اطلاعات قانونی

اطلاعات قانونی

اطلاعات قانونی
Mena Software LTD
Zlatovruh 51, Entry B, Suite 20
Sofia 1000, Bulgaria
وبسایت رسمی
وبسایت رسمی منا سافت ور: www.menasoftware.com
اطلاعات شرکت
مدیر اجرایی: Nashwan Khatib
ثبت شده در: صوفیه, بلغارستان
شماره ثبت: 201625494
شماره مالیاتی: BG201625494
رفع ادعا
با توجه به تلاش مستمر مدیریت شرکت منا سافت ور، این شرکت مسئولیت اطلاعات منتشر شده توسط وبسایتهای ثالث را قبول نمیکند.
تماس
ایمیل: office [ at ] menasoftware.com
سوالات و مشکلات
ایمیل: office [ at ] menasoftware.com
وبسایت:www.menasoftware.com
شکایات
در صورت بروز هر مشکلی شما میتوانید بطور مستقیم از طریق ایمیل ارائه شده در زیر پیشنهادات و انتقادات خود را بطور مستقیم با مدیریت شرکت در میان بگذارید.
ایمیل: office [ at ] menasoftware.com