جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

تعطیلات امپراتوری

شما میتوانید از حالت تعطیلات برای در امان ماندن از حملات بازیکنان دیگر در زمانیکه نمیتوانید بطور مرتب به امپراتوری خود سرکشی کنید استفاده کنید. منو حالت تعطیلات در پروفایل شملا قرار دارد.

وارد پروفایل خود بشوید (جزئیات بیشتر در مورد پروفایل)، بروی نشان  در بالا سمت راست تصویر شهر خود و روبرو امتیاز تجربه خودکلیک کنید.

وارد پروفایل خود شده اید و منو حالت تعطیلات در تصویر زیر برای شما به نمایش در آمده است

پس از کلیک کردن بروی  شما تصویر زیر را مشاهده میکنید

نکات قابل توجه

 • حداقل مدت زمان تعطیلات در این بخش سه روز و حداکثر سی روز میباشد.

 •  فعال کردن اولین حالت تعطیلات بدون هزینه میباشد!
       هزینه تعطیلات از آن پس بطور تصاعدی با افزایش تعداد فعال کردن حالت تعطیلات افزایش میابد.

 •  تولیدات و هزینه های امپراتوری شما متوقف میگردند!
       هیچ هزینه ای برای ارتش پرداخت نخواهید کرد و هیچ منبعی در امپراتوری شما تولید نمیگردد.

 •  ساخت و ساز ساختمانها و تحقیقاتی که پیش از فعال کردن تعطیلات آنها را آغاز کرده اید ادامه میابد.

 •  اگر خالت تعطیلات را لغو کنید، تا دو روز پس از ورود دوباره نمیتوانید آنرا دوباره فعال کنید.

 •  وضعیت مارشها در زمان فعال کردن تعطیلات امپراتور
       # مارشهای انتقال منابع بازگردانده میشوند.
       # مارشهای نبرد دفاعی و تهاجمی تا پایان آن مارش ها ادامه میابند.


با کلیک کردن بروی تعطیلات را آغاز کنید، شما باید دستور آغاز تعطیلات امپراتوری را تایید کنید

 

با تایید دستور، شما وارد حالت تعطیلات میشوید و تصویر زیر برای شما به نمایش در می آید


کدام امپراتوری ها در حالت تعطیلات هستند؟
امپراتوری هایی که در بازی در حالت تعطیلات هستند از حملات در امان میباشند و در نقشه جهانی به شکل زیر به نمایش در خواهند آمد، منو جاسوسی، نبردها و محاصره نیز برای امپراتوری هایی که در حالت تعطیلات هستند غیرفعال میباشد.

 

چگونگی لغو حالت تعطیلات
با ورود به اکانت خود پس از فعال کردن حالت تعطیلات تصویر بالا را مشاده خواهید کرد، برای توقف حالت تعطیلات پیش از موعد مقرر و تنیم شده از سوی شما، میتوانید بسادگی بروی دکمه توقف تعطیلات کلیک کنید، سپس پیام زیر را تایید کنید.

در این پیام به این نکته اشاره شده است که با ورود به امپراتوری خود نمیتوانید حالت تعطیلات را تا دو روز آینده فعال کنید، دستور را تایید کنید و وارد امپراتوری خود شوید.

 

مهم
درصورتیکه شما سی روز وارد اکانت خود نشوید، حتی در صورت فعال بودن حالت تعطیلات، امپراتوری شما از نقشه سراسری حذف میگردد و با ورود پس از سی روز شما باید بازی را از نو اغاز کنید!