جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

توصیف بازی

به بازی "امپراطوران جاويد" خوش آمدید, اين بازی به صورت آنلاين و تحت وب که مربوط به دوران قرون وسطايی به همراه شبيه سازی جنگ های آن دوره ميباشد

 

امپراطور آنلاین "عصر فتح" شما را به دنیای قبل از پیدایش باروت میبرد. دنیای تیغ های تیز، کمانهای بلند و جنگ اسب ها. زمان دسیسه های سیاسی و نبردهای قرون وسطایی عظیم، محاصره دژ ها توسط منجنیق ها، شوالیه ها که یک تنه میجنگیدند، غارت مردم و روستاییان و کشته شدن هزاران سرباز در میدان نبرد. دوره جنگ سالاران افسانه ای، نابودی پادشاهی های ثروتمند و پیشرفته. دوران متحدین قوی که بهمراه همدیگر جنگ میکردند تا جهان را در اختیار خود بگیرند. با بازیکنان واقعی و در کنار آنها بازی کنید! به قرون وسطی خوش آمدید، جایی فراتر از تمامی آرزوهای دست نیافتنی شما.

امپراطوری در انتظار شماست!

 

 

مکان
 

 

شما بر روی قاره ای پهناور با ظرفیت 40.000 امپراطوری قرار دارید که توسعه آنها براساس دو نژادی که وجود دارند مساوی نیست - امپراطورها و صحرا نشینان. هر کدام از آنها برتری ها و ضعف هایی نسبت به یکدیگر دارند و سبک بازی خاصی دارند- تدافعی، سبک کشاورزی، و تهاجمی با گرایش ارتشی. در زمان ثبت نام شما میتوانید براساس سبک بازی خود که به شما موفقیت و رضایت بیشتری میدهد نژاد خود را انتخاب کنید و به آنها بپیوندید.

هر امپراطوری تا 19 ایالت قابل دستیابی برای الحاق به قلمرو شما، خراج گذاری به شما و یا حمله و محاصره دژ آن توسط شما را دارد.

هیچ بازیکنی نمی تواند ایالت های بازیکن دیگر را کنترل کند. تنها حقی که او دارد اینست که به آن ها یورش ببرد، دژ را نابود کند، یا آنها را غارت کند، یا شهروندان آن ها را از بین ببرد. تحقیقات و دیگر ساختمان ها غیر قابل نابودی هستند.

علاوه بر قلمرو امپراطوری شما که بر روی نقشه امپراطوری میبینید، نقاط دیگری با کارآیی های متفاوت بر روی نقشه جهانی وجود دارند که تمامی بازیکنان به یک اندازه قابلیت تملک آنها را دارند:

 

 • برای تشکیل مستعمرات - نقاط معدودی بصورت اتفاقی قرار داده شده اند و توسط بازیکن برای ایجاد مستعمره در نظر گرفته میشوند.
 • برای ساختن دژ متحدین، پایه ریزی و گسترش نفوذ نظامی و زراعی در تمام نقشه جهانی. این نقاط بسیار محدود هستند. آنها به سختی بدست می آیند، کنترل و محافظت آنها از گزند دشمن بسختی حاصل میشود.
 • برای ساختن اردوگاه، جمع آوری ارتش متحدین و نقطه ارسال ارتش متحدین به ماموریت.

 

 

دو نژاد در بازی وجود دارد:

 

امپراطوری ها
 

 

 

صحرانشینان
 

 

 

قدم اول
 • جمعیت خود را با ساختن خانه در حال افزایش نگه دارید. اگر برای جمعیت در حال رشد خود خانه نساخته باشید، در آنصورت رشد جمعیت بطور کامل متوقف میشود.
 • با ساختن مزارع و کشاورزی، تلفات جمعیتی که به واسطه کمبود منابع و ذخایر غذایی هستند را کاهش میدهد
 • برای شروع، 6-5 سطح چوب بري بسازید.
 • همه کارگران خود رو برای ساخت چوب استخدام کنید.
 • مالیات جمعیت کارکن را مشخص کنید. برای شروع از نرخ مالیات های بالا استفاده نکنید، بدلیل تاثیر منفی بر روی میزان رضایت جمعیت در مراحال گسترش امپراطوری. در نظر داشته باشید که افزایش میزان رضایت جمعیت به سختی فراهم میشود.
 • بعد از ساخت چهارمین سطح خانه، شروع به ساختن 1 دژ کنید.
 • دژ 1 منتج به مرکز تحقيقات 1 و سپس معماری 1. این دو تحقیقات بسیار مهم میباشند و براساس این واقعیت آنها هزینه های ساخت و ساز و زمان تحقیقات و ساختمان را پایین میآورد.
 • تحقیق مرحله اول تجارت، بدین منظور شما میتوانید میزان کمی از منابع موجود را در شرایط مطلوب استفاده کنید.


   

در تصویر زیر جزئیات منوها بر اساس کاربرد آنها نشان داده شده اند