جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

حملات

حملات

در بازی امپراطوری های آنلاین حملات به شرح زیر میباشد:

 حمله بازیکن به بازین که دارای محدودیت است و بازیکنی با بیش از 5 برابر و یا یک پنجم امتیاز نمیتواند به بازیکن مقابل حمله کند.

 حمله بازیکن به دژ اتحاد دیگر که محدودیت امتیاز ندارد

 حمله بازیکن به اردوگاه دشمن، محدودیت امتیاز ندارد

 

حمله اتحاد

 حمله دژ یک اتحاد به دژ یا اردوگاه اتحاد دیگر

 

حمله بازیکنان در نبرد اتحادها

در نبرد اتحاد ها شما میتوانید سه نوع حمله غارت، محاصره دژ و یا نبرد میدانی انجام دهید.