جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

سوالات متداول

 

میزان امتیاز دریافتی برای ایالات ضمیمه شده:

 
میزان امتیاز دریافتی به سطح دژ ایالت ضمیمه شده بستگی دارد و به شرح زیر میباشد:
دژ سطح یک: 73 امتیاز
دژ سطح دو: 142 امتیاز
دژ سطح سه: 398 امتیاز 
دژ سطح چهار: 1083 امتیاز
دژ سطح پنج: 2899 امتیاز
از دایره دوم: 9805 امتیاز
از دایره سوم: 11689 امتیاز
دژ سطح هفت: 38374 امتیاز
 
 
 
چرا زمانیکه میتوانم ایالتی را ضمیمه کنم، آنرا به رعیت بگیرم؟
 
شما میتوانید برای هر سطح تمرکزگرایی دو ایالت رعیت و یک ایالت را ضمیمه کنید. بنابراین شما میتوانید یک ایالت را ضمیمه و مادامیکه سطح تمرکزگرایی خود را افزایش نداده اید، دو ایالت را رعیت کنید و از مزیتهای درآمد طلای آن ایالات تا زمان ضمیمه کردن آنها استفاده کنید.
بنابراین ایالات رعیت به توسعه اقتصادی بیشتر شما کمک میکند و درآمد شما را افزایش میدهند.
 
 
 
چگونه یک ایالت را ضمیمه کنیم؟
 
شما باید یک سطح تمرکزگرایی خالی  و حداکثر رضایتمندی در ایالت مربوطه را برای ضمیمه کردن آن ایالت داشته باشید. با کلیک کردن بروی ایلت مورد نظر شما که باید حتما با یکی از ایلات ضمیمه و یا پایتخت شما مرز مشترک داشته باشد، گزینه ضمیمه کردن ایالت را مشاهده میکنید و با ارسال ارتش به آن ایالت، میتوانید با پیروزی در نبرد، ایلت مربوطه را ضمیمه کنید.
 
 
 
افتخار، سرعت و دفاع.
 
یک: هرچقدر افتخار شما که بر اثر کشته شدن ارتش شما بدست می آید بیشتر باشد، شما شانس پیروزی در نبردها را برای ارتش خود افزایش میدهید.
دو: استفاده از موتورهای محاصره باعث کاهش سرعت ارتش میگردد. بنابراین شما میتوانید ارتشی بدون موتورهای محاصره برای غارت ارشال کنید و سرتی تا دو برابر بیشتر ارتش داشته باشید.
سه: داشتن نیزه اندازان در نبرد دفاعی باعث حرکت سواره نظام به کناره ها و شانس بیشتر برای پیروزی شما میگردد. سواره نظام در کناره ها با قدرت 1.5 میجنگند و ارتشی که سواره نظام زیادی در کناره ها دارد، شانس پیروزی بیشتری را داراست.
 
 
 
جاسوسی: زمانیکه بازیکنی جاسوسی ناموفق داشته باشد، %20 از تعداد جاسوسان ارسالی به ماموریت خود را از دست میدهد و توسط بازیکن مورد هدف کشته خواهند شد.
 
به مثال های زیر توجه کنید:
زمانیکه شما 1000 جاسوس را در دفاع داریم، شرایط زیر برای آنها در این مورد محتمل میباشد.
یک: 200 جاسوس دشمن %60-46 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
دو: 500 جاسوس دشمن %90-75 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
سه: 1000 جاسوس دشمن %100-85 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
چهار: 2000 جاسوس دشمن %100-90 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
پنج: 5000 جاسوس دشمن %100-95 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
 
 
 
در شرایط مشابه که در دفاع 1000 جاسوس دارید ولی سطح جاسوسی شما یک سطح از بازیکنی که قصد جاسوسی دارد کمتر است، شرایط زیر اعمال میشود:
 
یک: 200 جاسوس دشمن %85-70 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
دو: 500 جاسوس دشمن %100-85 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
سه: 1000 جاسوس دشمن %100-90 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
چهار: 2000 جاسوس دشمن %100-95 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند
پنج: 5000 جاسوس دشمن %100-95 شانس جاسوسی موفقیت آمیز دارند 
 
 
 
فعالیت های ضد جاسوسی چگونه عمل میکنند؟
 
زمانیکه ما 1000 در دفاع با سطح برابر جاسوسی هر دو بازیکن، شرایط بصورت زیر است:
یک: شانس دستگیری 200 جاسوس %100 است.
دو: شانس دستگیری 500 جاسوس %100 است.
سه: شانس دستگیری 1000 جاسوس %90-75 است.
چهار: شانس دستگیری 2000 جاسوس %50-35 است.
پنج: شانس دستگیری 5000 جاسوس %25-10 است.
 
 
 
زمانیکه شما 1000 جاسوس در دفاع دارید و سطح ضد جاسوسی شما یک سطح کمتر از بازیکن دیگر است:
 
یک: شانس دستگیری 200 جاسوس %100 است.
دو: شانس دستگیری 500 جاسوس %90-75 است.
سه: شانس دستگیری 1000 جاسوس %50-35 است.
چهار: شانس دستگیری 2000 جاسوس %30-15 است.
پنج: شانس دستگیری 5000 جاسوس %10-0 است.
 
 
 
چگونگی ضمیمه کردن و یا رعیت کردن ایالات مستقل موجود در نقشه امپراطوری؟
 
برای اینکار بروی ایالتی که با پایتخت شما مرز مشترک دارد کلیک کرده و از منوی موحجود گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید و با ارسال ارتش به آن ایالت، به اهداف خود برسید.
 
 
 
کاهش روحیه دشمن در حمله به ایالات محصور:
 
بازیکنی که به ایلت محصور شده بازیکن دیگر حمله میکند، با کاهش 20 امتیاز روحیه وارد نبرد با بازیکن دیگر میگردد. به شما توصیه میکنیم که به فکر محصور کردن ایالت پایتخت خود باشید تا بتوانید بهتر و راحت تر بر دشمنان غلبه کنید.
 
 
 
درآمد نبرد چگونه محاسبه میگردد؟ بطور مثال خسارت من به ارتش دشمن برابر با 2483 امتیاز به دشمن بوده است، توجه کنید که در این قسمت امتیاز نظامی مورد بحث نمیباشد، میزان درآمد من از جنگ چقدر خواهد بود؟
 
درآمد نبرد شما براساس تفاوت و ارزش خالص امتیازی است که به دشمن ضرر زده اید. بنابراین اگر شما 3483 امتیاز به دشمن ضرر زده اید و خودتان 1000 امتیاز از دست داده باشید، میزان خسارت شما به دشمن بطور خالص 2483 امتیاز خواهد بود و درآمد جنگ بر اساس این امتیاز محاسبه میگردد.
بنابراین درآمد نبرد شما به به اندازه 2483 امتیاز به شکل طلا محاسبه و توسط چوب و اهن به شما پرداخت میگردد.
 
 
 
دریافت درآمد جنگ، آیا امکان دارد که درآمد جنگ خود را از دست بدهم؟ چند روز یا هفته درآمد جنگ من باقی خواهد ماند؟
 
درآمد جنگ شما از بین نمیرود و هر زمانیکه بخواهید میتوانید انرا بنا بر نیاز خود دریافت کنید. بنابراین شما میتوانید میلیون ها آهن و پوب را بعنوان درآمد جنگ بدون دریافت نگه دارید و در زمان های مورد نیاز آنها را دریافت کرده و از آنها استفاده کنید.
 
 
 
مهاجرت از ایالات من
 
درصورتیکه رضایتمندی متوسط کل امپراطوری شما کمتر از معدل رضایتمندی امپراطوری هایی باشد که ایالت شما به آن تعلق دارد، روستاییان شما مهاجرت میکنند.
 
 
 
هزینه تسلیم شدن در برابر یک بازیکن و تسلیم شدن برای مرتبه دوم
 
اگر شما در برابر بازیکن یک تسلیم شوید، اولین تسلیم برای 168 ساعت رایگان خواهد بود و اگر شما بطور مثال 20 ساعت بعد بخواهید در برابر بازیکن دیگری تسلیم شوید، باید هزینه 10 الماس را برای بار دوم بپردازید. ولی اگر پس از 168 ساعت بخواهید در برابر بازیکن دیگری تسلیم گردید، دوباره تسلیم شدن رایگان خواهد بود. 
 
 
 
من نژاد صحرانشینان را انتخاب کرده ام، آیا میتوانم خانه ها را ارتقا دهم؟ چگونه؟
 
ارتقا خانه تنها برای امپراطوری ها میباشد.
 
 
 
چه مواردی بر رضایتمندی ایالات من تاثیر میگذارند؟
 
سطح مالیات، سطح معبد و برگزاری جشنواره.