جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

دوره های مصونیت

 

مصونیت ها و شرایط آفلاین

 

مصونیت تازه کاران
 
فعال سازی مصونیت تازه کاران برای تمامی بازیکنانی که کمتر از 1000 امتیاز دارند مقدرو میباشد. حساب های کاربری که مصونیت تازه کاران را فعال کرده اند، نه میتوانند جمله کنند و نه اینکه مورد حمله قرار بگیرند. گزینه مصونیت بطور خودکار بعد از رسیدن بازیکن به امتیاز 1000 و یا 168 ساعت بعد از فعال سازی مصونیت لغو خواهد شد. 
حساب های تحت مصونیت نه میتوانند به کسی حمله کنند نه اینکه میتوانند مورد حمله قرار بگیرند.
حساب های تحت مصونیت در رده بندی با نشان کبوتر مشخص شده اند.
 
مصونیت تعطیلات
 
مصونیت تعطیلات میتواند توسط هر بازیکنی فعال گردد. مادامیکه که مصونیت تعطیلات فعال میباشد، کاربر مورد حمله قرار نمیگیرد و نمیتواند حمله ای انجام دهد. تمامی حمله هایی که قبل از فعال کردن بسوی امپراتوری شما فرستاده شده است به انجام خواهد رسید!
 
حالت استراحت
 
حالت استراحت از هرگونه حمله به سمت امپراطوری شما جلوگیری می کند. در صورتیکه حمله ای از قبل به سمت امپراطوری شما ارسال شده باشد ، حتی اگر شما حالت استراحت را فعال نمایید، حمله به سوی شما ادامه خواهد داشت. حالت استراحت همه تولیدات شما را متوقف خواهد نمود. همه ساخت ها و تحقیق ها تا کامل شدن ادامه خواهند یافت. حالت استراحت حداقل به مدت 48 ساعت فعال خواهد بود. برای استفاده از این سرویس شما به 10 الماس نیاز خواهید داشت.
 
آفلاین اجباری
 
شما از امتیاز خالص 1000 گذشتید. از این به بعد درصورتیکه بمدت 24 ساعت آنلاین بمانید، مجبور خواهید شد که 6 ساعت را بصورت اجباری آفلاین باشید.
حداکثر زمانیکه بازیکنان میتواند بطور متوالی آنلاین باشد، 24 ساعت است و سپس حساب کاربری برای مدت 6 ساعت بسته خواهد شد.
اگر بازیکن 6 ساعت آفلاین خود را پیش از موعد برنامه ریزی شده پشت سر بگذارد، این زمان بعنوان زمان 6 ساعت آفلاین اجباری او محاسبه میگردد.
توجه داشته باشید که 6 ساعت زمان آفلاین اجباری باید بطور متوالی باشد. برای مثال از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. درصورتیکه که شما قبل از اتمام این 6 ساعت دوباره وارد حساب کاربری خود گردید، این 6 ساعت پس از خروج شما از بازی دوباره از صفر شروع میگردد.
با بازگشت به بازی، درصورتیکه 6 ساعت آفلاین اجباری سپری نشده باشد، بازیکنان در جریان شرایط فعلی حساب کاربری خود قرار میگیرد.
 
مصونیت بازگشت دوباره
 
زمانیکه یک امپراطور پس از 168 ساعت، یک هفته غیبت به بازی برگردد، دارای 48 ساعت زمان مصونیت بازگشت میباشد.
در این دوره قوانین زیر اعمال میگردد: 
برای 48 ساعت نمیتواند حمله کند و نمیتواند مورد حمله قرار بگیرد
آفلاین اجباری در این مدت غیرفعال است
هزینه ای برای بازیکن ندارد
 
پرستاری
 
در بازی امپراطوری های جاوید شما میتوانید از حساب کاربری دو بازیکن پرستاری کنید و یا اینکه دو بازیکن از حساب کاربری شما پرستاری کنند. شما نیازی به دادن اطلاعات ورود خود به کسی ندارید و هر دو بازیکن بوسیله نام کاربری و رمزعبور خودشان میتوانند وارد حساب کاربری شما بشوند. هیچکدام از این دو بازیکن نمیتوانند به همدیگر حمله کنند.
شما در اینجا میتوانید قوانین و حقوق پرستار خود را تعیین کنید، مواردی که آنها توانایی انجام آنرا دارند و مواردی که از انجام آن منع شده اند. بهتر است همیشه متذکر شوید که کسی حق ارسال حمله از ایالت دیگر را ندارد. تنظیمات پرستار در هر زمان بسته به تصمیم شما میتواند تغییر کنند. 
 
 
 
ارزش خالص امتياز•
 
    نشان دهنده قدرت فعلی بازیکن میباشد.
    براساس منبع فرستاده شده محاسبه میشوند: 1 امتیاز خالص برابر است با، 1000 طلا، 2000 چوب، 400 آهن و یا 1000 سنگ. امتیازات خالص آموزش ارتش توسط همین معادله ضربدر 2 محاسبه میشوند.