جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

منو پیام ها

پیام ها
با کلیک کردن بروی منو پیام ها (اطلاعیه ها) شما تصویر زیر را مشاهده میکنید، بطور کلی همه جزئیات نبردها، ارتباطات بازیکنان و همچنین پیوستن و یا ترک ائتلاف از سوی بازیکنان به شکل پیام مکتوب به همه اعضای ائتلاف ارسال میگردد. 

بخش پیام های ائتلاف در این منو دایره کوچک در بالا سمت راست میباشد، به تصویر زیر دقت کنید. دو منو جداگانه برای اطلاعات و جزئیات ائتلاف و پیام ها در اینجا وجود دارند، بروی منوی پیام ها کلیک کنید. تصویر زیر.

در قسمت بالای این منو، دو گزینه زیر قرار دارند:
 استخدام (برای دعوت از بازیکنان دیگر به ائتلاف)
 اعلام (ارسال اعلامیه به اعضای ائتلاف)

در این منو شما به ترتیب از بالا به پایین در منو حاشیه گزینه های زیر را در اختیار خواهید داشت.

 اطلاعیه
           در این قسمت شما میتوانید اعلامیه های ائتلاف را مشاهده کنید.

 ارتشی
          جزئیات نبردهای ائتلاف در این بخش موجود میباشد.

 جاسوسی
          گزارش های جاسوسی ائتلاف در این قسمت قرار دارند.

 استخدام
           جزئیات بازیکنان دعوت شده به ائتلاف در این بخش موجود میباشند.

 دیپلماسی
           در این بخش روابط دیپلماتیک ائتلاف قابل مشاهده میباشند.

 ارسال شده
            پیام های ارسالی را مشاهده خواهید کرد.

 

با کلیک کردن بروی منوی تنظیمات، شما وارد منوی دیگری از تنظیمات ائتلاف میگردید که تلاش میکنیم در این بخش توضیحات بیشتری در مورد هر یک از منو ها و عملکرد آنها به شما ارائه دهیم. این منو دایره بزرگتر در پایین سمت چپ منوی ائتلاف میباشد، برای ورود به منوی مورد نظر خود باید برای کلیک کردن بروی منوها دقت بیشتری داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.