جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

ویژگی ها اضافه

منو پرمیوم در بازی

در این منو شما میتوانید گزینه های مختلفی که توسط الماس در بازی میتوانند خریداری و فعال شوند را مشاهده کنید، در زیر توضیحات مختصری در مورد این منو برای شما ارائه میگردد.

 

تولیدات 24 ساعته

در این منو که در زمان فعال بودن میتوانید با کلیک کردن بروی آیکون پایین ایالت خود آنرا مشاهده کنید، شما میتوانید تولیدات 24 ساعته امپراطوری خود را خریداری کنید، شماره صندوقچه نشان دهنده هزینه الماسی میباشد که شما پرداخت میکنیدف بدیهی است که هرچه سریعتر با سبقت گرفتن از دیگر بازیکنان صندوقچه را خریداری کنید، هزینه کمتری را برای منابع پرداخت میکنید. این منو تنها از ساعت 15 تا 16 بوقت سرور فعال میباشد و صندوقچه ها در اختیار همه بازیکنان سرورهای بازی در دنیا قرار دارند. 

نکته بسیار مهم و حیاتی در مورد تولیدات 24 ساعته این میباشد که شما تنها میتوانید یک صندوقجه در روز خریداری کرده و تنها یک صندوقچه را باز کنید. در تصویر بالا مشاهده میکنید که دو عدد صندوقچه تولیدات 24 ساعته وجود دارد، ولی تنها یک صندوقچه در روز قابل بازگشایی و استفاده میباشد، بنابراین اگر بیش از یک صندوقچه دارید، میتوانید در روزهای آتی خریدی نکنید و تنها از صندوقچه های خریداری شده استفاده کنید. 

 

تولیدات 10 ساعته امپراطوری

دریافت تولیدات 10 ساعت امپراطوری با پرداخت هزینه 10 الماس.
شما هر 24 ساعت یکبار میتوانید 10 ساعت تولیدات اضافه امپراطوری خود را دریافت کنید. توجه داشته باشید که قبل از پرداخت و دریافت تولیدات 10 ساعته، بنابر نیاز امپراطوری و ایالت خود، تولیدات را تنظیم کنید و سپس آنها را دریافت کنید. 
 
یک پرداخت هفت دریافت
شما در زمانیکه این پیشنهاد را در سرور دریافت میکنید میتوانید با پرداخت الماس از یک جعبه روزانه بطور رایگان استفاده کنید، توجه داشته باشید که برای باز کردن جعبه خود باید صندوقچه های پیش از آن را نیز که پرداختی میباشند را باز کنید. هزینه ها ثابت و با افزایش سطح ردیف صندوقچه ها افزایش نیز میباند.
 
فعال سازی حالت استراحت
 
زمانیکه شما نمیتوانید برای مدتی به امپراطوری خود سرکشی کنید، میتوانید با پرداخت هزینه 10 الماس به حالت تعطیلات رفته و از حملات بازیکنان دیگر در امان بمانید. توجه داشته باشید که تولیدات منابع شما در این مدت متوقف میگردد ولی ساخت و سازهای ساختمانها و تحقیقات ادامه میابند. زمانیکه شما حالت تعطیلات را فعال کردید، تا 48 ساعت نمیتوانید آنرا غیر فعال کنید. بعد از سپری شدن این زمان، گزینه ورود دوباره و لغو این حالت برای شما پدیدار میگردد و بعد از قبول آن میتوانید به امپراطوری خود وارد شوید.
 

نکته بسیار مهم تایید دوباره شما در زمان فعال کردن حالت استراحت میباشد، پس از کلیک کردن بروی منو، پیام بالا برای شما به نمایش در می آید که باید آنرا تایید کنید. 
 
 
برای فعال کردن دوباره ایالت خود شما وارد ایالت خود میشوید، درصورتیکه هنوز 48 ساعت سپری نشده باشد، تاریخ و ساعت فعال کردن به شما نشان داده میشود. (تصویر بالا) توجه داشته باشید که حداقل زمان حالت تعطیلات 48 ساعت میباشد و حداکثری وجود ندارد. 
 
 
پس از سپری شدن 48 ساعت، درصورتیکه به ایالت خود مراجعه کنید، گزینه خروج از حالت تعطیلات مانند تصویر بالا برای شما به نمایش در خواهد آمد.
 
نکته بسیار مهم
بازیکنانی که به حالت تعطیلات میروند و دارای مستعمره در بازی هستند، در صورت عدم بازگشت به امپراطوری و غعال کردن ایالت خود دو هفته پس از فعال کردن حالت تعطیلات، مستعمرات خود را از دست میدهند و دیگر بازیکنان میتوانند مستعمرات آنها را بعنوان مستعمره آزاد تسخیر کنند. 
 
 

پرمیوم در بازی امپراطوری

با فعال کردن پرمیوم در بازی شما میتوانید از مزایا و پاداش های آن استافده کنید، همانگونه که در تصویر بالا مشاهده میکنید، پرمیوم ها مدت زمان های مختلف و هزینه الماس متفاوت دارند، 


مدت پرمیوم و هزینه

2 هفته: 79 الماس
یکماه: 159 الماس
سه ماه: 479 الماس
(شما یکماه پاداش پرمیوم را با خرید این بسته پرمیوم دریافت میکنید)
شش ماه: 959 الماس
(شما سه ماه پاداش پرمیوم را با خرید این بسته پرمیوم دریافت میکنید)


پاداش هایی که شما با فعال کردن پرمیوم در ایالات و امپراطوری خود دریافت میکنید به شرح زیر میباشد

 10% افزایش تولیدات
10% افزایش رشد جمعیت
10% افزایش قدرت حمله ارتش
10% افزایش قدرت دفاع ارتش
10 امتیاز رضایتمندی روزانه در همه امپراطوری شما
دو برابر شدن ظرفیت ایستگاه انبار
10% افزایش جمعیت صحرانشینان
10% بهبود اثر مزرعه