جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

اقتصاد

 

منابع

جمعیت

کارکرد

 • نیروی کار تولیدات چوب، آهن و سنگ
 • پرداخت مالیات جمعیت شخصا توسط بازیکن تعیین می شود.
 • تازه کار ها برای استخدام در ارتش مورد نیازند.

رشد جمعیت

 • پایه رشد جمعیت با این فرمول محاسبه می شود: 1  x جمعیت فعلی /1000+50 ( سرعت بازی در حالت عادی ). تحقیقات پزشکی رشد جمعیت در هر سطح به اندازه 5% افزایش می دهد. ساخت مزرعه از کاهش جمعیت به دلیل کمبودغذا جلوگیری می کند.
 • جمعیت بی خانمان زمانی اتفاق می افتد که خانه کافی برای جمعیت وجود نداشته باشد. نرخ رشد جمعیت بی خانمان به طریق زیر محاسبه می شود: (( رشد جمعیت + جمعیت فعلی ) - حد جمعیت ) /2. می توانند به عنوان ارتش استخدام شوند، اما منبعی تولید نمی کنند.

فعال سازی ویژه با پرداخت الماس، رشد جمعیت را به اندازه 10% افزایش می دهد.

چوب

 • مورد نیاز برای تمام ساختمان ها و تحقیقات
 • برای آموزش واحد های نظامی لازم است.
 • تولید شده توسط جمعیت استخدامی در کارگاه چوب بری

آهن

 • مورد نیاز برای برخی ساختمان ها، تحقیقات و تمامی واحد های نظامی
 • تولید شده توسط جمعیت استخدامی در معادن آهن

سنگ

 • منبع اصلی برای ساخت قلعه
 • برای دیگر ساختمان ها و تحقیقات مورد نیاز است.
 • تولید شده توسط جمعیت استخدامی در معدن سنگ

تولید

 • پایه تولید برای 100 شهروند: 10 چوب / 10 آهن / 10 سنگ
 • پایتخت امپراطوری 10% امتیاز تولید بیشتر برای تمامی منابع دارد
 • تولیدات می توانند افزایش پیدا کنند با:
  • فعال سازی ویژه با پرداخت الماس 10% افزایش را در بر خواهد داشت.
  • بالا بردن هر سطح از قلعه مقدار % تولیدات را افزایش می دهد. این مقدار نمی تواند از 60% بیشتر شود.
  • افزایش سطح تولید تحقیقات اتحاد ( اگر بازیکن عضو اتحاد باشد ) - هر سطح 2% امتیاز تولید برای هر عضو در بر خواهد داشت.

طلا

 • پول در بازی. پول در بازی با اخذ مالیات و با صلاح دید خود بازیکن از جمعیت کارگر به دست می آید. 6 نوع نرخ مختلف برای مالیات در بازی وجود دارد. طلا از تجارت و سپرده گذاری در بانک به دست می آید.
 • جمعیت بیکار مالیات پرداخت نمی کنند. طلا به روشی متمرکز در پایتخت امپراطوری (خزانه) تولید و استفاده می شود. به طور مثال، مالیات دریافت شده به طور مستقیم وارد خزانه می شود، همانطوری که طلای مورد نیاز برای ساخت و ساز و هزینه تعمیر و نگهداری سربازان به صورت خودکار از خزانه خارج می شود. طلا همچنین از ساخت راه های تجاری مرتبط با ایالت ها و اتباع در پایتخت به دست می آید. درآمد حاصل از تجارت مستقیما وارد خزانه می شود. اگر تعادل طلا در خزانه منفی باشد ( برای مثال به دلیل هزینه تعمیر و تگهداری ارتش )، تا زمانی که تعادل برقرار نشود بازیکن نمی تواند ساخت و ساز یا تحقیق انجام دهد.

الماس

ویژگی ها

 • خرید پرمیوم : امتیازاتی برای شما در بر خواهد داشت که برای یک بازیکن غیر ویژه قابل دسترسی نخواهد بود.
  • 10% امتیاز تولید
  • 10% امتیاز رشد جمعیت
  • 10% امتیاز حمله ارتش
  • 10% امتیاز دفاع برای ارتش
  • 10 امتیاز رضایتمندی روزانه برای تمامی ایالات
  • ظرفیت دو برابر ایستگاه انبار
  • 20% امتیاز سرعت ساخت ارتش و 20% امتیاز برای ظرفیت بیشتر سرباز خانه
   .
 • ساخت و ساز فوری - اجازه بهره برداری زودتر از ساختمان را می دهد. این گزینه برای ساختمان هایی که ساخت آنها کمتر از 48 ساعت طول می کشد استفاده می شود. هر ساعت ساخت به یک الماس نیاز دارد.
 • تحقیق فوری :استفاده از الماس، تحقیق در حال انجام را فورا به اتمام می رساند. این گزینه تنها برای تحقیقاتی که زمان آنها زیر 12 ساعت می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.

این محدودیت پایه است. هرچقدر توسعه، ارزش خالص و الماس های مصرف شده برای تحقیقات بالاتر باشد، سقف محدودیت نیز افزایش پیدا می کند.

 • آموزش فوری - آموزش واحدها را زودتر به پایان می رساند. این گزینه زمانی که امپراطوری تحت حمله می باشد در دسترس نیست. فقط اولین گروه در صف یک ایالت و یک سربازخانه می توانند آموزش فوری ببینند. هر گروهی که زیر 6 ساعت مانده باشد، 1 الماس نیاز دارد.
 • آموزش فوری یک گروه محاسبه دوباره زمان باقی مانده گروه های دیگر را به همراه دارد.

مثال: برای 6 ساعت یک گروه شمشیرزن و سپس گروهی دیگر برای 6 ساعت استخدام می کنید. زمان آموزش گروه دوم 12 ساعت خواهد شد، اما اگر گروه اول را فوری آموزش دهید، زمان گروه دوم 6 ساعت کاهش خواهد یافت.

 • جا به جایی فوری ارتش
 • تاسیس فوری سرزمین راه دور
 • تاجر امپراطوری - یک ویژگی بازار که به شما اجازه فروش فوری چوب، آهن و سنگ را برای طلا به ازای 5 الماس می دهد. این گزینه زمانی که امپراطوری تحت حمله است موجود نمی باشد.
 • گشودن بیش از یک هدیه رئزانه در معبد. هدیه دوم به ازای 4 الماس، اگر حداقل 3 بار جایزه رایگان گرفته باشید. هدیه سوم به ازای 15 الماس، اگر حداقل 3 بار هدیه 4 الماسی گرفته باشید. هدیه چهارم به ازای 25 الماس، اگر حداقل 3 بار هدیه 15الماسی گرفته باشید. هدیه پنجم به ازای 49 الماس، اگر حداقل 3 بار هدیه 25 الماسی گرفته باشید. هدیه ششم به ازای 99 الماس، اگر حداقل 3 بار هدیه 49 الماسی گرفته باشید.
 • 10 ساعت تولید- هر 24 ساعت، یک بار دریافت منابع برابر با تولیدات منابع در هر ساعت x10.
 • فعال سازی حالت تعطیلات
 • سازمان دهی یک جشن بزرگ در میدان شهر با تاثیر بر روی مقدار رضایتمندی ایالات. جشن های بزرگ 1 بار در روئز قابل برگزاری می باشند. تاثیر آن ها با توجه با سطح میدان شهر محاسبه می شود- هر سطخ امتیاز رضایتمندی را +2 افزایش می دهد.
 • عهدنامه- برای زمان مشخصی امنیت امپراطوری شما را در برابر حملات دشمن تضمین می کند. می توانید برای 10 بار در 42 زمان عهدنامه داشته باشید. اولین عهدنامه رایگان است اما هر عهدنامه پس از آن 10 الماس بیش ار قبلی هزینه دارد.
 • اهدا الماس- یک ویژگی اتحاد که اجازه کمک به متحدین با اهدا الماس را می دهد. اهدا در خزانه اتحاد انجام می گیرد، محدودیتی ندارند اما الماس های خریداری شده توسط شخص قابل اهدا شدن می باشند. هر عضو اتحاد روزانه می تواند تا 2000 الماس اهدا کند.
 • الماس های بدست آمده- الماس هایی که از راه های دیگر به جز خرید با استفاده از یکی از روش های ذکر شده در قسمت فروش الماس در منو ویژه به دست آمده اند، مانند: الماس های بدست آمده برای ورود روزانه پس از 72 ساعت از ثبت نام در قلمرو و تایید ایمیل ثبت نام، الماس های بدست آمده ار انجام مراحل آموزش، الماس های بدست آمده به عنوان هدیه از بازیکنان دیگر، الماس هایی که از خزانه اتحاد به دست می آورید.

انتقال الماس- انتقال الماس ها خریداری شده از یک قلمرو به قلمرو دیگر در اکانت سراسری، جایی که با نام کاربری و رمز عبور یکسان وارد می شوید.

رضایتمندی

میزان رضایتمندی جمعیت از حکومت را نشان می دهد. رضایتمندی اولیه و حد آن برای هر ایالت 100 می باشد، فقط رضایتمندی اولیه پایتخت 100 بوده و حد آن 120 می باشد. رضایتمندی روزانه محاسبه و به روز رسانی می شود تعدیل کننده، پاداش و کسری آن روزانه از مالیات محاسبه شده در هر دقیقه کم می شود.

تاثیر اصلی رضایتمندی مهاجرت می باشد. اگر امتیاز شما زیر 100 باشد، همیشه جمعیتی را از دست می دهید، اما اگر امتیازتان بیش از 100 باشد، جمعیت به امپراطوری شما مهاجرت نخواهند کرد.اطلاعات مربوط به از دست دادن جمعیت را در مزارع خواهید یافت.

تاثیر اصلی رضایتمندی کم شورش و مهاجرت می باشد. هرچه میزان رضایتمندی در یک ایالت بیشتر باشد، مردم رضایت بیشتری دارند و احتکال شورش و مهاجرت کم می شود.
- رضایتمندی زیر 50 - شانسی با افزایش تدریجی 2% با هر امتیاز رضایتمندی وجود دارد (برای مثال 40 امتیاز با 2%، 48 امتیاز با 4%)، برای شورش برای عدم پرداخت مالیات خواهد بود تا اینکه رضایتمندی دوباره افزایش یابد.
- رضایتمندی زیر 20- شانسی با افزایش تدریجی 2% با هر امتیاز رضایتمندی وجود دارد (برای مثال امتیاز 19 با 2% و امتیاز 18 با 4%)، برای شورش و تاخیر تولیدات و عدم ساخت و ساز تا زمان افزایش رضایتمندی می شود.

تعدیل کننده روزانه رضایتمندی

 • مثبت:
  • نرخ پایین مالیات
  • امپراطور با استعداد ذاتی (همیشه فرمانده پایتخت) و جانشین با استعداد ذاتی (زمانی که جانشین به عنوان فرمانده ایالت انتخاب شود)
  • مهارت های فرماندار (امایشگر، مددکار اجتماعی، رهبر معنوی)
  • تعدیل کننده از پاداش مثبت زمین
  • حضور ارتش در ایالت
  • سطح قلعه در اتحاد
  • آثار تاریخی
  • سطوح دانشکده
  • پاداش شگفت زدگی
  • مالکیت یم زمین با منبع خاص - تاسیس ایالت، مستعمره یا ایستگاه تجاری
  • فعال سازی اکانت ویژه - +10 امتیاز رضایتمندی به همراه دارد.
  • سطح بالا افتخار پادشاه - هر 100 امتیاز افتخار 1 رضایتمندی به همراه دارد. حد - 5
  • تحت نفوذ یکی از کاخ های اتحاد خودتان - روزانه +5 امتیاز رضایتمندی
 • منفی:
 • نرخ مالیات بالا
 • امتیاز افتخار منفی پادشاه - منفی 5 امتیاز رضایتمندی در صورت 100 یا بیشتر امتیاز افتخار منفی
 • ایالت بسته شده- منفی 5 امتیاز رضایتمندی با تاثیر بر روی تمام زمین های امپراطوری
 • تحت نفوذ کاخ های دشمن (در زمان جنگ) - منفی 5 امتیاز رضایتمندی با تاثیر بر روی تمام زمین های امپراطوری

تعدیل کننده یکباره رضایتمندی:

 • مثبت
  • ساخت قلعه
  • ساخت مزارع - هر مزرعه جدید 1 امتیاز رضایتمندی به همراه دارد
  • برنامه ریزی یک جشن در میدان شهر
  • متوقف کردن غارتگران با دفاع موفق در نبرد - +10 امتیاز رضایتمندی اما فقط برای اولین غارتگر در دوره زمانی 24 ساعت
  • ارتش منحل شده
  • جنگ موفق - +10 امتیاز رضایتمندی برای هر یک از اعضا
  • تعمیر قلعه ( فقط برای اولین تعمیر در 24 ساعت) - +5 امتیاز رضایتمندی
  • ایالت یا مستعمره جدید ضمیمه شده ( با تاثیر بر روی کل امپراطوری) - +20
 • منفی
 • استخدام ارتش
 • ایالت غارت شده - درصد جعیت غارت شده برابر ایت با مفدار امتیاز رضایتمندی کم شده. بیشترین امتیاز از دست داده شده 30 می باشد.
 • شکست در نبرد - -5 امتیاز رضایتمندی اما فقط برای اولین شکست در 24 ساعت.
 • شکست در جنگ - منفی 10 امتیاز رضایتمندی با تاثیر بر روی کل امپراطوری
 • اعلان جنگ - منفی 10 امتیاز رضایتمندی برای تمام اعضا
 • از دست دادن محاصره قلعه ( اولین شکست در 24 ساعت) - منفی 5 امتیاز رضایتمندی.
 • ار دست دادن مستعمره - منفی 10 امتیاز رضایتمندی
 • از دست دادن ایستگاه تجاری - منفی 5 امتیاز رضایتمندی

مالیات

فقط جمعیت کارگر مالیات پرداخت می کنند. درآمد مالیاتی هر بار که نرخ مالیات تغییر کند محاسبه می شود، پس درآمد طلا و تاثیر (مثبت یا منفی) آن بر روی رضایتمندی فورا محاسبه می شود. به این معنا که اگر در ساعت 2 نرخ مالیات پایین داشته باشد و پس از ساعت 3 آن را زیاد کنید، میزان رضایتمندی و درآمد طلا بین ساعت 2 و 3 با توجه به نرخ پایین محاسبه می شود، بعد از ساعت 3 با توجه به نرخ بالا محاسبه می شود. درآمد طلا و از دست دادن رضایتمندی هر دقیقه محاسبه می شوند. قسمت های برابر طلا به جمعیت کارگر کنونی داده می شود نه به جمعیت در زمان تنظیم نرخ مالیات، پس رشد جمعیت و جمعیت کشته شده در زمان جنگ نیز محاسبه می شوند. طلا در خزانه پایتخت نگهداری می شود و به طور خودکار برای ساخت ساختمان ها و تحقیقات و هزینه نگهداری ارتش از آن برداشت می شود.

بازیکن در هز زمان می تواند نرخ مالیات را تغییر دهد و تغییرات فورا محاسبه خواهند شد. 6 سطح مالیت با تاثیر متفاوت بر روی رضایتمندی وجود دارد .

 • اولین سطح (بدون مالیات) - +5 امتیاز رضایتمندی
 • سطح دوم ( بسیار پایین - 1 برای 100 کارگر ایالت ضمیمه در هر ساعت) - منفی 10 امتیاز رضایتمندی
 • سطح سوم ( پایین - 2 برای 100 کارگر ایالت ضمیمه در هر ساعت) - منفی 20 امتیاز رضایتمندی
 • سطح چهارم ( متوسط - 3 برای 100 کارگر ایالت ضمیمه در هر ساعت) - منفی 30 امتیاز رضایتمندی
 • سطح پنجم(بالا - 4 برای 100 کارگر ایالت ضمیمه در هر ساعت) - منفی 50 امتیاز رضایتمندی
 • سطح ششم( بسیار بالا- 5 برای 100 کارگر ایالت ضمیمه در هر ساعت) - منفی 75 امتیاز رضایتمندی

درآمد

راهکار صلح آمیز

 • تولید منبع
 • گرفتن مالیات سخت از سرزمین ها
 • سپرده طلا
 • تجارت
 • درآمد برای احترام اتباع به امپراطوری - مستقسما وارد خزانه پایتخت نمی شود و کاربر باید آن ها را جمع آوری کند.

نظامی

 • منابع غارت شده ار کمپ بربرها
 • غارت شهر مستقل
 • برای غارت امپراطوری بازیکنان دیگر باید با آن ها نبرد کنید.
 • غارت امپراطوری دشمن

هزینه ها

 • سفارش ساختمان ها و تحقیقات
 • استخدام ارتش
 • هزینه نگهداری ارتش
 • تعمیر قلعه تخریب شده
 • تاسیس یک مستعمره
 • برنامه ریزی یک جشن
 • پرداخت اعتبار و سود بانکی

بانک

هر بازیکن می تواند از بانک وام بگیرد. تمامی وام ها با پرداخت مقدار برابری در هر دقیقه بازگردانده می شوند.همچنین گزینه ای برای پرداخت وام وجود دارد. در این صورت مقدار پرداختی برابر با مقدار باقی مانده می باشد - هیچ جریمه ای گرفته نمی شود. زمانی که یک وام پرداخت شد، یک وام جدید می تواند گرفته شود. پس از تحقیق سه سطح اول بانکداری، وام های زیر در دسترس قرار خواهند گرفت:

 • 12 ساعت تولیدات امپراطوری
 • 24 ساعت تولیدات امپراطوری
 • 48 ساعت تولیدات امپراطوری

هر بازیکن پس از رسیدن به سطح 5 تحقیقات بانکداری می تواند طلا خود را در بانک سپرده کند. در این صورت مقدار سپرده سودی برای او به همراه خواهد داشت. مقدار طلا سپرده باید بین 100 تا 50000000 باشد. طلا می تواند برای 4 یا 12 ساعت سپرده شود. در زمان تعطیلات متوقف خواهد بود و پس از آن ادامه میابد. بازیکنان می توانند از مهارت ’بانکداری’ خود پاداش به دست آورند. مقدار این پاداش بستگی به میزان مهارت دارد.* تا 10 سپرده مجاز است. مجموع سپرده ها نباید بیش از 50000000 طلا باشد. سود محاسبه شده و در زمان سررسید سپرده پرداخت می شود. توجه! سپرده طلا ممکن است توسط دشمن غارت شود.

پاداش فقط بر روی مقدار سود تاثیر می گذارد و بر روی کل سپرده اثری ندارد (مجموع سپرده + سود).

حالت مصونیت

گزینه ای که می تواند از روی یک کار در آموزش فعال شود و همچنین برای تمام بازیکنان با امتیاز کم تر از 1000 از گزارشات نبرد در دسترس است. این گزینه زمانی که بازیکن به 1000 امتیاز ارزش خالص برشد یا 168 از زمان فعال سازی گذشته باشد، به صورت خودکار باطل می شود. اکانت های تحت امنیت مبتدیان نمی توانند مورد حمله قرار گیرند. اگر یک حمله آغاز کنید، امنیت مبتدی شما از بین می رود. به این معنا که بازیکنان دیگر می توانند به شما حمله کنند.در کنار نام بازیکنان با امنیت مبتدیان در رتبه بندی آیکون کالسکه مشاهده می شود.

امنیت تعطیلات

گزینه ای که برای تمام بازیکنان در زمان تعطیلات اعلام شده توسط تیم امپراطوری های جاوید و زمان اعلام شده می تواند فعال شود. در زمان فعال بودن آن، اکانت نمی تواند مورد حمله قرار گیرد یا حمله کند. در حالی که می تواند در دسترس قرار گرفته، ساختمان بسازد، تحقیق انجام دهد و ارتش استخدام کند. تمام حملات ارسال شده پیش از فعال شازی انجام خواهند شد.

حالت تعطیلات

هرگونه حمله ای علیه امپراطوری شما را ممنوع می کند. اگر حمله ای پیش از فعال سازی حالت تعطیلات ارسال شده باشد، حتی پس از فعال سازی نیز انجام می گیرد. حالت تعطیلات تمام تولیدات منابع، هزینه نگهداری ارتش و رشد جمعیت را متوقف می کند و همچنین دوره سپرده وام نیز تا زمان اتمام حالت تعطیلات به تعویق می افتد.تمام ساخت و ساز ها و تحقیقات ادامه خواهند یافت. حالت تغطیلات باید حداقل 48 ساعت فعال باشد. برای استفاده از اسن سرویس باید 10 الماس بدهید.

حالت و امنیت تعطیلات می توانند زمانی که هیچ سربازی در ماموریت میست فعال شوند.و

امنیت بازگشت

امنیتی که هر امپراطوری که پس از حداقل 2 هفته غیبت باز می گردد، دریافت می کند. تمام حملات به و از امپراطوری را ممنوع می کند. مدت زمان - 48 ساعت. کاملا رایگان

جانشینی

کمک قانونی برای اقتصاد شما توسط یکی از دوستانتان. می توانید جانشین چهار اکانت مختلف باشید و 4 بازیکن (به انتخاب خودتان) برای جانشینی اکانت خود انتخاب کنید. جانشین ها با نام کاربری و رمز عبور خود وارد اکانت می شوند، پس نیاز نیست که شما به آن ها رمز عبور دهید.

حقوق و محدودیت های جانشینان:

 • جانشینی با تمام دسترسی ها می تواند تمامی کارهایی که صاحب اکانت انجام می دهد را انجام دهد. به جز:
  - تغییر تنظیمات اکانت
  - ثبت نام یک اکانت جدید در سرور دیگر
  - ترک اتحادی که بازیکن در آن قرار دارد
  - اگر اکانت به عنوان لیدر باشد، جانشین نمی تواند بازیکنان را اخراج کند
  - امکان اهدای الماس و منابع به خزانه برای جانشین در دسترس است ولی امکان اهدا کردن به صورت نا معلوم در دسترس نیست
  - امکان آزاد کردن تبعه
  - مستقر کردن نیرو ها هنگامی که امپراطوری تحت حمله است.
 • جانشین با دسترسی محدود:
  - می تواند اخبار را بخواند اما نمی تواند آنها را به نشانه خوانده شده علامت بزند
  - می تواند نظر سنجی ایجاد کند اما نمی تواند رای دهد
  - نمی تواند آواتار و نظر های کاربران دیگر و یا نوشته های آنها بر دیگر کاربران را از اکانت جانشین شده گزارش کند
  نمی تواند ارتش فرستاده شده به ماموریت را فراخوانی کند
  - نمی تواند به منوی مربوط به تمامی ساختمان های در حال ساخت وارد شود.
  - نمی تواند از امکان آموزش فوری استفاده کند
  - نمی تواند تنظیمات اکانت را تغییر دهد
  - نمی تواند از طریق دعوتنامه ثبت نام انجام دهد
  - نمی تواند نشانه گذاری ها را حذف کند تا تغییر داده و یا به اشتراک بگذارد
  - نمی تواند از منوی پرمیوم امکانات اضافه را دریافت کند
  - نمی تواند در تریبون، خصوصی، یادداشت ها، و یا بخش اطلاعیه ها در منوی پایم ها چیزی بخواند یا بنویسد
  - نمی تواند ساخت ساختمان ها و تحقیقات را به الماس به پایان برساند
  - نمی تواند نیروها را منحل کند
  - نمی تواند وارد معبد شود
  - فقط می تواند وام کوچک دریافت کند و نمی تواند از امکان پرداخت استفاده کند
  - نمی تواند از تنظیمات منوی اتحاد استفاده کند.

جانشین قانونی’ دسترسی های فردی می تواند از منوی تنظیمات عمومی >> تنظیمات شخصی >> نوار جانشینی تنظیم شوند. تنظیمات جانشینی در هر زمان با اختیار شما قابل تغییرند.

امتیازات ارزش خالص

نشان دهنده قدرت فعلی یک بازیکن.

از طریق ساخت ساختمان ها، تحقیقات و استخدام سربازان به دست آمده اند.

به صورت زیر محاسبه می شوند:

 • 1 امتیاز ارزش خالص = 1000 طلا / 1000 چوب / 1000 آهن / 1000 سنگ استفاده شده در ساختمان یا تحقیق
 • 1 امتیاز ارزش خالص = 500 طلا / 500 چوب / 500 آهن / 500 سنگ استفاده شده برای استخدام ارتش

7 شگفتی در قلمرو

هفت ساختمان شگفت انگیزی که می توانند توسط همه بازیکنانی که به سطح 25 معماری رسیده اند ساخته شوند.

فقط بالاترین سطح از این ساختمانها در تمام قلمرو می تواند به عنوان شگفتی ها در نظر گرفته شود و روی نقشه سراسری نزدیک امپراطوری مالکانشان قابل مشاهده می باشد.

هر شگفتی یک پاداش خاص برای مالک و متحدین او ایجاد می کند، به شرح زیر:

 • ستون اسرارآمیز - 5 پاداش رضایتمندی روزانه
 • آتشکده - 5 امتیاز رضایتمندی
 • برج بهشت - 10%- زمان تحقیق
 • هرم خورشید - 10% پاداش زمان ساخت و ساز
 • کاخ طلوع - 10% پاداش تاثیر مزرعه
 • ژنرال - 10% پاداش زمان آموزش ارتش
 • سوارکار بزرگ - 10% پاداش زمان آموزش ارتش

یک بازیکن امکان دارد بیش از یک ساختمان خاص با بالاترین سطح را در یک قلمرو دارا باشد اما او فقط می تواند مالک یک شگفتی باشد، او باید انتخاب کند که کدامیک از آندسته ساختمانها را بعنوان شگفتی در نظر می گیرد و پاداش آن به او و متحدینش داده می شود.

شگفتی ها انهدام پذیر نیستند. زمانیکه بازیکنی سطوح بالاتر از شما بسازد، شما شگفتی و پاداشش را از دست می دهید.

از دست دادن یک شگفتی بدین معنا نیست که شما سطوح ساخته شده خود را از دست می دهید، بلکه شما فقط مالک شگفتی نیستید و به همین دلیل شما و متحدینتان پاداشها را تا زمانیکه یک سطح بالاتر از شگفتی کنونی در قلمرو بسازید را از دست می دهید.

اگر شما بالاترین سطح از ستون اسرارآمیز و آتشکده را در قلمرو دارا باشید و ستون اسرارآمیز، شگفتی فعالتان باشد، زمانیکه سطح ستون اسرارآمیز بازیکنی بالاتر از سطح شما باشد، آتشکده بطور خودکار شگفتی فعال شما در نظر گرفته می شود. اگر شما دارای بیش از دو ساختمان خاص با بالاترین سطح در قلمرو باشید و شگفتی فعالتان ستون اسرارآمیز باشد، زمانیکه بازیکن دیگری یک سطح بالاتر از سطح ستون اسرارآمیز شما بسازد، سیستم بطور تصادفی یکی دیگر از ساختمانهای خاص با بالاترین سطح را بعنوان شگفتی فعال انتخاب می کند. بنابراین شما هر زمانی می توانید هر شگفتی خود را که دوست دارید فعال کنید.

زمانیکه دو بازیکن یا بیشتر دارای سطوح برابر از یک ساختمان خاص داشته باشند، بازیکنی که زودتر به این سطح رسیده است مالک شگفتی خواهد بود.

قیمت پایه هر ساختمان خاص 8000000 معادل طلا می باشد. قیمت نوع منبع با هر سطح ارتقا متناوبا تغییر می کند، بدین معنی که اولین سطح طلا نیاز دارد، دومین سطح - چوب، سومین سطح - آهن، چهارمین سطح - سنگ، پنجمین سطح - طلا و غیره.

توجه: منابع به ترتیب یکی پس از دیگری فقط برای ساختمانی از یک شکل عوض می شوند. به عنوان مثال، کاربر سطح اول هرم خورشید را می سازد. منابع لازم برای سطح اول ساخت و ساز کاخ طلوع دوباره طلا خواهد بود نه چوب. از سوی دیگر، سطح دوم هرم خورشید با چوب ساخته خواهد شد.

قیمت ساختمانهای خاص توسط سطح معماری بازیکن کاهش داده می شود.

با هر سطح ارتقا، معادل طلا 10% بالاتر می شود، قیمت پایه برای اکانت در نظر گرفته می شود، نه قیمت پایین آورده شده توسط معماری.

ساختمانهای خاص فورا ساخته می شوند و در سطحها محدودیتی ندارند.