جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

سرورها

جزئیات سرورها

Clash of Nations


مدت سرور: شش ماه
مصونیت اولیه بازی: شش روز
محاصره: 36 ساعت
حداقل ارتش برای محاصره: 30 واحد
فعال کردن دوباره تعطیلات: 2 روز
حداقل تعطیلات: 3 روز
حداکثر تعطیلات: 30 روز
ترک ارتش در زمان کمبود: 24 ساعت
خرید دوباره ارتش ترک شده: 24 ساعت
خرید ارتش ترک شده توسط بازیکنان: 36 ساعت
حداکثر چپاول روزانه رومیان: 10 چپاول
حداکثر چپاول رومیان در یک سرور: 900 چپاول
آمادگی نبرد ائتلافی: 1 روز
مدت زمان نبرد ائتلافی: 4 روز
دوره خصومن قبل از نبرد: 4 روز

ریست شدن اکانت پس از عدم فعالیت:
سطح تجربه یک: سه روز عدم فعالیت
سطح تجربه پنج: هفت روز عدم فعالیت
سطح تجربه ده: دوازده روز عدم فعالیت

 

Dominion Wars

مدت سرور: شش ماه
مصونیت اولیه بازی: شش روز
محاصره: 18 ساعت
حداقل ارتش برای محاصره: 20 واحد
فعال کردن دوباره تعطیلات: 1 روز
حداقل تعطیلات: 2 روز
حداکثر تعطیلات: 15 روز
ترک ارتش در زمان کمبود: 12 ساعت
خرید دوباره ارتش ترک شده: 12 ساعت
خرید ارتش ترک شده توسط بازیکنان: 18 ساعت
حداکثر چپاول روزانه رومیان: 20 چپاول
حداکثر چپاول رومیان در یک سرور: 450 چپاول
آمادگی نبرد ائتلافی: 12 ساعت
مدت زمان نبرد ائتلافی: 2 روز
دوره خصومن قبل از نبرد: 2 روز

ریست شدن اکانت پس از عدم فعالیت:
سطح تجربه یک: یک روز و دو ساعت عدم فعالیت
سطح تجربه پنج: دو روز و دو ساعت عدم فعالیت
سطح تجربه ده: چهار روز عدم فعالیت

 

در حال حاضر دو سرور بین المللی بازی بسوی روم وجود دارد. نام سرور های فعلی بازی Clash of Nations و Dominion Wars میباشند. برای ورود به سرور و شروع بازی شما تنها به یک نام کاربری منحصربفرد نیاز دارید و سپس بروی الان بازی کنید کلیک کنید.

جرئیات هر سرور را میتوانید با کلیک کردن بروی ساعت بازی در پایین سمت چپ صفحه مشاهده کنید، بروی ساعت بازی کلیک کنید.

با کلیک کردن بروی ساعت صفحه جزئیات سرور مانند زمان آغاز و پایان و همچنین پاداش برندگان سرور برای شما به نمایش در خواهد آمد.

Clash of Nations - X1

 

 

Dominion Wars - X2

برای پشتیبانی بهتر و سریعتر و ارتباط مستقیم با مدیریت بخش فارسی بازی، پیشنهاد مدیریت پرتال فارسی Gamgos، گزارش های خود به زبان و نوشتار فارسی ارسال کنید.