جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

حساب کاربری پرمیوم

پرمیوم در بازی امپراطوری

با فعال کردن پرمیوم در بازی شما میتوانید از مزایا و پاداش های آن استافده کنید، همانگونه که در تصویر بالا مشاهده میکنید، پرمیوم ها مدت زمان های مختلف و هزینه الماس متفاوت دارند، 

علامت پرمیوم فعال  

علامت پرمیوم غیرفعال 


مدت پرمیوم و هزینه

2 هفته: 79 الماس
یکماه: 159 الماس
سه ماه: 479 الماس
(شما یکماه پاداش پرمیوم را با خرید این بسته پرمیوم دریافت میکنید)
شش ماه: 959 الماس
(شما سه ماه پاداش پرمیوم را با خرید این بسته پرمیوم دریافت میکنید)


پاداش هایی که شما با فعال کردن پرمیوم در ایالات و امپراطوری خود دریافت میکنید به شرح زیر میباشد

10% افزایش تولیدات
10% افزایش رشد جمعیت
10% افزایش قدرت حمله ارتش
10% افزایش قدرت دفاع ارتش
10 امتیاز رضایتمندی روزانه در همه امپراطوری شما
دو برابر شدن ظرفیت ایستگاه انبار
10% افزایش جمعیت صحرانشینان
10% بهبود اثر مزرعه
 

 

دکمه بارگذاری ارتش در شبیه ساز بطور مستقیم از گزارش جاسوسی
دکمه میانبر برای شبیه سازی نبرد در زمانیکه شما مورد حمله قرار گرفته اید. این مورد زمانیکه برای شما قابل دسترسی است که ترکیب ارتش دشمن برای شما قابل مشاهده باشد، این مورد به سطح جاسوسی و ضد جاسوسی شما بستگی دارد.
 

منوهای اضافه با فعال کردن حساب کاربری پرمیوم:

انتقال منایع چوب، آهن و سنگ، این مورد بستگی به سطح ایستگاه انبار شما دارد. ترتیب انتقال براساس اهمیت و ارزش منابع بصورت بالا میباشد. یکی از مفیدترین گزینه ها برای امپراطوری های گسترش یافته که ایالات مستقل را پیوست کرده اند. همچنین شما میتوانید از این گزینه برای خارج کردن متابع خود در زمانیکه تحت حمله هستید استفاده کنید.
 

انتقال ارتش میدانی یا در دژ، فراخواندن جاسوسان و انتقال واگنهای حمل. شما با یک کلیک میتوانید همه موارد بالا را در ایالت مورد نظر خود داشته باشید.

بازار، منوی بازار پایین ترین قیمتها را برای شما به نمایش در می آورد که میتوانید با فعال کردن پرمیوم بهترین زمان را برای خرید و فروش بطور لحظه ای مشاهده کنید. 

 

ساخت ساختمانها و صف ارتقا تحقیقات
 
دکمه انتقال و ساخت، زمانیکه شما در ایالتهای دیگر بحز پایتخت قصد ساخت و ساز دارید، در صورت برخورداری و خریدن حساب پرمیوم، دیگر نیازی به انتقال منابع به ایالت مربوطه ندارید و براحتی میتوانید به تالار شهر ایالت مربوطه رفته و در آنجا دکمه انتقال و ساخت را مشاهده میکنید و با فشردن آن، ساخت وساز شروع میگردد.

صف ساخت و تحقیقات، بازیکنانی که حساب پرمیوم فعال دارند میتوانند 4 ساختمان (نظامی یا اقتصادی) و 8 تحقیق (4 نظامی و 4 اقتصادی) را در یک زمان فعال کنند.