جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

مرور اقتصاد در بازی

موفقیت فرمانورایی شما به امور اقتصادی و مدیریت شما بستگی دارد

قانون اول، به دشمنان اجازه ندهید از دست رنج شما استفاده کنند و با دست پر از شهرهای شما خارج شوند

استخدام کارگران در شهرها و البته در ساختمانهای تولیدی امپراتوری شما قدم اول در رشد اقتصادی شما میباشد. جمعیت بیشتر، استخدام هوشمندانه تر، تولیدات بیشتر و اقتصاد قدرتمندتر و در نهایت امپراتوری موفق تر و آینده دار ر را برای شما به ارمغان می آورد. مدیریت منابع شما در بازی بسیار مهم تر از میزان تولیدات شما میباشد، ناگفته نماند که برترین ها همیشه کوتاه ترین راه را برای بدست آوردن منابع موردنیاز خود طی میکنند. 

بدون مدیریت منابع بطور مثال با تولید بیش از میزان نیاز آذوغه؛ شما در زمان نیاز به آهن باید دست به دامان تجارتخانه شوید، صرف هزینه برای منابعی که میتوانید آنها را در امپراتوری خود تولید کنید عاقلانه نمیباشد، بنابراین باز هم تاکید میکنیم که مدیریت منابع بسیار مهم میباشد. 

و البته در این راه علاوه بر مدیریت منابع شما میتوانید از ویژگی های پرمیوم در بازی استفاده بکنید و با استفاده از آنها سرعت پیشرفت خود را افزایش بخشیده و از دیگر فرمانروایان در بازی در مدت زمان کوتاهی فاصله گرفته و آنها را پشت سر بگذارید. برای استفاده از گزینه های پرمیوم شما در بخش استخدام کارگران و البته فروشگاه میتوانید گزینه های پرمیوم را مشاهده کنید.

در آخر لازم است که گوشزد کنیم که هجوم به پایگاه های مرزی رومیان و البته استافده هوشمندانه از تشریفات میتواند اقتصاد شهرهای شما را متحول کند.