جستجو

بخش آموزش - امپراطوری های جاوید

انتخاب بازی

نحوه خرید اعتبار

خرید اعتبار در بازی های پرتال Gamgos

 

برای خرید اعتبار در بازی های گامگوس شما به یکی از کارتهای بانکی عضو شتاب نیاز دارید. برای خرید اعتبار بروی گزینه "خرید اعتبار" در بالای صفحه بازی مربوطه کلیک کرده و پس از انتخاب کشور و انتخاب گزینه شتاب، بسته مورد نظر خود را انتخاب و مراحل را همانگونه که از شما درخواست شده است تکمیل میکنید.

نکته:

توجه داشته باشید که اگر شما از منویی که در تصویر بالا مشاهده میکنید، باید اول بازی و سرور مورد نظر خود را انتخاب کنید. در غیر اینطورت و با استافده از منوهای خرید در بالای صفحه بازی میتوانید بدون نیاز به انتخاب بازی و سرور خرید خود را برای همان بازی و سرور انجام دهید.

 

به انتخاب کشور دقت کنید، کشور محل اقامت خود را انتخاب کنید تا متدهای خرید مربوطه را مشاهده کنید.

 

مثال: خرید در بازی امپراطوری های جاوید

با کلیک کردن بروی خرید اعتبار شما صفحه زیر را مشاهده میکنید

متدهای خرید شما بطور پیش فرض با توجه به کشور شما در اینجا ایران است. سه درگاه بانک پارسیان، سامنان و ملت در اختیار شما میباشد. 

نکته

قیمت همه اعتبارات در پرتال فارسی برای متذ شتاب بدون توجه به بانک مشابه میباشند. بدین معنی که تفاوتی ندارد که شما توسط کدام درگاه خرید خود را انجام دهید.

سپس بسته خود را انتخاب کنید

بطور مثال متد خرید درگاه بانک پارسیان است، بسته مورد نظر شما بسته ای با %20 پاداش خرید است. شما به این صفحه می آیید، در اینجا باید بروی بسوی پرداخت کلیک کنید و سپس به درگاه بانک پارسیان ریدایرکت خواهید شد. 

تصویر زیر

سپس باید اطلاعات خود را در درگاه بان وارد کرده و پرداخت را انجام دهید. در مثال بالا بانک پارسیان انتخاب شده است، شما میتوانید با انتخاب درگاه های دیگر خرید خود را انجام دهید. بطور معمول اطلاعات درخواستی از سوی بانک برای تایید پرداخت شما در همه درگاه های خرید آنلاین مشابه هستند.

 

نکته بسیار مهم در مورد بسته های پاداش دار در منوی خرید

بجز دو بسته اول 6 و 12 هزار تومانی، مابقی بسته ها دارای پاداش خرید هستند. بدین معنی که برای بسته سوم %5، بسته چهارم %10، بسته پنجم %15، بسته ششم %20 و بسته هفتم و آخر %25 پاداش خرید دارند.

با بردن نشانگر موس بروی تعداد اعتبار دریافتی در بسته های پاداش دار، شما میزان پاداش بسته را مشاهده میکنید. بطور مثال در زیر نشانگر موس را بروی میزان اعتبار بسته که 6600 الماس است نگه داشته ایم، پاداش %20 برای این بسته در نظر گرفته شده است و تعداد الماس پاداش 1100 نشان داده شده است.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که این بسته بدون پاداش حاوی 5500 الماس است که بهمراه 1100 الماس پاداش خرید شما 6600 الماس دریافت میکنید. بنابراین 6600 الماس بهمراه پاداش خرید شما میباشد.

در مورد تخفیفهای عمومی نیز همین مورد صدق میکند،

بسته اول بدون تخفیف 90 الماس و با تخفیف %50 شما 45 الماس بیشتر دریافت میکنید و در زمان تخفیف شما 135 الماس میگیرید. 

همین رویه برای همه بسته ها به همین شکل میباشد. 

توجه داشته باشید که برای بسته هایی که پاداش خرید دارند، بطور مثال بسته سوم که 525 الماس میباشد، پاداش بسته در تخفیف عمومی محاسبه نمیشود. 
جرئیات بیشتر به شرح زیر:
بسته سوم به شما 500 الماس میدهد + 25 الماس که %5 پاداش خرید بسته است. در زمان تخفیف در مثال بالا شما %50 پاداش تخفیف دارید. بدین معنی که %50 از الماسهای بسته که 250 عدد میباشد محاسبه میگردد. 
با خرید این بسته در زمان تخفیف شما 500 الماس بسته+250 الماس تخفیف عمومی+25 الماس پاداش خرید بسته بزرگتر را دریافت میکنید که در کل تعداد 775 الماس میشود.

همین رویه برای بسته های دیگر نیز صادق است. 

در آخر دوباره به این نکته توجه داشته باشید که با بردن موس بروی بسته، تعداد الماس پاداش شما به نمایش در می آید و این تعداد در بسته لحاظ شده است.

به مثال زیر دقت کنید

همانطور که مشاهده یکنید، 500 الماس پایه این بسته + 275 الماس پاداش در کل نشان داده شده است. از 275 الماس پاداش 250 الماس مربوط به پاداش خرید در زمان تخفیف عمومی و 25 الماس به پاداش بسته تعلق دارد.