جستجو

بخش آموزش - بسوی روم

استخدام کارگران

جمعیت نقش بسیار مهمی در پیشرفت یک امپراتوری دارد، برنامه ریزی برای جمعیت شهرهای شما و استخدام آنها در ساختمانهای تولیدی با توجه به نیازهای شما به منابع در مقاطع مختلف بازی میتواند پیشرفت شما را سریعتر کند. با توجه به این نکته که تنها جمعیت کارگر شما میتواند مالیات طلا پرداخت کند، استخدام همیشگی و مستمر جمعیت بیکار در سختمانهای تولیدی بهترین راه برای استفاده از تمامی ظرفیت جمعیت شما میباشد.

نشانگر موس را بروی تصویر منو جمعیت نگه دارید، جزئیات زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد:


جمعیت و مردمان شهر شما میتوانند در سه وضعیت قرار داشته باشند:

بیکار: میتوانند در ساختمانهای تولیدی به کار گرفته شوند و منابع تولید کنند. 

کارگر: جمعیتی که در ساختمانهای تولیدی مشغول به کار بوده و تولیدات منابع را بر عهده دارند. (منابع: سنگ، چوب، آهن و آذوغه)

بی خانه: جمعیت رشد کرده شما که خانه های کافی در شهر شما برای مستقر شدن آنها وجود ندارد، این جمعیت همیشه در حال رشد میباشد و با داشتن پیش ساختها و تحقیقات و تشریفات مناسب همیشه در حال رشد خواهد بود.

 

چگونه کارگران را استخدام کنم؟

 

 

 

 با کلیک کردن بروی هر یک از ساختمانهای تولیدی و سپس کلیک کردن بروی نشان 

 

 

و یا اینکه بروی منوی علامت زده در تصویر زیر که در بالای شهر شما قرار دارد کلیک کنید و جمعیت را در ساختمانهای تولیدی بکار بگیرید.

 با توجه به جمعیت بیکار شما، میتوانید جمعیت را در ساختمانهای تولیدی جمعیت بیکار خود را استخدام کنید. به تصویر انیمیشن زیر توجه کنید. 

به این نکته نیز توجه داشته باشید که اگر بطور مثال به سنگ بیشتری نیاز دارید، میتوانید تولیدات سنگ را نسبت به تولیدات دیگر منابع با استخدام کارگران بیشتر در آن واحد افزایش دهید. در شروع بازی شما بطور کلی به آذوغه فراوانی نیاز ندارید، بنابراین تمرکز بروی سنگ، چوب و آهن بهترین انتخاب خواهد بود.

در این بخش هر یک از منوهای نمایش داده شده در بالا معنی خاصی دارند، 

به شما اجازه تنظیم دوباره را میدهد.

به ترتیب منابع ساختمان های تولیدی پر میشوند.

در هر یک از ساختمانهای تولیدی %25 از جمعیت کارگر شما استخدام میگردد.