جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

آموزش و نکات نبرد

در این بخش توضیحاتی در مورد چگونگی نبردها و همچنین استفاده بهینه از نیروهای ارتشی شما در نبردها برای شما شرح داده میشود.

نکته:
این تصاویر بدون تغییر از نسخه 1.0 بازی بدلیل کارآمد بودن در این بخش نمایش داده شده اند.

تصور کنید شما توسط یک بازیکن با ارتش پیش رو که در زیر نمایش داده شده است مورد تهاجم قرار گرفته اید، بهترین تاکتیک دفاعی از نظر شما برای در امان ماندن شهر شما چیست؟

 بهترین تاکتیک در دفاع بنظر شما چیست؟
در وهله اول شما باید توجه داشته باشید که ارتش دشمن برای تخریب بارو دژهای شما ارسال شده است، به ادوات نبرد توجه کنید، با رسیدن ارتش دشمن به باروهای دژ شما، شانس تخریب بارو دژ بسیار زیاد است. 
بنابراین شما باید ارتشی را برای دفاع از باروهای دژ خود در خارج از باروها مستقر کنید.

همانطور که مسلما با واحدهای ارتشی آشنایی دارید، واحدهایی که در نبرد شرکت میکنند به شش دسته تقسیم میشوند (جاسوسان در نبرد شرکت نمیکنند)

واحدها به شرح زیر میباشند:
1. فَرَش داران
2. شمشیرزنان
3. تبرزنان
4. شیزداران
5. چابک سواران
6. ادوات نبرد

ارتش دشمن متشکل از همه و یا تعدادی از واحدهای بالا میباشد.

ترکیب ارتش خارج از باروهای دژ چگونه باشد؟

در تصویر نبرد بالا، شما همه واحدها بجز فَرَش داران را مشاهده میکنید.
بهترین استراتژی برای متسقر کردن ارتش خارج از دژ، استفاده از بهترین نیروهای ممکن برای اعمال حداکثر خسارت به نیروهای دشمن میباشد.

فراموش نکنید که هدف اول در این نبرد جلویگیری از رسیدن ادوات نبرد به باروهای دژ شماست.

برای پی بردن به این نکته باید به نیروهای ارتشی خود مراجعه کنید، به مشخصات واحدهای ارتشی خود مراجعه کنید، در این مثال تنها نیروهای پایه و غیرپیشرفته برای شما به نمایش در آمده اند و نیروهای پیشرفته تنها دارای قدرت بیشتر میباشند.

نیروهای شما در سربازخانه بطور مثال به شرح زیر میباشند:

ادوات نبرد
کشنده ترین واحد در برابر اداوت نبرد را در تصویر بالا انتخاب کنید.
به ترتیب حداکثر خسارت وارد کننده به ادوات نبرد: سوارکار (74)، لابریس(54)، دستاسنگ(41)، دشنه دار(37)، ادوات دژکوب(22)، ژوبین دار(15)

بنابراین برای از بین بردن ادوات نبرد شما باید بهترین واحدهای موجود خود را که سوارکار است را مورد استفاده قرار دهید، سوارکاران با سرعت بالا جلوتر از دیگر واحدهای شما ادوات نبرد دشمن را نابود میکنند و شما را در قدم اول به نتیجه دلخواه تان که جلوگیری از رسیدن ادوات نبرد دشمن به باروها است را میرساند.

چابک سواران
کشنده ترین واحد در برابر چابک سواران را در تصویر بالا انتخاب کنید.
به ترتیب حداکثر خسارت وارد کننده به چابک سواران: سوارکار(124)، دستاسنگ(61)، ژوبین دار و لابریس(54)، دشنه دار(37)، دژکوب(18)

بنابراین برای از بین بردن چابک سواران دشمن از سوارکاران و دستاسنگ استفاده کنید، سوارکارن شما و دشمن با سرعت بیشتر اولین واحدهایی خواهند بود که به نبرد میرسند. توجه به این نکته لازم است که بطور مثال ژوبین داران که در برابر ادوات نبرد دشمن کمترین خسارت را میزنند، در برابر چابک سواران دشمن دارای قدرت خوبی هستند.

شیزداران
کشنده ترین واحد در برابر شیزداران را در تصویر بالا انتخاب کنید.
به ترتیب حداکثر خسارت وارد کننده به شیزداران: سوارکار (433)، دستاسنگ (81)، ژوبین دار و دشنه دار (74)، لابریس (70)، دژکوب(18)

بنابراین در مقابله با شیزداران دشمن، بهترین واحد همچنان سوارکاران است که قدرت بسیار زیادی دارند. 

تبرزنان
کشنده ترین واحد در برابر تبرزنان را در تصویر بالا انتخاب کنید.
به ترتیب حداکثر خسارت وارد کننده به تبرزنان: سوارکار (235)، دستاسنگ(73)، لابریس(54)، ژوبین دار(36)، دشنه دار(22)، دژکوب(18)

بنابراین در مقابله با تبرزنان دشمن، بهترین واحد همچنان سوارکاران است که قدرت بسیار زیادی دارند. 

شمشیرزنان
کشنده ترین واحد در برابر شمشیرزنان را در تصویر بالا انتخاب کنید.
به ترتیب حداکثر خسارت وارد کننده به شمشیرزنان: سوارکار (161)، لابریس(76)، دستاسنگ(41)، دشنه دار(37)، دژکوب(18)، ژوبین دار(15)

بنابراین با توجه به اطلاعات موکود در بالا و بررسی قدرت واحدها در برابر یکدیگر، سوارکاران همچنان بهترین واحد برای مقابله با دیگر واحدها میباشند.

فَرَش داران
کشنده ترین واحد در برابر فَرَش داران را در تصویر بالا انتخاب کنید.
به ترتیب حداکثر خسارت وارد کننده به فَرَش داران: دستاسنگ(109)، دشنه دار(55)، لابریس(32)، ژوبین دار(26)، سوارکار(25)ادوات نبرد(18)

بنابراین در این بخش بهترین گزینه برای مقابله با فَرَش داران دشمن واحد دستاسنگ شما میباشد.

نتیجه گیری:

شما باید متوجه اهمیت سواره نظام خود در دفاع از شهر با مستقر کردن آنها در خارج از باروها شده باشید، سوارکاران در نبرد به پنج واحد بسیار با اهمیت دشمن خسارت زده اند، ادوات نبرد را نابود کرده اند، چابک سواران، شیزداران، تبرزنان و شمشیرزنان دشمن را از بین برده اند. 

چگونگی افزایش شانس پیروزی در نبرد دفاعی؟
=>استقرار سواره نظام خارج از باروهای شهر<=

با استقرار واحدهای چابک سواران خود در خارج از باروها و شهر خود، شانس پیروزی در نبردهای دفاعی شما به شدت افزایش میابد. مسلما واحدهای پیشرفته تر از چابک سواران بهمراه انجام ارتقاء های مهارت آنها در نبرد ها در زرادخانه میتواند رمز پیروزی شما در نبردهای دفاعی باشد.

 

یک مثال از نبرد در بازی که در آگهی های سراسری ارسال شده بود
در تصویر اول مشاهده میکنید که بازیکن مهاجم بوسیله سوارکاران در ردیف اول ارتش خود را راهی نبرد کرده است و بازیکن مدافع کمانداران را در ردیف اول نبرد در خارج از دژ مستقر کرده است. (تصویر زیر)

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید کمانداران مدافع در برابر سوارکاران مهاجم هستند. کمانداران مدافع با مستطیل سبز رنگ و سوارکاران مهاجم با مستطیل قرمز رنگ نشان داده شده اند.
نتیجه اولین دور از نبرد را مشاهده میکنید. (تصویر زیر)

همانطور که مشاهده میکنید در اولین دور نبرد همه کمانداران مدافع دژ بطور کامل با اولین حمله سوارکاران مهاجم از بین رفته اند و مهاجم حتی یک واحد تلفات را متحمل نشده است.

 دوباره نکته ای که در بالا به آن اشاره شده بود را تکرار میکنیم:

چگونگی افزایش شانس پیروزی در نبرد دفاعی؟
=>استقرار سواره نظام خارج از باروهای شهر<=

 

توجه داشته باشید که این توضیحات بسیار مختصر میباشند و مدیریت از همه شما درخواست دارد که توضیحات پیشرفته تر در مورد نبردها را برای مدیریت ارسال کنید تا در این بخش در اختیار دیگر بازیکنان نیز قرار بگیرد، مسلما پاداش بازیکنانی که در این زمینه با مدیریت همکاری کنند محفوظ خواهد ماند.