جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

شبیه ساز نبرد

 شبیه ساز نبرد در بازی امپراطوری های جاوید

 

 

 

 

ترتیب توضیحات بر اساس شماره هایی میباشد که در تصویر بالا مشاهده میکنید.

توجه: این شبیه ساز بطور مثال برای حمله به یک نژاد امپراطوری است، شما میتوانید بعد از رفتن به دژ، زبانه شبیه ساز نبرد را انتخاب و سپس نوع حمله و نژاد را انتخاب کنید.

توجه داشته باشید که با داشتن حساب پرمیوم، میتوانید مستقیما از منوی جاسوسی به این صفحه بیایید و تمامی تنظیمات خودکار انجام میگیرد.

البته تنظیمات آخر را باید بطور دستی وارد کنید.

 

 

1. شما در اینجا مهاجم هستید، بنابراین سربازان خود را به دقت و براساس موجودی خود و یا تعدادی که قصد حمله با آنها را دارید در این بخش بنویسید.

سربازان و تجهیزات به ترتیب سبک، سنگین و زبده قرار دارند.

 

 

2. در این قسمت آمار بازیکن مقابل را قرار میدهید. در اینجا باید توجه داشته باشید که اطلاعات شما از طریق جاسوسی موفق آمیز بدست می آیند.

ارتش در دژ و ارتش میدانی رقیب شما در این نبرد.

 

 

3. سطح دژ دشمن. اطلاعات از طریق جاسوسی موفقیت آمیز بدست می آید.

 

 

4. در این قسمت تجه داشته باشید که باید براساس مقایسه ای که با ایالات خود میکنید این اطلاعات را حدودا واردکنید. بطور مثال اگر دشمن شما سربازان زبده دارد، میدانید که این بازیکن دارای تحقیقات  زره، حمله تن به تن، محدوده حمله حداقل سطح 16 میباشد.

 

روحیه را میتوانید با استفاده از پارامترهایی مانند محصور بودن ایالت دشمن، فاصله امتیازات شما و دشمن و همچنین افتخار خود محاسبه کنید.

دستور جنگجویان و گروه دیده بان را برای خود تعیین و سپس برای دشمن از تجربه خود استفاده کنید.

 

 

 

5. اطلاعات این بخش توسط جاسوسی موفقیت آمیز بدست می آید.

همچنین میتوانید ایالتی را که به آن حمله میکنید را تعیین کنید، آیا پایتخت میباشد یاخیر.

 

 

6. تاکتیکی که مورد استفاده قرار میدهید را تعیین میکنید.

توجه داشته باشید که هرچقدر تاکتیک سطح بالاتر باشد، پیچیده تر و کارآمدتر نیز میباشد. بنابراین معمولا بازیکنان از پیشرفته ترین تاکتیک های خود استفاده میکنند.

 

 

7. آیا دژ تخریب میشود یا خیر؟

نوع زمینی که به بازیکن دشمن در آن حمله میکنید چیست؟ (این مورد را میتوانید با رفتن به نقشه امپراطوری بازیکن دشمن بدانید)

نوع حمله شما، محاصره دژ و یا نبرد میدانی.

مجازات جمله، این مورد را توسط فاصله امتیاز دو بازیکن میتوانید محاسبه کنید. این عدد تقریبی هست و باید بدانید که شما تا فصاصله دو برابر کمتر/بیشتر از خود بدون مجازات حمله میتوانید نبرد کنید.

 

 

8. در این قسما شما باید مستعمرات دشمن را بشناسید. اطلاعات دقیق درباره مستعمرات کمی سخت بدست می آیند.

اهمیت مستعمرات از این جهت میباشد که آنها بر نبرد تاثیر مستقیم میگذارند. تاثیر مستعمرات تاثیرگذار در نبرد که در شبیه ساز نبرد لحاظ شده اند را در زیر میخوانید.

منبع مخصوص نعل اسب: پاداش حمله سواره نظام.

منبع مخصوص زغال سنگ: پاداش حمله پیاده نظام.

منبع مخصوص چوب کمان: پاداش محدوده حمله کمانداران.

منبع مخصوص گرانیت: پاداش ضربه پذیری دژ دشمن.

 

توجه: منبع مخصوص به معنای %5 و منبع مملو و سرشار به معنی %10 است.