جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

شاخص ها

شاخصها در بازی

 1. جمعیت
 2. رضایتمندی
 3. مالیات

 

جمعیت

یک امپراطوری قدرتمند دارای جمعیت بیشتر است، جمعیت به سه دسته تقسیم میگردد
الف: جمعیت کارگر
کارگرانی که در چوب بری و معادن مشغول به کار و تولید منابع در بازی هستند.

ب: جمعیت بیکار
جمعیتی که توسط رشد و افزایش جمعیت ایجاد میگردد و باید برای کارآمد بودن در معادن بکار گرفته شود.
ج: جمعیت سرباز
سربازان قسمتی از جمعیت شما هستند که آموزش داده شده و در نبردها شرکت میکنند.

نکته:
نژاد امپراطوری برای افزایش جمعیت به ساخت دهکده و خانه نیاز دارد، این مورد برای نژاد صحرانشینان وجود ندارد.

 

رضایتمندی

میزان رضایتمندی در ایالت پایتخت +20 بیشتر است. با فاصله گرفتن از پایتخت و پیوست کردن ایالات حلقه دوم و سوم، میزان رضایتمندی آن ایالات کاهش میابد.

موارد موثر در میزان رضایتمندی

رضایتمندی مثبت

 • با فعالسازي پرميوم روزانه 10 امتياز رضايتمندي در تمام ايالات کسب کنيد.
 • ساخت مرزعه، ساخت هر سطح باعث افزايش 1 رضايتمندي مي شود.
 • پايتخت امپراطوري داراي پاداش روزانه 20+ رضايتمندي است
 • مرکز تحقيقات، هر 3 سطح مرکز تحقيقات باعث افزايش 1 ميزان رضايتمندي براي تمامي امپراطوري مي شود. حداکثر پاداش از تحقيقات سطح 10
 • معبد، هر سطح باعث ايجاد 2+ رضايتمندي مي شود.
 • سطح قلعه در ايالت: اولين سطح 1، دومين سطح 2، سومين سطح 3، چهارمين سطح 4، پنجمين سطح 5، ششمين سطح 6، هفتمين سطح 7، هشتمين سطح 8، نهمين سطح 9 و دهمين سطح 10.
 • ساخت و ساز قلعه، از سطح 1 تا 3: رضايتمندي 5. از سطح 4 تا 6: رضايتمندي 10. از سطح 7 تا 9: رضايتمندي 20 .
 • در حالتي که شما در حالت دفاعي در يک نبرد پيروز شده ايد غارت متوقف مي شود. امتياز رضايتمندي براي اولين غارت در هر 24 ساعت 10+ مي باشد
 • برگزاری جشنواره، بستگی به میزان سطح میدان شهر شما دارد، جشنواره کوچک +1 ضربدر سطح میدان شهر آن ایالت و جشنواره بزرگ +2 ضربدر سطح میدان شهر آن ایالت.
 • انحلال ارتش، درصد جمعيت ارتش يک ايالت با درصد رضايتمندي بدست آمده برابر است. اين اثر البته محدوديت هايي نيز دارد. اگر ارتش منحل شده بيشتر از 20% جمعيت ايالت را تشکيل بدهد، افزايش رضايتمندي متوقف خواهد شد.
 • جنگ موفقيت آميز و پيروزمندانه، 10+ امتياز رضايتمندي براي هر يک از اعضا.
 • بازسازي قلعه(تنها درصورتيکه در 24 ساعت براي اولين بار باشد) باعث افزايش 5+ امتياز رضايتمندي مي شود.
 • ايالت ضميمه شده يا مستعمره جديد باعث نفوذ بر روي کل امپراطوري مي شود - افزايش 20+ امتياز رضايتمندي.

رضایتمندی منفی

 • افتخار منفي فرمانروا، کاهش 5 رضايتمندي در ازاي امتياز افتخار منفي 100 يا بيشتر.
 • ايالت مسدود شده، منهاي 5 امتياز رضايتمندي با تاثير آن روي تمام قلمروهاي امپراطوري.
 • استخدام ارتش، درصد استخدام جنگجويان مبتدي ارتش با ميزان درصد رضايتمندي کاهش يافته برابر است.
 • ايالت غارت شده، درصد جمعيت غارت شده با درصد امتياز رضايتمندي کم شده برابر است. حداکثر رضايتمندي کم شده برابر با 30 است.
 • نبرد ميداني شکست خورده، کم شدن 5 رضايتمندي البته فقط براي اولين نبرد شکست خورده در طول 24 ساعت.
 • جنگ شکست خورده، کم شدن 10 رضايتمندي ( با نفوذ بر کل امپراطوري ).
 • اعلام جنگ، کاهش 10 رضايتمندي.
 • محاصره دژ ناموفق (براي اولين بار در 24 ساعت) باعث کاهش 5 رضايتمندي مي شود.
 • مستعمره از دست رفته، کاهش 5 رضايتمندي با تاثيرات آن در تمام قلمروهاي امپراطوري.

 

مالیات

شما با تنظیم مالیات میتوانید در ایالات خود طلا بدست بیاورید، طلای همه امپراطوری در ایالت پایتخت ذخیره میگردد. شاخص مالیات با کلیک کردن بروی آیکون مالیت در کنار آیکون رضایتمندی قابل تنظیم است. مالیات بیشتر برابر است با رضایتمندی کمتر، شما باید در زمان تنظیم مالیات به رضایتمندی ایالات خود نیز توجه داشته باشید. 6 سطح مالیات در ایالات قابل تنظیم میباشد که در زیر آنها را مشاهده میکنید.

نکات قابل توجه

 • ماليات فقط از جمعيت استخدام شده گرفته مي شود.
 • ميزان طلا بستگي به تعداد کارگران در زمان پرداخت ماليات دارد نه تعداد کارگراني که در زمان تنظيم ماليات وجود داشته اند. بنابراين رشد جمعيت و کاهش جمعيت در زمان غارت و کشته شدن جمعيت، باعث تغيير ميزان درآمد طلا خواهد شد.
 • طلاي ذخيره شده در خزانه براي تحقيقات، ساخت و ساز و پرداخت هزينه نگهداري ارتش مورد استفاده قرار مي گيرد.
 • بازيکن مي تواند نرخ ماليات را در هر زماني از بازي عوض کند که به سرعت باعث تغيير درآمد مي شود.