جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

تسخیر یک شهر

در این بخش توضیحات کامل در مورد تسخیر شهر را برای شما توضیح میدهیم، در لیست ماموریت ها شما برای اولین بار با ماموریت تسخیر یک شهر مواجه میشوید، برای تکمیل ماموریت باید به دستورالعمل زیر عمل کنید.

به نقشه سراسری بروید، شما میتوانید در همه مکانهایی که در نقشه دارای تصویر زیر هستند شهر خود را بنا کنید

در مختصات مورد نظر خود بروی نقشه کلیک کنید، منویی مشابه تصویر زیر برای شما باز میشود

 

بروی مستعمره کردن کلیک کنید، با داشتن منابع لازم، منو زیر برای شما باز میشود

شما میتوانید از انگیزه برای تسخیر سریعتر استفاده کنید.

 

جزئیات مارش تسخیر را میتوانید در منوی بالا سمت راست که در زمان مارشهای فعال پدیدار میشود مشاهده کنید.


 


نکات قابل توجه

1. فاصله مختصاتی که قصد تسخیر و بنا کردن شهر جدید خود را دارید را براساس نیاز خود در بازی و با توجه به دشمنان و بازیکنان هم ائتلافی خود تعیین کنید، در شروع برای شهرهای دوم و سوم پیشنهاد میشود که شهرهای خود را در نزدیکی شهر پایتخت خود بنا کنید تا بتوانی در صورت نیاز منابع را سریعتر به آنها برای ساخت و سازها ارسال کنید.

2. در زمان انتخاب مختصات به پاداش های ان مختصات در نقشه توجه کنید. با نگه داشتن نشانگر موس بروی هر یک از مختصات ها میتوانید پاداش های آن سرزمین را که در تولیدات شهر شما و قدرت ارتش آن شهر تاثیر دارند را مشاهده کنید. بطور مثال به دو مختصات زیر توجه کنید.

در دو مختصات بالا پاداش های هر زمین را مشاهده میکنید.

تولیدات شهر جدید
خواص منابع هر مختصات را براساس نیازهای امپراتوری خود انتخاب کنید، اگر نیاز به تولیدات بیشتر اهن دارید، مختصات سمت راست در تصویر بالا مناسب تر میباشد و شما در آن شهر %10+ تولیدات آهن بیشتر را خواهید داشت. 
در حالت دیگر اگر فکر میکنید که پاداش چوب بیشتری برای تولیدات خود نیاز دارید، مختصات سمت چپ در تصویر بالا بدلیل پاداش %15+ تولیدات بیشتر زمین برای شما مناسبتر میباشد.

پاداش های ارتشی
در این بخش دو مورد پاداش تهاجمی و تدافعی وجود دارد.
پاداش ها به نبردها و نیروهای ارتشی آن شهر تعلق میگیرد، بطور مثال در زمان دفاع در شهر مختصات سمت چپ در تصویر بالا، شما %15- قدرت کمتر نبرد میکنند ولی در زمان دفاع در شهر مختصات سمت راست در صویر بالا، شما %5+ پاداش سوارکاران را دارید. 

در زمان ارسال حملات از این دو مختصات، شما میتوانید %5+ و %10+ دوام بیشتر را ارتش خود را در نبرد بدست بیاورید.

 

تسخیر یا محاصره؟
در شروع بازی میتوانید شهرها را به روش موجود در این بخش تسخیر کنید و آنها را مانند شهر پایتخت خود گسترش بدهید و تولیدات خود را برای پیشرفت سریعتر در بازی افزایش دهید، با ساخت ارتش کافی میتوانید از گزینه تسخیر نیز استفاده کنید. توضیحات بیشتر د رمورد تسخیر در بخش انواع مارشها موجود میباشد. 

شما با تسخیر یک شهر از بازیکنان دیگر نیازی به ساخت ان شهر از نو نخواهید داشت، تسخیر موفقیت آمیز میتواند در زمان ساخت و منابع مصرفی شما برای ساخت یک شهر صرفه جویی کند.