جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

هدایای معبد

آموزش استفاده از هدایای معبد

معبد جاییست که در بازی روزانه مقداری منابع یا نیرو به شما به صورت رایگان می دهد و نیز با الماس اضافی می توانید هدایای دیگری به غیر از هدایای روزانه را برای خود از معبد بگیرید.

برای این کار با ما همراه باشید

برای دریافت هدایای رایگان و یا روزانه با الماس کمتر به یا در معبد کلیک کنید یا در قسمت بالا صندوقچه که در تصویر زیر مشخص شده است:

قبل از هرچیزی در زیر برای شما تفاوت بین صندوقچه های معمولی و مخصوص و فوق العاده و VIP تو ضیح داده می شوند با ما همراه باشید:

نکته قابل توجه این است که شما فقط می توانید از این صندوقچه ها در معبد روزانه فقط یک عدد باز کنید و از منابع و نیروهای اهدایی بهره ببرید.

صندوقچه های رایگان: صندوقچه هایی هستند که روزانه برای شما در نظر گرفته شده اند که برایتان هدایایی اهدا کنند و با ارتقاع معبد منابع اهدایی شما نیز ارتقاع می یابند.

صندوقچه های معمولی: صندوقچه هایی که حاوي منابع، ارتش، حداکثر رضايتمندي، 12 ساعت کاهش زمان تحقيقات و یا پوچ میباشد که باید چهار الماس داشته باشید تا بتوانید از آن استفاده کنید.

صندوقچه های مخصوص: صندوقچه هایی هستند که با داشتن 8 الماس می توانید آنها را باز کنید این نوع صندوقچه به دو بخش  منابع و ارتش تقسیم می شود که با انتخاب یکی از آنها که شامل : منابع حداکثر 1.1 M  و ارتش حداکثر 4140 نفر می باشد که با انتخاب یکی از آنها می توانید  یکی از صندوقچه ها را باز کرده و اگر منابع را زده باشید فقط منابع یا خالی میدهد واگر ارتش را زده باشید فقط ارتش یا خالی می دهد. در این صندوقچه ها خالی هم وجود دارد. همانند تصویر زیر

صندوقچه های فوق العاده: صندوقچه هایی هستند که با باز کدن آنها یک صفحه برایتان باز می شود که شما می توانید با انتخاب یکی از آن موارد وجود دارد و که به صورت تکی می توانید

انتخاب کنید که اگر توانسته باشید سربازان سنگین و زبده را آزاد کنید در این قسمت آن سربازان نیز افزوده می شوند که با دارا بودن 16 الماس می توانید از این صندوقچه استفاده کنید.

صندوقچه های VIP: صندوقچه هایی هستند که با داشتن 16 الماس می توانید آن را باز کنید که همانند فوق العاده هست انتخاب کرده و صندوق را باز کنید.

تفاوت صندوقچه های VIP  و فوق العاده  در این است که در صندوقچه های VIP صندوق خالی وجود ندارد. ولی در فوقالعاده صندوق خالی هم وجود دارد.

پس از کلیک شما به داخل معبد وارد می شوید

شما می توانید با انتخاب هر یک از این صندوقچه ها برای خود منابع یا نیرو از معبد به صورت رایگان بگیرید که هر چقدر معبد را در تالار شهر ارتقاع دهید منابع اهدایی نیز به نسبت ارتقاع معبد شما زیاد تر می شوند.

و ممکن است در سه صندوقچه یکی خالی باشد.

نکته قابل توجه اینکه پس از چهار روز باز کردن صندوقچه ها شما می توانید در روز چهارم یک صندوقچه رایگان و با منابع بیشتر هدیه بگیرید.

که در زیر مشاهده می کنید صندوقچه ای که من باز کردم خالی بود:

ارتقا معبد:

در صفحه اصلی بر روی  تالار شهر کلیک کنید:

با کلیک بر روی ساخت در قسمت معبد ، معبد شما ارتقا پیدا می کند:

اگر معبدخود را افزایش دهید می توانید از صندوقچه هایی که با 4 الماس روزانه و نیز 15 الماس روزانه باز می شوند نیز استفاده کنید:

البته در تصویر زیر می بینید که با داشتن 15 الماس می توانید از صندوقچه های VIP که در آن صندوقچه خالی وجود ندارد نیز استفاده کنید:

با کلیک بر روی گزینه وی آی پی صفحه زیر برایتان نمایان می شود که با انتخاب یکی از این گزینه ها می توانید با داشتن الماس کافی یکی از نها را که صندوقچه خالی ندارند را انتخاب کنید

در این قسمت فقط تعدا انتخابی ممکن است کم و زیاد به شما تعلق گیرد:

در قسمت زیر که ملاحظه می کنید من طلا را انتخاب کردم که اگر بخواهید در قسمت تغییر می توانید منابع یا نیروی دریافتی را نیز تغییر دهید و رد صورت داشتن الماس نیز صندوقچه را باز کنید و هدایا در اختیارتان قرار گیرند:

با تشکر از کاربر onestar447