بازیکنی تسلیم گردید.

 

 

برجها

محل استقرار بالستیک. هر برج برای 4 بالستیک در نظر گرفته شده است. زمانیکه دژ تخریب میشود، برج ها نیز از بین می‌روند و شما نمیتوانید مانند دژ آن‌ها را ترمیم کنید و باید دوباره ساخته شوند.

 

 

تالار شهر

مکانی که همه ساختمانها در آنجا میتوانند ساخته شوند.

 

 

میدان شهر

مکان برگزاری جشنواره. هر مرحله از میدان شهر باعث افزایش رضایتمندی برای جشنواره کوچک و رضایتمندی برای جشنواره بزرگ میشود.

 

 

تجارت

تحقیقی که باعث ساخت ساختمان بازار یا مارکت در ایالت شما میگردد. بعد از مرحله اول، در هر مرحله از تجارت ، کمیسیون به میزان 2% کاهش میابد.

 

 

 

بالانس تجارت

نمایش عددی همه درآمدهای و خرج های طلای امپراطوری شما. زمانیکه شما هیچ فعالیتی نداشه اید این بالانس 0 است. زمانیکه شما درآمد 10000 طلا دارید و بطور مثال 3000 طلا برای بازیکن هم اتحادی خود ارسال کرده اید، این بالانس 7000 خواهد بود. زمانیکه شما طلا دریافت میکنید، بالانس شما مثبت میشود.

 

 

 

کمیسیون تجارت

کمیسیون پایه 20% میباشد که میتواند با تحقیق در تجارت کمتر شود. بعد از مرحله اول، در هر مرحله از تجارت ، کمیسیون به میزان 2% کاهش میابد.

 

 

 

آموزش

زمان مورد نیاز برای تبدیل روستاییان عادی به سربازان و ارتش. هر چقدر تعداد سربازان بیشتری را آموزش دهید ، زمان آموزش بالا تر میرود. بنابراین توجه داشته باشید که در گروه‌های بزرگ‌تر سربازان خود را آموزش دهید. با فعال سازی دستور افسران برای نژاد امپراطوری هاف %20 افزایش ظرفیت در تعداد افراد آموزشی خواهید داشت. گروه‌های تحت آموزش را میتوانید در منوی سمت راست پایین با علامت سرباز ببینید.

 

 

گروه‌های آموزشی

هر چقدر تحقیقات آکادمی نظامی شما بالاتر باشد، به همان میزان میتواند گروه‌هایی از سربازان مشابه را آموزش دهید.