جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

پایگاه مرزی رومیان

پایگاه های مرزی رومیان منبع بسیار ارزشمندی برای منابع موردنیاز شما برای گسترش هرچه سریعتر و بیشتر امپراتوری شما میباشد. پایگاه های مرزی متفاوتی در نقشه سرزمین موجود میباشند که میتوانند مورد حمله قرار بگیرند. با کلیک کردن بروی یک پایگاه مرزی، سه گزینه زیر همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده اند در اختیار شما قرار میگیرد. 

شما میتوانید پایگاه های مرزی را بوکمارک کنید، چپاول کرده و یا از آنها جاسوسی کنید. 

بهتر است همیشه پیش از تهاجم با توجه به محدودیت حمله روزانه به پایگاه های مرزی رومیان، از آنها جاسوسی کنید تا بهترین پایگاه برای چپاول منابع را انتخاب کرده و برای چپاول منابع آنها نیروهای ارتشی خود را بهمراه ارابه های فراوان ارسال کنید.

جاسوسی از پایگاه مرزی رومیان

مانند جاسوسی از هر یک از بازیکنان دیگر انجام میپذیرد، جزئیات بیشتر را میتوانید در بخش جاسوسی مطالعه کنید، تصویر زیر نشان دهنده خلاصه ماموریت جاسوسی میباشد. (همه چیز درباره جاسوسی در بازی بسوی روم)

 

چپاول پایگاه های مرزی مانند چپاول دیگر بازیکنان است، انتخاب ارتش و ارسال ارتش برای بدست آوردن منابع پایگاه مرزی رومیان

 

محدودیت چپاول پایگاه های رومیان پنج چپاول موفقیت آمیز در 24 ساعت میباشد

 

نکات قابل توجه در مورد پایگاه های مرزی رومیان

پایگاه های مرزی رومیان مادامیکه شما در بازی آنلاین هستید، میتوانند به شما حمله کنند، مسلما شهرهایی که قدرت دفاعی مناسبی نباشند، میتوانند مورد چپاول قرار بگیرند، برای اطمینان از چپاول نشدن توسط رومیان و پایگاه های مرزی، شهرهای خود را مجهز به واحدهای ارتشی کنید، ارتقا برجها و باروها نیز میتواند از تاکتیک های موثر باشد.

ترکیب ارتش رومیان در دفاع و هجوم چیست؟

  • واحدهای ارتشی روم
  •  » نیزه دار رومی
  •  » شمشیرزن رومی
  •  » تبرزن رومی
  •  » سواره رومی
  •  » کماندار رومی
  •  » فلاخن رومی 

در تصویر انیمیشن زیر میتوانید این واحدها را مشاهده کنید

نکته ای در مورد حملات رومیان
در بازی مادامیکه شما آنلاین هستید از سوی پایگاه های مرزی رومیان مورد حمله قرار میگیرید!