جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

نامرئی شدن در اتحاد

آموزش نامرئی کردن اکانت به مدت 15 دقیقه

نامرئی کردن در بازی در اتحاد به درد شما می خورد زمانی که می خواهید کسی نفهمد که شما در اتحاد حضور دارید و از این روش می توانید استفاده کنید تا بازیکنان دیگر شما را نبینند. به تصاویر زیر توجه داشته باشید. 
همانگونه که در تصویر مشخص شده است چراغی وجود دارد که به صورت سبز رنگ بوده و با وارد شدن شما به بازی آن چراغ به صورت سبز رنگ شده و هم اتحادی های شما با خبر می شوند که شما در اتحاد حضور دارید :

ممکن است شما نخواهید آن ها از بودن شما آگاهی پیدا کنند که در این زمان باید به روش زیر اقدام کنید:

در قسمت پایین و سمت راست صفحه وارد قسمت تنظیمات بازی شوید:

پس از کلیک بر روی تنظیمات قسمت برای شما باز می شود که با کلیک بر روی نامرئی برای 15 دقیقه، شما از دید همه کاربران  و اعضای اتحاد نامرئی میمانید دقیقا همانند آن است که شما در بازی نیستید:

وقتی گزینه نامرئی به مدت 15 دققه را انتخاب کنید تا پایان 15 دقیقه از دید بازیکنان هم اتحادی خود نامرئی می شوید. زمان در بالای آن فعال می شود و با پایان یافتن آن شما دوباره در بازی آنلاین هستید:

 پس از انتخاب گزینه نامرئی شدن برای 15 دقیقه وارد اتحاد شوید:

 

در اینجا شما مشاهده می کنید که چراغ سبز دیگر روشن نیست و مشخص کننده این است که شما به مدت 15 دقیقه نامرئی هستید و کسی قادر به رویت شما در اتحاد نمی باشد

با تشکر از کاربر onestar447