جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

فروشگاه

فروشگاه، بی شک هر بازیکن حرفه ای با استفاده از این منو میتواند تجربه جدیدی را در بازی مشاهده کند، همه ویژگی های اضافه بازی و همه مواردی که باعث پیشرفت سریع تر شما میگردند در این قسما قابل مشاهده میباشند. 

فروشگاه دارای دو بخش عمده میباشد، 

 تمدن: همه گزینه های پرمیوم سات و ساز، تحقیقات، مالیات، افزایش تولیدات، جمعیت و انبار کردن در این بخش قرار دارد.

 ارتش: شامل امور ارتشی، آموزش واحدها، امتیاز ارتشی، صف آموزش ارتشو دیگر موارد مربوط به امور ارتش شهره های امپراتوری شما میباشد.

در جدول زیر شما میتوانید جزئیات بیشتری در مورد هر یک از گزینه های پرمیوم موجود در فروشگاه را مشاهده کنید.

تمدن
ساخت و ساز
یک جای خالی اضافه برای ساخت و ساز ثانویه که به شما اجازه ساخت همزمان دو  ساختمان را میدهد. (امپراتوری)
پاداش ساخت وساز ثانویه همزمان (امپراتوری)
تحقیقات
یک تحقیق اضافه که بطور همزمان با تحقیق اولیه در حال انجام میباشد. (امپراتوری)
پاداش تحقیق ثانویه همزمان (امپراتوری)
برنامه ریزی ساخت
صف ساخت برای قرار دادن ساخت و ساز سوم که پس از پایان یکی از دو ساخت و ساز همزمان بطور خودکار آغاز میگردد. (امپراتوری)
پاداش صف ساخت (امپراتوری)
برنامه ریزی تحقیق
صف انجام تحقیق برای قرار دادن تحقیق سوم که پس از پایان یکی از دو تحقیق همزمان بطور خودکار آغاز میگردد. (امپراتوری)
پاداش صف تحقیق (امپراتوری)
مشاور خزانه داری
با استخدام مشاور خزانه داری شما امور مربوط به خزانه خود را بطور دقیق تر تحت نظر خواهید داشت و درآمد مالیات شما بطور اسرارآمیز ناپدید نمیگردد. (امپراتوری)
پاداش %15+ درآمد بیشتر ظلا از مالیات
تولیدات چوب
برای افزایش تولیدات چوب میتوانید از  آن استفاده کنید. (امپراتوری)
پاداش %15+ تولیدات چوب (امپراتوری)
تولیدات سنگ
به ماموران خود دستور دهید که معادن را تحت نظر داشته باشند، تولیدات سنگ شما با استفاده از این گزینه پرمیوم افزایش میابد. (امپراتوری)
پاداش %15+ تولیدات سنگ (امپراتوری)
تولیدات سنگ
با استفاده از این گزینه پرمیوم تولیدات سنگ خود را از سرزمین افزایش دهید. (امپراتوری)
پاداش %15+ تولیدات سنگ (امپراتوری)
تولیدات آذوغه
مشاوران در تولید آذوغه بیشتر به شما یاری میرسانند و شما میتوانید ارتشی قدرتمند را فرماندهی کنید. (امپراتوری)
پاداش %15+ تولیدات آذوغه (امپراتوری)
ساخت و ساز سریع
به دستور شما،معماران با سرعت بیشتری ساخت و سازها را به اتمام میرسانند. (امپراتوری)
پاداش %10+ ساخت سریعتر (امپراتوری)
تحقیقات سریع
با استفاده از این گزینه شما میتوانید تحقیقات خود را با سرعت بیشتری به پایان برسانید و پیشرفت سریعتری داشته باشید (امپراتوری)
پاداش %10+ تحقیقات سریعتر (امپراتوری)
تشریفات
تشریفات طولانی تر، پیشرفت سریعتر شما را بهمراه خواهد داشت، یکی از ویژگی های بسیار مهم برای شما! (امپراتوری)
پاداش %20+ تشریفات طولانی تر (امپراتوری)
ذخیره فوری
از ساختمان های دیگر و ظرفیت های آنها برای ذخیره بیشتر منابع استفاده کنید. (امپراتوری)
پاداش %20+ ظرفیت انبار بیشتر (امپراتوری)
مسکن فوری
خانه های موقتی برای سکنی گزیدن جمعیت بیشتر در خانه و استفاده از ظرفیت های جمعیت بی خانمان در ساختمان های تولیدی (امپراتوری)
پاداش  %10+ ظرفیت جمعیت (امپراتوری)
روابط تجاری
یکی از مشاوران شما در زمینه روابط تجاری و افزایش ظرفیت های تجارت به شما مشاوره خواهد داد. (امپراتوری)
پاداش %100+ ظرفیت تجارت (امپراتوری)
ارتش
آموزش واحدها
یک جای خالی اضافه برای آموزش واحدهای ارتش شما بطور همزمان (امپراتوری)
پاداش آموزش همزمان دو دسته ارتش (امپراتوری)
نیروی زرادخانه
افزایش دو برابر نیروی ساخت ارتش بطور همزمان (امپراتوری)
پاداش جای خالی آموزش ارتش (امپراتوری)
مشاور زرادخانه
ارسال مشاوران شما به زرادخانه برای بررسی و بهبود آموزش ارتش (امپراتوری)
پاداش صف ساخت آموزش ارتش (امپراتوری)
برنامه ریزی آموزش
آموزش بدون تاخیر ارتش بهمراه برنامه ریزی زمانی آموزش واحدهای ارتش شما. (امپراتوری)
پاداش صف آموزش ارتش (امپراتوری)
قدرت ارتش
افزایش قدرت ارتش شما در برابر ارتش دشمن با افزایش سلامت ارتش، رمز پیروزی شما در نبردها! (امپراتوری)
پاداش %10+ خسارت بیشتر به ارتش دشمن (امپراتوری)
ظرفیت حمل
مردم بیشتری در انتقال منابع به شما با فعال کردن این ویژگی کمک میکنند و در نتیجه منابع بیشتری از نبرد بدست می آورید. (امپراتوری)
پاداش %15+ ظرفیت باربری ارتش (امپراتوری)
امتیاز نظامی
با فعال کردن این گزینه پرمیوم از امتیاز بیشتر ارتشی در یک نبرد بهره مند شوید. (امپراتوری)
پاداش %10+ امتیاز ارتشی بیشتر (امپراتوری)
دژ تسخیر ناپذیر
با استفاده از هنر معماران، دژهای قدرتمندتر و مستحکمتری را بسازید و در امان باشید. (امپراتوری)
پاداش %20+ باروهای مستحکمتر (امپراتوری)
مزدوران برای آموزش
با استفاده از مهارتهای مزدوران استخدامی، سرعت ساخت ارتش را افزایش دهید. (امپراتوری)
پاداش %10+ سرعت آموزش ارتش (امپراتوری)
آموزش فوری
با کمک مردمان خود و زمین های بلا استفاده، مکان تمرین و آموزش بیشتر ارتش را فراهم کنید. (امپراتوری)
پاداش %20+ ظرفیت آموزش ارتش (امپراتوری)
ارتش فوری
دو برابر کردن سرعت تجهیز ارتش با استفاده از سکه! (امپراتوری)
پاداش %10+ سرعت تجهیز ارتش (امپراتوری)
غنایم جنگی
با استفاده از قدرت و مهارت مردان خود، غنایم بیشتری را از نبردها بدست بیاورید. (امپراتوری)
پاداش %10+ چپاول بیشتر از نبرد (امپراتوری)
سیاه چال مخفی
به مردان مورد اعتماد خود وظیفه مخفی کردن سربازان را بدهید. (امپراتوری)
پاداش %20+ ظرفیت سیاه چال (امپراتوری)
ذخیره ثروت
مردان مورد اعتماد خود را برای ذخیره هر چه بیشتر ثروت خود بکار بگیرید. (امپراتوری)
پاداش %20+ ذخیره بیشتر برای منابع (امپراتوری)

 

نکات قابل توجه:

  • برای فعال کردن گزینه های پرمیوم شما میتوانید از طریق فروشگاه و یا منویی که ویژگی پرمیوم در آن فعال میباشد نسبت به خریداری آن اقدام کنید. 
  • هر گزینه پرمیوم میتواند برای چهار بازه زمانی خریداری و فعال گردد. هزینه پرداختی توسط یاقوت انجام میپذیرد. 
  • شما میتوانید به میزان دلخواه خود ویژگی پرمیوم مورد نظر خود را فعال کنید.