جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

انتقال منابع بین شهرها

با مستعمره کردن و یا تسخیر شهر دوم و شهرهای دیگر، شما گزینه انتقال منابع بین شهرها را در اختیار خواهید داشت، برای استفاده از این گزینه شما باید به دستورالعمل زیر عمل کنید.

بروی آیکون  در منوی بالای شهر خود در کنار منو شادمانی کلیک کنید، سفحه زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد. در منو کنار شما باید زبانه اول را انتخاب کنید. 

در این بخش شما میتوانید منابع را از شهرهای مورد نظر خود به شهر مقصدتان ارسال کنید، با کلیک کردن بروی نام شهر مقصد، آن شهر به رنگ قهوه ای در خواهد آمد، در این وضعیت شما منابع انتخابی خود را در شهر انتخابی دریافت میکنید. 

در قسمت پایین این منو شما پنج گزینه را در اختیار دارید که به شرح زیر میباشند

 
ارسال همه منابع موجود در شهر به مقصد مورد نظر

 
ارسال همه منابع شهر بجز منابع موجود در انبارهای مخفی آن شهر


لغو منابع انتخاب شده برای انتقال به شهر مقصد


ارسال منابع انتخاب شده و ماندن در منو انتخال منابع


ارسال منابع و بستن منو انتقال منابع

 

استفاده از انگیزه برای سرعت بیشتر انتقال منابع
در این منو شما میتوانید از دو گزینه سرعت بیشتر انتقال منابع با سرعت %20 بیشتر استفاده کنید. شما میتوانید هزینه انتقال سریعتر منابع را بوسیله یاقوت و یا طلا پرداخت کنید.