جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

تاسیس ائتلاف

ائتلاف

ساختاری هستند که بازیکنان با پیوستن به آنها در جهت ارتقا سطح خود و رقابت با دیگر بازیکنان و ائتلاف ها در یک سو به بازی ادامه میدهند، ائتلاف ها مانند اتحاد و یا قبیله هستند و بازیکنان یک ائتلاف همگی در جهت دیکته کردن قدرت خود به بازیکنان دیگر و ائتلاف ها هستند. بازیکنان یک ائتلاف میتوانند در کنار همدیگر به قدرت بیشتری برسند.

ورود به یک ائتلاف

در قدم اول شما میتوانید از طریق منو مقرفرماندهی و نقشه ها و منوی ساخت ساختمانها به منو ائتلاف ها دسترسی داشته باشید. به تصویر زیر دقت کنید. 

 

 

 

با کلیک کردن بروی این منو، شما دو گزینه را در پیش رو خواهید داشت

1. پیوستن به یک ائتلاف (شما عضو جدید یک ائتلاف تاسیس شده خواهید بود)

2. تاسیس ائتلاف (شما موسس ائتلاف خواهید بود)

 

به تصویر زیر دقت کنید


 

 

با کلیک کردن بروی پیوستن درخواست خود را برای موسس آن ائتلاف ارسال میکنید و پس از تایید رهبر آن ائتلاف، شما عضو آن ائتلاف خواهید بود.

 

 

تاسیس یک ائتلاف

در صورتیکه قصد ایجاد یک ائتلاف را داشته باشید، بروی تاسیس ائتلاف کنید، سپس مراحل را یکی پس از دیگری سپری کنید. 


 

 

به نقشه سراسری بروید و یک مختصات را به عنوان پایتخت خود انتخاب کنید.

 

 

بروی تاسیس ائتلاف در منو کلیک کنید، نام ائتلاف را بنویسید، بروی منوی بازشونده کلیک کنید، نوع ائتلاف را انتخاب کنید و در نهایت شعار را بنویسید و بروی ذخیره کلیک کنید (تصویر زیر)

 

 

نکته بسیار مهم
پیش از انتخاب نوع ائتلاف، توضیحات بیشتر را در اینجا مطالعه کنید.

پس از انتخاب نوع ائتلاف نمیتوانید آنرا تغییر دهید.

 

پس از تکمیل این مرحله، شما تایید ایجاد موفقیت آمیز ائتلاف خود را مشاهده خواهید کرد.

 

 

ترک ائتلاف و یا اخراج عضو

برای خروج از ائتلاف به روی منو ائتلاف کلیک کنید

سپس بروی زبانه اعضا کلیک کنید (تصویر زیر)