اخبار - امپراطوری های جاوید

 1 2 3 4  

اخبار

درود؛  از سوی مدیریت بازی و برنامه نویسان پس از توقف سرور تغییراتی در میزان اعتبارات اعمال شده است، الماس های موجو....
درود؛  خدمت همه بازیکنان عزیز فعال در بازی جنگهای دره ای با عرض پوزش فراوان اعلام میکنیم که از روز چهارشنبه هفته آ....