جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

ساختمان ها

امپراتوری شما بدون ساختمان بی معنا میباشد، درشروع بازی شما شهری خالی از سکنه و ساختمان را در اختیار دارید، با استفاده آموزش مشاور ساختمان های اولیه پایه گذاری میگردد و شهر شما با ساختمان های جدید و پیشرفته تر گسترش میابد.

چهار نوع ساختمان در امپراتوری شما میتواند ساخته شد، ساختمانهای اداری، نظامی، تولیدی و استحکامات. همه ساختمانها قابل ارتقا میباشند و ارتقا آنها بطور مشابه است. به استثنا استحکامات و باروها.


ساختمان ها چگونه ساخته میشوند؟
منو ساختمانها در پایین سمت چپ صفحه قابل مشاهده است. با کلیک کردن بروی علامت   میتوانید منو را باز کرده و انواع ساختمانها در زبانه های متعدد قابل مشاهده هستند. با نگه داشتن نشانگر موس بروی هر زبانه میتوانید دسته ساختمان های موجود در منو را مشاهده کنید. برای ورود به هر دسته باید بروی زبانه کلیک کنید. 

  ساختمانهای تولیدی: در این بخش ساختمانهای مورد نیاز برای تولید منابع را مشاهده میکنید.

  بخش ارتشی: همه ساختمانهای مربوط به واحدهای ارتشی را مشاهده میکنید.

  بخش اداری: در این قسمت ساختمان های عمومی شهر مانند کاخ، دانشکده و تجارتخانه را خواهید دید.

برای ساخت یک ساختمان شما باید دو پیش نیاز اصلی ساخت را تامین کنید

 

 1. جای خالی کافی در شهر
 2. منابع کافی برای شروع ساختمان

 

گسترش شهر

شهر به مربع های کوچکی تقسیم شده است(پیکسل)، با ساخت و ساز ساختمانهای جدید شما نیاز خواهید داشت که برای ساخت ساختمانهای بیشتر شهر خود را گسترش دهید. گسترش باروهای شهر به  منابع در امپراتوری نیاز دارد. با گسترش باروهای شهر شما میتوانید ساختمان های جدید را در شهر بسازید.

برای گسترش شهر باید بروی نشان  کلیک کنید. 
برای دسترسی به این منو باید اول بروی بارهای و برجها کلیک کنید، سپس منو بالا را مشاهده خواهید کرد.

 

برای انجام ساخت و ساز بروی ساختمان مورد نظر خود کلیک کنید (در منوی ساختمان ها که در بالا به نمایش در آمده است) سپس ساختمان مورد نظر شما مانند تصویر زیر در شهر شما نمایش داده میشود، مادایمکه زمینه ساختمان قرمز باشد، شما نمیتوانید آنرا بسازید، ساختمان را در مکانی که حداقل به اندازه پیکسل های مورد نظر است قرار داده و بروی تیک سبزرنگ کلیک کنید.

چند ساخت و ساز میتواند در صف باشد؟

شما میتوانید حداکثر تا سه سختمان را در آن واحد بسازید. یک ردیف ساخت بطور رایگان میباشد و دو ردیف دیر میتوانند برای استفاده باز شوند. برای باز کردن دو صف سخت اضافه باید بوسیله پرداخت یاقوت باز کنید.

پس از باز کردن جای خالی ها و صف ساخت اضافه، شما میتوانید دو ساختمان را بطور همزمان ساخته و ساختمان ردیف سوم پس از پایان ساخت یکی از دو ساختمان اول بطور خودکار شروع به ساخت خواهد کرد.

 در این بخش شما همه ساختمانها و توضیحات مربوط به آنها را مشاهده خواهید کرد

زمان ساخت مورد نیاز چقدر میباشد؟
زمان ساخت همیشه به شما نشان داده میشود، برای ساخت سریع شما باید بروی ساختمان و سپس بروی نشان http://images.gamgos.com/upload_images/MTREN/building_instant1.png  کلیک کنید. تعداد یاقوت های مورد نیاز برای ساخت سریع به شما نشان داده خواهد شد.

*تعداد یاقوت مورد نیاز برای ساخت سریع به نوع ساختمان، سطح ساختمان و زمان باقی مانده از ساخت آن بستگی دارد.

 

 • ساختمان های تولیدی
 • خانه
 • مزرعه
 • انبار
 • ◄ چوب بری
 • ◄ سنگ بری
 • ◄ آهنگری

 

 • ساختمان های اداری
 • ◄ کاخ
 • آکادمی
 • زرادخانه
 • معبد
 • تجارتخانه

 

 • ساختمان های ارتشی
 • سربازخانه
 • کارگاه
 • ◄ سیاه چال
 • انبار مخفی

 

 • استحکامات
 • برج
 • بارو

 

جزئیات ساختمان های تولیدی

خانه


خانه ها مکانی برای سکنی گزیدن و لذت بردن از آرامش یک امپراتوری قدرتمند با فرمانروایی شما میباشد.

حداکثر سطح 12
پاداش: ظرفیت جمعیت

 

مزرعه


برای تولید آذوغه که مصرف آن برای سیر کردن ارتش و سربازان است مورد استفاده قرار میگیرد.

حداکثر سطح 10
پاداش: برای نگهداری ارتش و جمعیت

 

انبار    


انبارهای بزرگتر و با ظرفیت بیشتر به شما اجازه ساخت و ساز ساختمانهای پیشرفته تر و ارتش بزرگتری را میدهد، منابع بیشتر میتواند قدرت شما را در کمترین زمان ممکن به اوج برساند و پیشرفت امپراتوری شما را تضمین کند.


حداکثر سطح 12
پاداش: ظرفیت ذخیره

 

چوب بری    


چوب بری و نجاران سرزمین شما از مهمترین پیشه های قابل پیشرفت در امپراتوری شما هستند.


حداکثر سطح 10
پاداش: ظرفیت کارگران چوب بری

 

سنگ بری   


سنگهای با ارزش از دل سرزمین شما برای پیشرفت هر چه بیشتر امپراتور شما توسط مردمان زحمت کش بدست می آیند.

حداکثر سطح 10
پاداش: ظرفیت کارگران سنگ بری

 

آهنگری   


مردان شما آهنهای موردنیاز برای ساخت ابزار نبرد را در اختیار شما قرار داده و با تبدیل آنها به ابزار نبرد، قدرت شما به دشمنانتان اثبات میگردد.

حداکثر سطح 10
پاداش: ظرفیت کارگران کارگاه آهن

 

نکته مهم در مورد تعداد ساختمانهای تولیدی:
توجه داشته باشید حداکثر تعداد مجاز ساختمانهای تولیدی 24 میباشد، بدین معنی که اگر شما بطور مثال 6 ساختمان آهنگری، سنگبری و چوب بری را بسازید، 18 ساختمان را ساخته اید، و از سه ساختمان باقی مانده تنها میتوانید 6 ساختمان در اختیار داشته باشید. بنابراین توجه به روند ساخت مورد نیاز است. 
پیشنهاد ما ساخت 4 ساختمان و تکمیل ظرفیت آنها برای هر یک از ساختمانهای انبار، مزرعه و خانه ها میباشد و سپس نسبت به پاداش زمینی که شهر شما بر روی آن قرار گرفته است 12 ساختمان باقی مانده بخش را طبق نظر خود و بر اساس میزان پاداش های سرزمین بسازید.

 

جزئیات ساختمان های اداری

کاخ    


مرکز قدرت و فرماندهی امپراتوری شما، بارگاه شما نشان دهنده قدرت و حکمرانی شما بر سرزمین های شما و نشان دادن قدرت شما به دشمنان سرزمین شماست.


حداکثر سطح 10
پاداش: تنظیم مالیات

 

آکادمی    


آنها میتوانند هشدار دهنده های مناسبی برای حفاظت امپراتوری شما و شهرهای قدرتمند شما باشند.


حداکثر سطح 14
پاداش: گارد شهر

 

زرادخانه    


کوره های ذوب فلزات و آهنگ چکشهای سنگین آینده بسیار درخشانی را برای امپراتوری شما به ارمغان می آورد، ابزار نبرد بهترین هدیه شما به سربازان وفادار امپراتوری شما میباشد.


حداکثر سطح 10
پاداش: تسلیحات

 

معبد    


بهترین راه و سرمایه گذاری برای آینده ای درخشان که در انتظار امپراتوری شما است.


حداکثر سطح 10
پاداش: تشریفات

 

تجارتخانه    

 
تجارتخانه شما نشان دهنده آینده نگری و قدرت تحلیل نیازهای حال و آینده امپراتوری شماست.

حداکثر سطح 8
پاداش: تجارت

 

جزئیات ساختمان های ارتشی

سربازخانه    


مکان گردآوری ارتش شما، مرکز قدرت نظامی و ارتشی شما در امپراتوری شما که سربازان وفادار شما در آنجا مستقر هستند.


حداکثر سطح 10
پاداش: آموزش ارتش

 

کارگاه


در نبرد، ابزار مناسب تضمین کننده پیروزی فرمانروا باهوشی مانند شما میباشد، بهترین ترفندها همیشه نیاز به مناسب ترین ابزارها دارند.

حداکثر ارتقا 10
پاداش: ادوات نبرد

 

سیاه چال    


تونلهای بدون انتهای سیاه چالهای شهر شما مکان زندانی کردن جاسوسان و خیانت کاران است، همچنین شما میتوانید در زمانهای حساس سربازان خود با وظایف کلیدی و تعیین کننده را در آنجا پنهان کنید.

حداکثر سطح 5
پاداش: پنهان کردن سربازان

 

انبار مخفی    


برای روزهای سخت پیش رو شما باید منابع کافی را برای ادامه فرمانروایی امپراتوری خود در اختیار داشته باشید.


حداکثر سطح 5
پاداش: پنهان کردن منابع

 

جزئیات استحکامات

برج


آنها میتوانند هشدار دهنده های مناسبی برای حفاظت امپراتوری شما و شهرهای قدرتمند شما باشند.


حداکثر سطح 5
پاداش: گارد شهر

 

بارو

حفاظت از سرزمین بدون داشتن مرز مشخص غیرممکن است، دشمنان در کمین هستند، در انتظار نبردهای  طاقت فرسا باشید.

حداکثر سطح 5
پاداش: ترکیب دفاعی

 

ترمیم
تنها دو ساختمان برج و بارو میتوانند به شکل زیر پس از تحریب در نبردها ترمیم شوند.
بروی باروها و بخش تخریب شده کلیک کنید و از منویی که باز میشود ترمیم را کلیک کنید.