جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

تحقیقات

 

تحقیقات

 

   

 

شما میتوانید با استفاده از دانشکده برای پیشرفت بهتر و بیشتر ایالت خود تحقیقاتی  را انجام دهید که در زیر میتوانید لیست و اهمیت این تحقیقات را مشاهده کنید.

با کلیک کردن بروی مرکز تحقیقات، لیست تحقیقات را مشاهده میکنید و با کلیک کردن بروی تصویر آن تحقیق، جزئیات آنرا مشاهده میکنید.

 

 

اقتصادی

 

تمرکزگرایی

 

 
حداقل یک مرحله از مرکزیت مورد نیاز میباشد.
با اضافه شدن هر مرحله مرکزیت، شما میتوانید دو ایالت را به رعیت تبدیل کنید.
یک ایالت اول باید با محاصره دژ و پادگان آن تسخیر شود. 
 
 
حداکثر سطح: 18
 
 
 
 
 

بخش اداری

 

 

میزان کارآمدی ایالت را %5 در هر مرحله افزایش میدهد. کارآمدی نمیتواند بیشتر از %100 شود. بدون داشتن تاسیسات اداری، ار ایالت ضمیمه شده دارای %10 کارآمدی کمتر نسبت به ایالت قبلی میباشد. ایالت یازهم دارای کارآمدی %0 میباشد و از ایالت یازدهم به بعد، کارآمدی منفی میشود. 
حداکثر سطح: 44

 

 
مستعمره سازی
 

 

هر مرحله باعث افزایش امکان دسترسی به ایجاد یک مستعمره در نقشه جهانی میشود
حداکثر سطح: 40

 

 
معماری
 

 

باعث افزایش دسترسی به ساختمان های پیچیده تر میشود. %30 کاهش در زمان ساخت و ساز نسبت به زمان پایه و کاهش هزینه های ساخت و ساز ساختمان به میزان %2.
حداکثر سطح: 40

 

 
پزشکی
 
 
 
 
باعث افزایش %5 رشد جمعیت در هر مرحله میشود. مورد نیاز برای پزشکی نظامی.
حداکثر سطح: 40

 

 
تجارت
 

 

هر مرحله بعد از مرحله اول، کمیسیون تجارت %2 کاهش میابد. کمیسیون پایه تجارت %20 میباشد. کمیسیون ارسال پیشنهاد برای بازار %10 میباشد.
حداکثر سطح- 11 .


 

بانکداری

 

 

هر مرحله بعد از مرحله چهارم باعث افزایش %1 سود طلای ذخیره شده میشود. سه مرحله اول باعث دسترسی به سه وام و اعتبار بانکی میشود.
حداکثر سطح: 14
حداکثر سود: 3 میلیون در روز، 125 هزار در ساعت
 

 

 

نظامی

 

محدوده حمله

 

 

+%5  کمک به حمله کمانداران. مورد نیاز برای واحد های نخبه.
حداکثر سطح: 20 -ترکیب شخصی و اتحاد
 
 
 
نبرد تن به تن
 

 

+%5 کمک به تمامی واحدهای جنگجو. برای واحدهای نخبه مورد نیاز است.
حداکثر سطح: 20 -ترکیب شخصی و اتحاد
 
 
 

اسب های جنگی

 

 

سرعت تمامی سواره نظام را %3 افزایش میدهد. مورد نیاز برای تمامی واحد های نخبه.
حداکثر سطح: 40


 

زره

 

 

+%5 کمک به تمامی نقاط مورد حمله
حداکثر سطح: 20 -ترکیب شخصی و اتحاد
 

 

 
تمرین نظامی
 

 

کمک 1 امتیاز روحیه برای هر مرحله. به پیشرفت میزان نخبگی واحد ها کمک میکند.
حداکثر سطح: 15

 

 
تاکتیک ها
 

 

هر مرحله راه را بسوی یک تشکیلات استقرار باز میکند.
تشکیلات نحوه استقرار ارتش را در میدان نبر نشان میدهد. برای مثال نشان دهنده درصد پراکندگی ارتش در میدان نبرد و محل استقرار آنها در مرکز و یا کناره هاست. 6 نوع تشکیلات و استقرار وحود دارد، متوازن، مرکز قدرتمند، کناره های قدرتمند، مرکز قدرتمند بهمراه کمانداران کناره، مرکز قدرتمند بهمراه کمانداران متوازن در همه مناطق، کمانداران متوازن بهمراه کناره های قدرتمند. بدون داشتن مرحله ای از تاکتیک نبرد، تمامی بازیکنان با استراتژی استقرار متوازم قوا نبرد میکنند.
حداکثر سطح: 5
 

 

 
تقویت
 

 

افزایش %10 نقاط ضربه پذیری دژ در هر مرحله. مورد نیاز برای ساخت مراحل بالاتر دژ .
حداکثر سطح: 40

 

 
آکادمی نظامی
 

 

افزایش تعداد حمله ها و تعداد گروه های سرباز در حال آموزش به میزان 1.
حداکثر سطح: 40

 

 
معماری نظامی
 

 

دسترسی به مستحکم سازی را ممکن میسازد. برای ساخت دژ بزرگتر مورد نیاز است. زمان ساخت دژ را %15 برای هر مرحله کاهش میدهد. افزایش %10 تعداد پادگان نسبت به مرحله قبل.
حداکثر سطح: 40
 
 
 
پزشکی نظامی
 

 

افزایش %2 بازیابی واحدها بعد از هر نبرد در هر مرحله.
حداکثر بازیابی: %70

 

 
جاسوسی
 

 

تضمین کننده دسترسی به واحد جاسوسی میباشد. باعث افزایش شانس دریافت گزارشهای موفقیت آمیز جاسوسی میشود، همچنین باعث مخفی ماندن ترکیب حمله شما از دید دشمن میگردد.

حداکثر سطح: 40

 

 
ضدجاسوسی
 

 

باعث افزایش احتمال دستگیری جاسوسان دشمن میشود و همچنین دست پیدا کردن سریعتر به ترکیب ارتش دشمنی که قصد حمله به شما را دارد.
حداکثر سطح: 40

 

 
نقشه کشی
 

 

باعث کاهش زمان سفر ارتش میشود. در نظر داشته باشید که حتی درصورت داشتن بالاترین مرحله از زمان ماموریت، ماموریت نمیتواند کمتر از 40 دقیقه باشد.
حداکثر سطح: 40