اخبار - امپراطوری های جاوید

 1 2 3 4  

اخبار

مدیریت پرتال بازی های آنلاین Gamgos
درود؛  لطفا به پیام ارسالی مدیریت در بخش پیام ها مراجعه کرده و جزئیات بیشتر را در مورد گزارشهای ارسالی خود بخوانید....
درود؛  از سوی مدیریت بازی و برنامه نویسان پس از توقف سرور تغییراتی در میزان اعتبارات اعمال شده است، الماس های موجو....