01/23/2019 01:29:36 ب.ظ

سرور بزرگ خاورمیانه - پیکار امپراطوران

سرور بزرگ امپراطوری های جواید
 
از شما دعوت می کنیم در سرور جدید بازی امپراطوری های جاوید - پیکار امپراطوران، نخستین سرور از نوع خود در خاور میانه که ایرانیان و اعراب می توانند علیه یکدیگر بازی کرده و قدرت و مهارت های خود را نشان دهند و از جوایز ارزشمند بهره مند گردید!. 
 
 
تاریخ رسمی آغاز سرور: 24/01/2019 
htpp"://io.gamgos.net
 
بازی های گامگوس
 1 2 3 4 5  ...  

اخبار

درود به همه بازیکنان گرامی!  از امروز 3شنبه 23ام بهمن ماه ساعت 11:00 صبح به وقت سرور تا فردا 4شنبه 24ام بهمن ماه ....
سرور بزرگ امپراطوری های جواید   از شما دعوت می کنیم در سرور جدید بازی امپراطوری های جاوید - پیکار امپراطوران، ن....
درود به همه بازیکنان!  از امروز 5شنبه ساعت 14:00 تا فردا جمعه ساعت 23:00 می توانید از جایزه خرید 100% استفاده نما....