جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

ماموریت ها

همه بازیکنان میتوانند از پاداش های موجود در این بخش استفاده کنند، با پیشرفت بیشتر در بازی، برای تکمیل ماموریت های در نظر گرفته شده پاداشی به شما تعلق میگیرد.


برای تکمیل هر ماموریت و دریافت پاداش آن، شما باید مجموعه ای از پیش نیازهای موجود در آن ماموریت را تکمیل کنید.

پاداش ها بطور عمومی میتوانند منابع (چوب، سنگ و آهن)، طلا و یاقت باشند.


ماموریت های تکمیل شده در منوی ماموریت ها با نشان  به نمایش در آمده اند.

 

پیشنهاد میکنیم در طول بازی بروی این منو کلیک کرده و پاداش های خود را دریافت کرده و یا اینکه با تکمیل ماموریت ها پاداش خود را تضمین کنید.

نکته کلیدی در تکمیل ماموریت ها
در تکمیل ماموریت ها شما ماموریت هایی را مشاهده میکنید که بطور مثال از شما درخواست ساخت 8 آهنگری سطح 3 را میکند و یا 5 خانه سطح 4، همانطور که میدانید در هر شهر نهایتا شما میتوانید 6 آهنگری و یا 4 خانه داشته باشید.
بنابراین برای تکیمل ماموریتهایی از این نوع، شما نیاز به ساخت باقی مانده ساختمان ها برای تکمیل ماموریت در شهرهای دیگر را دارد. بطور مثال اگر درخواست ساخت 5 خانه سطح 4 در ماموریت وحود دارد، شما 4 خانه را در شهر پایتخت خود تا آن زمان ساخته اید، یک شهر دیگر را تسخیر و یا مستعمره کنید، خانه های بعدی را بسازید و ماموریت را تکمیل کنید.

پاداش ماموریت ها و تکمیل آنها تنها در شهر پایتخت شما انجام نمیپذیرد و با ادامه ماموریت ها متوجه میشوید که هرچه شهرهای بیشتری داشته باشید و در آنها ساخت و ساز انجام دهید، ماموریت های بیشتری را سریعتر انجام میدهید.