اخبار - امپراطوری های جاوید

 1 2 3 4  

اخبار

درود؛  مدیریت بازی بسوی روم به همه بازیکنان پیشنهاد میکند که برای استفاده بهتر و آسانتر از بازی بسوی روم، از مرورگ....
برآمد باد صبح و بوی نوروز   به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال  همایون بادت این روز ....
درود،  سرور جدید سرزمین تسخیر نشده (4X) امپراطوری های جاوید آغاز شد، پاداش برندگان و اعضای اتحاد برتر سرور نهایتا ....