اخبار - امپراطوری های جاوید

 1 2 3 4  

اخبار

درود؛ کدها تخفیف تنها توسط مدیر ارشد هر بازی برای بازیکنان ارسال میگردند، کدها بر اساس برنامه ریزی مدیریت پرتال در اخت....
درود؛  مفتخر هستیم که به اطلاع شما برسانیم که بازی جدیدی که توسط  شرکت منا سافت ور ساخته شده است، بزودی در ا....
درود،  سرور چهار ایکس با قهرمانی اتحاد پرشین واریزر به پایان رسید. از همه شما دوستان و بازیکنان برای ایجاد سروری....