جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

منو ترکیبی

شما با استفاده از منو ترکیبی به موارد زیر دسترسی دارید

انتقال منابع
 حرکت ارتش
 تمرین ارتش
 پنهان کردن ارتش

جزئیات بیشتر این منو در زیر ارائه شده است

انتقال منابع

با مستعمره کردن و یا تسخیر شهر دوم و شهرهای دیگر، شما گزینه انتقال منابع بین شهرها را در اختیار خواهید داشت، برای استفاده از این گزینه شما باید به دستورالعمل زیر عمل کنید.

بروی آیکون  در منوی بالای شهر خود در کنار منو شادمانی کلیک کنید، سفحه زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد. در منو کنار شما باید زبانه اول را انتخاب کنید. 

در این بخش شما میتوانید منابع را از شهرهای مورد نظر خود به شهر مقصدتان ارسال کنید، با کلیک کردن بروی نام شهر مقصد، آن شهر به رنگ قهوه ای در خواهد آمد، در این وضعیت شما منابع انتخابی خود را در شهر انتخابی دریافت میکنید. 

در قسمت پایین این منو شما پنج گزینه را در اختیار دارید که به شرح زیر میباشند

 
ارسال همه منابع موجود در شهر به مقصد مورد نظر

 
ارسال همه منابع شهر بجز منابع موجود در انبارهای مخفی آن شهر


لغو منابع انتخاب شده برای انتقال به شهر مقصد


ارسال منابع انتخاب شده و ماندن در منو انتخال منابع


ارسال منابع و بستن منو انتقال منابع

 

استفاده از انگیزه برای سرعت بیشتر انتقال منابع
در این منو شما میتوانید از دو گزینه سرعت بیشتر انتقال منابع با سرعت %20 بیشتر استفاده کنید. شما میتوانید هزینه انتقال سریعتر منابع را بوسیله یاقوت و یا طلا پرداخت کنید. 

 

حرکت ارتش

شما میتوانید با دستورالعمل زیر واحدهای ارتشی خود را بین شهرها منتقل کنید. انتقال ارتش بین شهرها مانند انتقال منابع میباشد.

بروی آیکون منو ترکیبی   در منو بالای شهر خود در کنار منوی شادمانی کلیک کنید. 

در منو باز شده بروی زبانه دوم در منو کلیک کنید، سفحه زیر را مشاهده میکنید. 

در این بخش شما میتوانید واحدهای ارتشی مورد نظر خود را از شهرهای مورد نظر خود به شهر مقصدتان ارسال کنید، با کلیک کردن بروی نام شهر مقصد، آن شهر به رنگ قهوه ای در خواهد آمد، در این وضعیت شما واحدهای انتخابی خود را در شهر انتخابی دریافت میکنید. 
 
در قسمت پایین این منو شما شش گزینه را در اختیار دارید که به شرح زیر میباشند
 

 
ارسال همه ارتشهای موجود در شهر به مقصد مورد نظر

 
ارسال همه واحدهای شهر بجز واحدهای موجود در سیاه چالهای آن شهر


انتقال همه جاسوسان به شهر مقصد شما


لغو واحدهای انتخاب شده برای انتقال به شهر مقصد


ارسال واحدهای انتخاب شده و ماندن در منو انتخال منابع


ارسال واحدها و بستن منو انتقال منابع

 

استفاده از انگیزه برای سرعت بیشتر انتقال واحدها
در این منو شما میتوانید از دو گزینه سرعت بیشتر انتقال واحدها با سرعت %20 بیشتر استفاده کنید. شما میتوانید هزینه انتقال سریعتر واحدها را بوسیله یاقوت و یا طلا پرداخت کنید. 

 
تمرین ارتش
مارش تمرین نظامی (دیده بانی)

منوی ارسال ارتش به تمرین نظامی در منوی ترکیبی در بالای صفحه در کنار آیکون شادمانی قرار دارد

 

میتوانید با کلیک کردن بروی آیکون  در منوی بالای شهر خود در کنار آیکون شادمانی و سپس با کلیک کردن بروی زبانه آخر (سوم) در سمت راست این منو، وارد بخش آموزش ارتش شوید. 


تمرین نظامی ارتش(دیده بانی)

بازیکنان در بازی بسوی روم برای در امان ماندن ارتش خود میتوانند آنها را به تمرین نظامی ارسال کنند. با ارسال ارتش خود به تمرین نظامی، ارتش شما برای مدت تعیین شده از سوی شما به تمرین در خارج از شهرهای امپراتوری شما میپردازد و بدین شکل از دسترس دشمان در زمانیکه در بازی حضور ندارید در امان خواهید بود. تنها نکته قابل ذکر و مهم در زمان استفاده از این گزینه، عدم حضور ارتش در شهرهای شما و کاهش قدرت دفاعی شهر شما میباشد.

نکته بسیار مهم 
لغو دستور تمرین ارتش تنها درصورتیکه کمتر از نیمی از زمان تمرین سپر شده باشد قابل قبول میباشد و پس از آن امکان لغو تمرین نظامی وجود ندارد.

پنهان کردن ارتش
در بازی بسوی روم شما میتوانید از سیاه چال های شهرهای خود برای مخفی کردن بهترین و ارزشمندترین واحدهای امپراتوری خود استفاده کنید، ظرفیت سیاه چالها بسیار محدود میباشند، بنابراین بهترین گزینه برای پنهان کردن نیروهای ویژه هر نژاد که دارای قدرت بسیار زیادی هستند در بازی میباشند.

دسترسی به منو سیاه چال برای پنهان کردن ارتش از سه طریق میباشد:

1. بصورت مستقیم از ساختمان سیاه چال در شهر

2. از طریق منو ترکیبی  در منو بالای شهر شما

 

حداکثر سطح سیاه چال در بازی سطح پنج میباشد که ظرفیت پنهان کردن 200 واحد را دارد. 

با توجه به محدودیت ساحت سیاه چال ها در شهرها (یک سیاه چال در هر شهر)، شما میتوانید حداکثر 200 واحد ارتشی را در سیاه چال شهر پنهان کنید. با داشتن 10 شهر و ساخت 10 سیاه چال، شما میتوانید حداکثر تا 2000 واحد را پنهان کرده و در زمان نیاز از آنها استفاده کنید.

با فعال کردن گزینه پرمیوم %50 ظرفیت بیشتر سیاه چال، میتوانید حداکثر 3000 واحد ارتشی را در همه شهرهای امپراتوری در سیاه چالها پنهان کنید.

 

نحوه مخفی کردن ارتش در سیاه چال

بروی منوی پنهان کردن سیاه چال که در بالا نشان داده شده است کلیک کنید، مانند انتقال منابع و ارتش بین شهرهای خود، ارتش مورد نظر خود را انتخاب، منتقل و سپس بروی تایید کلیک کنید. شما باید تعداد مورد علاقه از هر واحد ارتش را در جعبه بنویسید و آنرا تایید کنید.

چگونه از ارتش مخفی شده خود استفاده کنیم؟

با کلیک کردن بروی زبانه سیاه چال از طریق منو ترکیبی و یا ورود مستقیم از طریق ساختمان سیاه چال، صفحه ای مشابه قبل برای شما به نمایش در می آید، شما در این قسمت ارتش موردنظر خود را باید از سیاه چال برای استفاده خارج کرده و سپس آنرا تایید کنید. 

خارج کردن ارتش پنهان کرده در سیاه چال:

برای مخفی کردن ارتش مخفی شده در سیاه چال، به روی منوی ترکیبی بروید، واحد مورد نظر خود را که میخواهید از سیاه چال خارج کنید را انتخاب کنید، سپس عدد موردنظر خود را که میخواهید در سیاه چال باقی بماند را در جعبه تایپ کنید و آنرا تایید کنید.

اگر میخواهید همه ارتش موجود در سیاه چال را خارج کنید، در جعبه آن واحد عدد صفر را تایپ کنید، بدین شکل ارتش باقی مانده در آن سیاه چال صفر خواهد بود و به معنی خروج همه ارتش موجود در سیاه چال شما میباشد.

ظرفیت بیشتر سیاه چال

همچنین مانند دیگر ویژگی های بازی، شما میتوانید از گزینه پرومیوم ظرفیت بیشتر سیاه چال نیز اسنفاده کنید. با خرید این گزینه پرمیوم، شما میتوانید %20 ظرفیت بیشتر را در سیاه چال های امپراتوری خود در اختیار داشته باشید.

 
 
نکته مهم در مورد منو ترکیبی:
این منو برای دسترسی سریعتر به منوهای توضیح داده شده میباشد، همه این منوها و دسترسی ها و گزینه ها از طرق دیگر نیز در دسترس بازیکنان هستند. همچنین توضیحات مشابه در بخش های مرتبط با این منوها نیز وجود دارد.