بخش آموزش - جنگ جهانی اول

امور خارجه

 

امور خارجه

 

در کنار نبردها رابطه شما با همسایگانتان بسیر با اهمیت و مهم است. در اروپای امروز شما باید روابط دیپلماتیک با همسایگان خود داشته باشید و با شناخت خوبی که از آن‌ها دارید، تشکیل اتحادهای قدرتمند بدهید و به آزادسازی اروپا کمک کنید.

 

در قسمت امور خارجه مکانی برای انجام اینکار در نظر گرفته شده است. شما میتوانید از آن قسمت به همسایگان و رهبران دیگر نامه ارسال کنید و پیشنهادها خود را مطرح کنید. باید تلاش کنید که آن‌ها را متقاعد کنید تا اتحادی را تشکیل دهید، اتحادها میتوانند اقتصادی و یا نظامی باشند.


 


 

امور خارجه

 

اطلاعات کلی: منو سمت چپ

 

پنج رابطه دیپلماتیک

 

اطلاعات کلی: منو سمت راست بالا

 

تلگراف


 


 


 

وزارت امور خارجه


 

امور خارجه قسمتی است که شما میتوانید تمامی روابط دیپلماتیک خود را در این مرکز تنظیم کنید. این قسمت دارای سه زیر مجموعه است:


 


 

اطلاعات کلی: منوی سمت چپ


 

در اینجا شما میتوانید اطلاعاتی را درباره تمامی کشورهای اروپایی پیدا کنید. این قسمت شامل لیستی از تمام رهبران اروپاست. ترتیب این لیست براساس لیست شاخص قدرت این رهبران و کشور مربوطه میباشد.


 

در کنار تصویر رهبر شما پرچم آن کشور را بهمراه مقدار امتیازاتی را که این بازیکن در این دور کسب کرده است را مشاهده میکنید. در تصویر کنار آن، ایالاتی را میبینید که به این بازیکن تعلق دارند .


 


 

در سمت راست شما میتوانید آیکونی را ببینید که اطلاعاتی را درباره فعالیت‌های بازیکن به شما میدهد. سرباز به شما نشان میدهد که این بازیکن یک بازیکن واقعی میباشد و در این دور از بازی فعال است.(بدین معنی که در کمتز از 5 روز غیرفعال بوده است)

تصویر کوچک یک کامپیوتر نشان دهنده غیر فعال بودن بازیکن در 5 روز گذشته است.


 

اگر سیستم کامپیوتری کنترل این حساب کاربری را در دست بگیرد. علامت غیرفعال بودن به معنی آسان بودن کار شما برای تسخیر و یا هرگونه اقدامی بر علیه این سرزمین نیست.سیستم کامپیوتری کنترل این حساب کاربری را در دست میگیرد و ساختمان، واحد نظامی میساوزد و ارتقا انجام میدهد.زمانیکه بازیکن دوباره حساب خود را فعال کند و شروع به بازی کند، نشانه حساب کاربری دوباره به سرباز بازگردانده میشود. قوانین فعال بودن و غیرفعال بودن برای هر دور بازی متفاوت و براساس قوانین آن دور تعیین میشوند.


 

 

نشان کامپیوتر تنها نشان دهنده این میباشد که کشور کاملاً توسط کامپیوتر اداره میشود، مخصوصاً در کشورهای کوچکی که در نقشه میبینید.این کشورها دارای کمتر از 12 ایالت هستند ولی بازیکن حقیقی با کشوری بیش از 12 ایالت بازی را شروع میکند.این کشورها دقیقاً مشابه کشورهایی که بازیکن واقعی دارند عمل میکنند.


 

اگر دسترسی بازیکنی به یک دور بازی مسدود گردد، علامت ضربدر نمایان می‌شود که نشان دهنده این موضوع است. ویژگی‌ حالت تعطیلات توسط یک دست و درخت نمایان میشود.


 


 

پاکت نامه نشان دهنده وضعیت ارتباطات شماست. اگر شفاف باشد، بدین معنی است که هیچ ارتباطی بین شما و کشور علامت زده شده برقرار نشده است. اگر پاکت نامه سفید باشد، بدین معنی است که شما با آن‌ها ارتباط برقرار کرده اید.

 

 

نشان های سمت راست نیز بسیار مهم میباشند. نشانی که در پایین قرار گرفته وضعیت سیاسی شما را نسبت به کشور علامت زده شده نشان میدهد. نشان بالایی نشان دهنده وضعیت سیاسی آن کشور با شماست.

 

 

در کل پنج وضعیت قابل انتخاب هستند.(جنگ، آتش بس/تحریم اقتصادی، صلح، حقوق راه و اشتراک نقشه) تمامی این موارد در جدول پیش رو توضیح داده شده اند.

 

 

جنگ


 

سیاستی که به شما اجازه میدهد هر ارتشی از دشمن که در محوده بود مورد حمله شما قرار بگیرد. تجارت میان این دو کشور در زمان جنگ در بازار غیرقابل انجام است. بهتر است که قبل از شروع جنگ اعلام جنگ کنید.

 

 

آتش بس/تحریم اقتصادی


 

در زمان جنگ این وضعیت باعث آتش بس می‌شود و در زمان صلح باعث تحریم اقتصادی.

 

 

آتش بس

 

در زمان جنگ بدین معنی میباشد که تمامی نبردها سریعاً متوقف میشوند. تنها ارتش دشمتن که وارد سرزمین می‌شود تحت حمله قرار میگیرد. تجارت در بازار بین این دو کشور غیرممکن است.


 

تحریم اقتصادی

 

به معنی تحریم های اقتصادی بدون تهاجمات نظامی. تنها ارتش دشمنی که وارد سرزمین شده باشد مورد حمله قرار میگیرد. تجارت در بازار بین این دو کشور غیرممکن است.


 

 

صلح


 

وضعیت خنثی. بازارهای دو کشور باز هستند و میتوانند با همدیگر تجارت کنند. ارتش های دو کصور در وضعیت خنثی هستند. ارتشهای این دو کشور میتوانند در سرزمین های بین‌المللی از کنار همدیگر بدون برخورد عبور کنند ولی تلاش برای عبور از ایالات یکی از رقبا بعنوان عملی که موجب بروز جنگ می‌شود در نطظر گرفته می‌شود و بطور خودکار وضعیت را به حالت جنگ تغییر میدهد.

 

 

حقوق راه


 

اگر دو کشور متحد هستند و در میدان جنگ در کنار هم نبرد میکنند، دادن حقوق راه به دیگر بازیکن الزامی میباشد. با انجام این کار ارتشها میتوانند از سرزمین هایخارجی بدون ایچاد جنگ و سریعتر گذر کنند.

 

این مورد میتواند بطور قابل ملاحظه ای فاصله ایالت تا پایتخت را با گذر از میان سرزمین های دیگر کاهش دهد و باعث افزایش روحیه ایالت گردد. تجارت قابل انجام است.


 

 

اشتراک نقشه

 


 

اجازه دسترسی و مشاهده نقشه و اطلاعات نظامی را به کشور دیگر میدهد. اشتراک نقشه بالاترین همکاری نظامی بین دو کشور محسوب میشود. این وضعیت به کشورها اجازه حمله مودیانه و بدون اطلاع قبلی را نمیدهد. همه ارتشها برای هر دو طرف قابل مشاهده هستند و میتوانند ارتشها بدون ایجاد جنگ از کنار همدیگر عبور کنند و تحارت بین آن‌ها ممکن است.

 


 

اطلاعات کلی: منو سمت راست بالا

 


 

 

اگر شما یک کشور را در سمت چپ انتخاب کنید. شما اطلاعاتی با جزییات بیشتر در مورد آن دریافت میکنید. اطلاعاتی شامل نام فرمانروا، جمعیت فعلی، متوسط روحیه، نام پایتخت، سایز ارتش(در صورت وجود)، اطلاعات درباره نبردها، نقشه ای که نشان دهنده کشورهایی که هم مرز هستند و آنلاین میباشند، همچنین رابطه شما با این کشور را نشان میدهد و به شما اجازه میدهد که آنرا تغییر دهید.

 

نشانه ای که در بالا سمت چپ قرار دارد نشان دهنده وضعیت رابطه شماست. نشان شمت راست نشان دهنده رابطه کشورهای دیگر با شماست. اطلاعات بیشتر در مورد این وضعیت‌ها در سمت چپ نشان داده میشوند.


 

برای پیشنهاد تجارت شما باید بروی دکمه پیشنهاد تجارت در قسمت پایین دیپلماسی کلیک کنید.شما میتوانید پول، منابع، وضعیت‌های سیاسی، ایالات و حتی واحدهای نظامی را معامله کنید. همچنین در این قسمت میتوانید به جنگها خاتمه بدهید. برای اینکار یک پیشنهاد جدید را باز کنید و آتش بس را برای پیشنهاد خود و درخواستتان در این قسمت انتخاب کنید و اگر هز دو بازیکن این مورد را قبول کردند، تمامی سربازان از حمله دست خواهند کشید.

 

 

توجه

 

بازیکنان کنترل شده توسط سیستم تنها به عملهای تهاجمی پاسخ نخواهند داد اگر شما به آن‌ها حقوق راه را بدهید، آن‌ها نیز به شما حقوق راه را خواهند داد.

 

اگرچه بازیکنانی که توسط سیستم کنترل می‌شوند و در دور طلایی هستند براحتی حاضر به تغییر وضعیت خود نیستند. شهرت شما در این قسمت تأثیر بسزایی خواهد داشت. اگر بالا باشد، این کشور براحتی به شما حقق راه را میدهد و اگر کم باشد، امکان اعلام جنگ از سوی این کشور نیز وجود دارد.

 

توجه داشته باشید که منابع تجارت شده سریعاً توسط شما دریافت می‌شود ولی ابزار و ادوات نظامی پس از تجارت تنها توسط دستور مستقیم شما جابجا میگردند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که سربازان و ادوات نظامی جدید شما مثلاً در نقطه‌ای دور دست قرار دارند و کشور دشمن بین شما و سربازان جدید قرار دارد.


 

 

تلگراف

 


 

در قسمت زیر مشخصات بازیکن شما میتوانید تلگراف را ببینید. بنابر انتخال زبانه مورد نظر، شما میتوانید پیشنهادها تجارت و یا پیامهای بازیکن انتخاب شده را ببینید. اگر زبانه پیام را انتخاب کنید، شما پیامهای ارسالی و دریافتی بسوی خود را مشاهده میکنید. شما میتوانید پیامها را با کلیک کردن بروی آن‌ها بخوانید. شما میتوانید توسط دکمه مربوطه پیام را پاک کرده و توسط فلش بین پیامها حرکت کنید. اگر شما زبانه پیشنهاد را انتخاب کنید، تمامی پیشنهادهات ارائه شده توسط شما به بازیکن و پیشنهادها بازیکن به شما موردنظر به نمایش در خواهد آمد. شما میتوانید آن‌ها را توسط دکمه های مربوطه رد، قبول و یا پاک کنید.