جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

دیپلماسی

نبرد ائتلاف ها

با ورود به منو ائتلاف در بخش دیپلماسی میتوانید وضعیت و روابط دیپلماتیک ائتلاف خود را با دیگر ائتلاف ها تعیین کنید، روابط دیلماتیک ائتلاف شما تعیین کننده نوع دیپلماسی ائتلاف شما میباشد.

در این بخش شما دو گزینه صلح و یا نبرد را پیش رو دارید، در زمان انتخاب پیمان صلح، شما درخواستی را برای بازیکنان ائتلاف مورد نظر خود ارسال کرده و بدین صورت شما یک پیمان صلح بین دو ائتلاف را شاهده خواهید بود، مسلما پیمان صلح موجود به معنی دائمی بودن آن نمیباشد و با هجوم اعضای این دو ائتلاف به یکدیگر، پیشما صلح شکسته میشود. هیچ محدودیتی در تعداد پیمان های صلح بین ائتلاف ها در بازی بسوی روم وجود ندارد.

با شروع نبرد ها، شما میتوانید بر علیه یک ائتلاف اعلام نبرد کنید، اعلام نبرد میتواند یک طرفه باشد و دو ائتلاف در حالت نبرد قرار میگیرند، در یک نبرد ائتلافی میزان خسارت وارده به اعضای ائتلاف دیگر در زمان فعال بودن نبرد ائتلافی بوسیله نیروهای کشته شده و واجدهای نظامی از بین رفته و همچنین منابع چپاول شده بررسی میگردد و در نهایت ائتلافی که بیشترین خسارت را وارد کرده باشد برنده نبرد خواهد بود.

(این مقاله بزودی آپدیت خواهد شد)