جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

پاداش روزانه

بازیکنان میتوانند بطور روزانه از پاداش های این بخش استفاده کنند. با ورود شما به بازی هر روز یکبار میتوانید از پاداش های روزانه استفاده کنید و پیشرفت خود را سرعت ببخشید.


گنجه های پاداش روزانه میتوانند حاوی منابع، ارتش و یا پوچ باشند.


دو نوع گنجه وجود دارد:  رایگان و پرداختی توسط یاقوت
میزان یاقوت موردنیاز برای بازکردن هر گنجه در تصویر نمایش داده شده است. 
پاداش ها با انتخاب گنجه های بزرگتر بصورj تصاعدی افزایش میابد.


باز کردن گنجه پاداش های روزانه در سه مرحله انجام میگیرد:


1- انتخاب گنجه


2- انتخاب گزینه های مورد نظر برای پاداش،

گزینه ها:

الف: شما میتوانید با کلیک کردن بروی MAX حداکثر پاداش گنجه انتخابی را دریافت کنید.
ب: گزینه عدم پوچ بودن نیز در دسترس میباشد، با انتخاب این گزینه به هیچ وجه گنجه شما پوچ نخواهد بود.
ج: در آخر نیز میتوانید نوع پاداش مورد نظر را تعیین کنید، منابع و یا ارتش.

انتخاب هر یک از گزینه های این ردیف باید توسط یاقوت پرداخت گردد


3- انتخاب گنجه

پس از انتخاب گزینه های موردنظر خود، سه گنجه را برای باز کردن مشاهده خواهید کرد، صندوقچه موردنظر خود را انتخاب کرده و بروی باز کردن گنجه کلیک کنید. 

 

پس از نایید پرداخت یاقوتها (درصورتیکه برای گنجه خود گزینه های پرداختی را انتخاب کرده باشید) شما پاداش خود را دریافت میکنید.

بخش هیجان انگیز پس از باز کردن گنجه های شما، دیدن محتوای دو گنجه دیگر میباشد، شما در نهایت پاداش خود را دریافت میکنید و برای دریافت پاداش های بیشتر باید تا روز بعد صبر کنید.

خلاصه این مراحل در تصویر زیر برای شما به نمایش در آمده است...

 

نکته مهم
با بازکردن روزانه گنجه ها، و پیشرفت ردیف که در بالای منو قید شده است، شما پاداش های ارزشمندتری را دریافت خواهید کرد. 

گنجه پوچ؟
درصورتیکه شما گزینه بدون صندوقچه پوچ را انتخاب نکرده باشید، یکی از سه صندوقچه امکان پوچ بودن دارد!

 

صندوقچه پاداش ساعتی

شما با حضور در بازی پاداش های صندوقچه های خود را دریافت میکنید، زمان دریافت صندوقچه ها با دریافت آنها افزایش میابد. در شروع شما با فواصل چند دقیقه ای صندوقچه های منابع را دریافت میکنیدف و در نهایت آخرین صندوقچه با زمان یازده ساعت توسط شما دریافت میگردد. 
این صندوقچه ها محدود بوده و تعداد کل صندوقچه های قابل دریافت از سوی شما 46 صندوقچه میباشد.

زمانیکه شما تایمری در زیر صندوقچه مشاهده نمیکنید، زمان دریافت پاداش شما فرا رسیده است، بروی صندوقچه کلیک کنید...

پاداش های صندوقچه ها منابع پنجگانه چوب، سنگ، آهن، آذوغه و طلا میباشد. همچنین شما نیروهای ارتشی را نیز میتوانید بعنوان پاداش بدست بیاورید. 
توجه داشته باشید که با دریافت صندوقچه های بیشتر، پاداش آنها نیز باکیفیتر و بیشتر خواهد بود.